Stopniowanie i porównywanie przymiotników w języku angielskim

Zastanawiałeś/aś się, jak porównywać przymiotniki w języku angielskim? Za chwilę się tego nauczysz!

GRAMATYKA
Stopniowanie i porównywanie przymiotników w języku angielskim

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim

tall – taller – the tallest
wysoki – wyższy – najwyższy

Przymiotniki (adjectives) w języku angielskim, podobnie do przymiotników w języku polskim, możemy stopniować.

Proces ten przybiera dwie formy, w zależności od tego, jak długi jest stopniowany przez nas przymiotnik:

Przymiotniki krótkie

Przymiotniki krótkie (głównie jednosylabowe) stopniujemy poprzez dodanie końcówki -er w stopniu wyższym, natomiast w stopniu najwyższym przed przymiotnikiem postawimy przedimek the, a do samego przymiotnika dopiszemy końcówkę -est:

high – higher – the highest
wysoki – wyższy – najwyższy

nice – nicer – the nicest
ładny – ładniejszy – najładniejszy

W przypadku przymiotników zakończonych spółgłoską, przed którą znajduje się samogłoska, kończąca przymiotnik spółgłoska jest podwojona w stopniu wyższym i najwyższym:

sad – sadder – the saddest
smutny – smutniejszy – najsmutniejszy

Dodatkowo, przymiotniki zakończone na samogłoskę -y, w stopniu wyższym i najwyższym zamieniają końcówkę -y na -i:

busy – busier – the busiest
zapracowany – bardziej zapracowany – najbardziej zapracowany

Przymiotniki długie

Przymiotniki długie stopniujemy poprzez wstawienie określenia more (bardziej) przed wyższym stopniem przymiotnika, a w stopniu najwyższym przed przymiotnikiem użyjemy określenia the most (najbardziej). Sam przymiotnik, a raczej jego forma, nie ulega zmianie.

awkward – more awkward – the most awkward
dziwny – dziwniejszy – najdziwniejszy

intelligent – more intelligent – the most intelligent
inteligentny – bardziej inteligentny – najbardziej inteligentny

Wyjątki

W języku angielskim istnieją również przymiotniki, które stopniuje się inaczej niż wszystkie inne. Do takich wyjątków należą:

good – better – the best
dobry – lepszy – najlepszy

bad – worse – the worst
zły – gorszy – najgorszy

little – less – the least
mało – mniej – najmniej

many/much – more – the most
dużo/wiele – więcej – najwięcej

Porównywanie przymiotników

Gdy chcemy powiedzieć, że coś jest np. tak trudne jak coś innego, użyjemy konstrukcji:

as … as - tak … jak
Mary is as beautiful as her mother. - Mary jest tak piękna jak jej matka.

W przypadku, gdy chcemy powiedzieć, że coś jest lepsze/wyższe/głośniejsze itp. niż coś innego, do przymiotnika dodamy końcówkę -er bądź użyjemy stopnia wyższego w przypadku czasowników dłuższych lub nieregularnych, a następnie słowa than, które pojawi się przed porównywaną osobą/przedmiotem:

I am taller than you. - Jestem wyższy od ciebie.
This is better than that. - To jest lepsze niż tamto.

Dowiedzmy się również jak brzmią najpopularniejsze czasowniki frazowe w języku angielskim. Zapraszamy!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0