Jak określić poziom znajomości języka angielskiego?

Określenie poziomu znajomości języka obcego – w tym przypadku języka angielskiego – nie jest niczym trudnym. My sami jesteśmy w stanie to zrobić! W tym artykule powiemy Wam jak tego dokonać. Zapraszamy.

PISZ GRAMATYKA SŁOWNICTWO
Jak określić poziom znajomości języka angielskiego?

Jak określić poziom znajomości języka angielskiego?

W wielu sytuacjach konieczne jest przedstawienie stopnia naszej znajomości języka angielskiego – z taką sytuacją spotkamy się przy składaniu CV lub resume, jeżeli ubiegamy się o pracę w państwie anglojęzycznym, ale również przy aplikacji na różnego rodzaju kursy, czy też na uczelnię. Jak prawidłowo określić poziom znajomości języka angielskiego w Skali Rady Europy (CEFR)? Dowiecie się o tym poniżej.

Poziom biegłości językowej według Skali Rady Europy (Common European Framework of Reference)

Skala Rady Europy to najczęściej używana skala do ocenienia poziomu znajomości językowej. Składa się ona z sześciu stopni: A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 to stopień najniższy, a C2 – najwyższy.

Skala ta jest stosowana przez różnego rodzaju instytucje, wydawnictwa, szkoły, uniwersytety – jest ona zdecydowanie najpopularniejsza ze wszystkich tego typu skal. Kluczem do prawidłowego określenia naszej znajomości języka jest uczciwe odpowiedzenie na pytanie, czy rzeczywiście znam to, co znajduje się w opisie poszczególnych stopni zaawansowania. Jeżeli rzetelnie dokonamy samooceny, jesteśmy w stanie sami sprawdzić, na jakim poziomie znajduje się nasz język angielski.

Dowiedzmy się zatem, na jakim poziomie opanowaliśmy język angielski!


Poziom początkujący – A1 Breakthrough (Beginner/elementary)

Poziom A1 to najniższy ze wszystkich poziomów znajomości języka angielskiego. Na tym poziomie:

 • rozumiemy i jesteśmy w stanie używać powszechnych wyrażeń i podstawowych fraz
 • potrafimy się przedstawić i umiemy zadać podstawowe pytania – gdzie ktoś mieszka, jak się nazywa, itp.
 • jesteśmy w stanie prowadzić prostą rozmowę, jeżeli nasz rozmówca mówi wolno i zrozumiale

Na poziomie A1 znamy następujące zagadnienia gramatyczne:

Czas Present Simple

Czas Present Continuous

Czas Past Simple

Czas Future Simple

Tworzenie podstawowej liczby mnogiej (poprzez dodanie -s)

Stopniowanie przymiotników

Znajomość podstawowych czasowników modalnych

Jesteśmy w stanie napisać następujące prace:

List nieformalny

Krótki opis

Notatka

Tutaj znajdziecie angielskie słownictwo na poziomie A1.


Poziom początkujący – A2 Waystage (Pre-Intermediate)

Poziom A2 to drugi stopień podstawowej znajomości języka angielskiego. Na tym poziomie:

 • rozumiemy często używane zdania i wyrażenia dotyczące ogólnych tematów
 • umiemy porozumiewać się w prosty sposób i dokonywać prostej wymiany informacji
 • jesteśmy w stanie opisać nasze doświadczenia, a także sprawy, które związane są z podstawowymi potrzebami życia codziennego
 • znamy podstawowe zwroty związane z życiem codziennym

Na poziomie A2 znamy następujące zagadnienia gramatyczne:

Czas Present Continuous

Czas Present Perfect

Czas Present Perfect Continuous

Czas Past Continuous

Różnice między czasem Past Simple i Past Continuous

Podstawowe czasy i struktury odnoszące się do przyszłości

Dopełniacz saksoński

Strona bierna

The … the …

Have i have got

Zerowy i pierwszy okres warunkowy

Jesteśmy w stanie napisać następujące prace:

Opis miejsca

E-mail

Pocztówka

Tutaj znajdziecie angielskie słownictwo na poziomie A2.


Poziom średniozaawansowany – B1 Threshold (Intermediate)

Poziom B1 to trzeci poziom znajomości języka angielskiego i pierwszy z dwóch stopni średniozaawansowanych. Na tym poziomie:

 • potrafimy pisać na znane nam tematy lub takie, którymi się interesujemy
 • umiemy opisywać wydarzenia i doświadczenia oraz uzasadniać nasze opinie oraz plany
 • jesteśmy w stanie poradzić sobie w większości sytuacji podczas podróży
 • rozumiemy główne punkty powszechnych spraw i zagadnień

Na poziomie B1 znamy następujące zagadnienia gramatyczne:

Czas Past Perfect

Czasowniki frazowe – phrasal verbs

Czasowniki modalne – modal verbs

Drugi okres warunkowy

Mówienie o godzinach

Jesteśmy w stanie napisać następujące prace:

Opis osoby

Ogłoszenie

List ze skargą

Tutaj znajdziecie angielskie słownictwo na poziomie B1.


Poziom średniozaawansowany – B2 Vantage (Upper-Intermediate)

Poziom B2 to czwarty poziom znajomości języka angielskiego i drugi z dwóch stopnio średniozaawansowanych. Na tym poziomie:

 • umiemy pisać na różne tematy, z przedstawieniem aspektów pozytywnych i negatywnych
 • jesteśmy w stanie porozumiewać się w języku angielskim w dość płynny sposób
 • rozumiemy główne idee złożonych tekstów i prac zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych

Na poziomie B2 znamy następujące zagadnienia gramatyczne:

Czas Future Continuous

Trzeci okres warunkowy

Mowa zależna – reported speech

Konstrukcja have something done

Question tags – pytania rozłączne

Zdania względne – relative clauses

Życzenia, pragnienia i żale – wish i if only

Przedimki – a, an, the, oraz przedimek zerowy

Jesteśmy w stanie napisać następujące prace:

Opis miejsca

Ogłoszenie

Opowiadanie

Tutaj znajdziecie angielskie słownictwo na poziomie B2.


Poziom zaawansowany – C1 Effective Operational Proficiency (Advanced)

Poziom C1 to piąty, przedostatni stopień znajomości języka angielskiego. Na tym poziomie:

 • umiemy pisać na różne tematy, z wykorzystaniem szeregu narzędzi stylistycznych
 • potrafimy używać języka w różnych sytuacjach i dostosowywać go do nich
 • jesteśmy w stanie płynnie przedstawiać nasze idee i opinie
 • rozumiemy wymagające prace i teksty i dostrzegamy znaczenia wyrażone w sposób pośredni

Na poziomie C1 znamy następujące zagadnienia gramatyczne:

Czas Past Perfect Continuous

Czas Future Perfect

Czas Future Perfect Continuous

Czasy przyszłe w przeszłości – Future in the Past

Jesteśmy w stanie napisać następujące prace:

Zaawansowany list formalny

Artykuł

Rozprawka za i przeciw – for and against essay

Tutaj znajdziecie angielskie słownictwo na poziomie C1.


Poziom zaawansowany – C2 Proficient (Mastery)

Poziom C2 to najwyższy stopień znajomości języka angielskiego. Na tym poziomie:

 • umiemy płynnie wyrażać swoje myśli w sposób spontaniczny, nawet w najbardziej złożonych sytuacjach
 • jesteśmy w stanie streszczać informacje pochodzące z różnorakich źródeł
 • rozumiemy niemal wszystko, co przeczytamy lub usłyszymy

Na poziomie C2 znamy następujące zagadnienia gramatyczne:

Wszystkie zasady interpunkcji, wraz z nazwami znaków interpunkcyjnych

Subjunctive – tryb łączący

Jesteśmy w stanie napisać następujące prace:

Recenzja

Raport

Streszczenie

Tutaj znajdziecie angielskie słownictwo na poziomie C2.

Odwiedź także dział CERTYFIKATY. Dowiesz się w nim o egzaminach, dzięki którym zdobędziesz dokument potwierdzający poziom Twojej znajomości języka angielskiego.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0