Słuchanie w języku angielskim

Słuchanie to umiejętność, bez której komunikacja w języku angielskim wydaje się bliska niemożliwej. Aby poprawnie zrozumieć i zinterpretować przekazywaną nam informację, musimy wiedzieć, co czyni słuchanie w języku angielskim efektywnym. W tym dziale poznacie praktyczne porady i wskazówki, dzięki którym rozumienie języka mówionego w języku angielskim stanie się znacznie prostsze. Nauczmy się dobrze słuchać, dzięki czemu uchwycimy nie tylko to, co zostało powiedziane, ale również to, co znalazło się między wierszami.
0
0
0 0 0