Gramatyka angielska: phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe

Poznaj najważniejsze i najczęściej używane czasowniki frazowe w języku angielskim.

GRAMATYKA

Gramatyka angielska: phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe

Nauka phrasal verbs, co w języku polskim nazwiemy czasownikami frazowymi, może być jednym z najbardziej nużących aspektów języka angielskiego, z jakimi przyjdzie nam się zaznajomić. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być złe podejście do ich nauki, bądź też źródło, z którego się uczymy. My postanowiliśmy ułatwić Wam ich naukę - specjalnie dla Was przygotowaliśmy najpopularniejsze czasowniki frazowe w języku angielskim, które posegregowaliśmy w taki sposób, by ich nauka stała się dla Was czystą przyjemnością. Zapraszamy!

Uwaga! Poniżej znajduje się lista czasowników frazowych, które zostały podzielone alfabetycznie. Jeżeli używasz urządzenia z klawiaturą, polecamy użyć skrótu klawiszowego Ctrl + F w celu wyszukania konkretnego czasownika frazowego - dzięki temu jego znalezienie będzie o wiele łatwiejsze!

Czasowniki frazowe (phrasal verbs)

Be

be about to - mieć zamiar, mieć zaraz coś zrobić

be after - ścigać

be for - zgadzać się

be off - być nieobecnym

be on - być (obecnie) w telewizji

be out - zgasnąć, być poza domem, wyjść z mody

be up to - zajmować się (czymś)

Come

come across - napotkać, spotkać, natknąć się

come about - stać się, zdarzyć się

come down - obniżać się, spadać

come into - odziedziczyć, otrzymać

come off - powieść się

come out - wyjść, wyjść na jaw, zadebiutować

come round - dojść do siebie

come to - dojść do siebie

come up - pojawić się (np. o kwestii w dyskusji)

come up to - równać się

Fall

fall apart - rozlecieć się

fall back - wrócić, zawrócić

fall back on - uciec się do

fall behind - odstawać, obsuwać się

fall down - zmniejszać się, spaść

fall for - zakochać się, dać się nabrać

fall off - odpaść

fall out with - kłócić się z

fall through - nie udać się

Give

give somebody away - zdradzić kogoś (np. blizna na twarzy zdradziła jego tożsamość)

give back - oddać, zwrócić

give in - poddać się

give off - wydzielać coś, ogłosić coś

give on to - prowadzić do

give out - skończyć się, wydawać

Get

get along - współpracować

get around - unikać

get at - dorwać się, sugerować

get somebody down - gnębić kogoś

get down to - zabrać się do

get on - robić progres, zgadzać się, prawie

get over - dojść do siebie, mieć dość

get round - unikać

get through - przetrwać, ukończyć

Go

go around - okrążyć, obiec

go back - wrócić

go down - zostać przyjętym/odebranym (np. o przemowie)

go in - wziąć udział

go into - badać, przyglądać się czemuś

go off - wybuchnąć, odejść

go on - kontynuować

go over - sprawdzić

go to - podjąć trud, udać się do

go up - wzrastać, być stawianym (np. o budynku)

Look

look down on - patrzeć z pogardą na

look for - oczekiwać, szukać

look in - odwiedzić

look into - badać, analizować

look on - rozważać, patrzeć się na

look over - oglądać

look through - czytać, przejrzeć

look up - szukać słowa w słowniku, prosperować

look somebody up - odwiedzić kogoś

look up to - podziwiać, darzyć szacunkiem

Make

make for - udać się w kierunku

make of - sądzić (o czymś)

make off - uciec

make out - zdołać dostrzec/usłyszeć

make up one's mind - zdecydować się

make up - wymyślić, pogodzić się

make up for - nadrobić, odrobić, zrekompensować

Pull

pull ahead - wyprzedzić

pull apart - odsunąć od siebie (np. ludzi), rozdzielać

pull away - oddalić się

pull back - wycofać się

pull down - zburzyć

pull for - wspierać, kibicować

pull in - zatrzymać się, przyciągać

pull off - udać się, usunąć

pull on - założyć ubranie, wycofać się (np. z zawodów)

pull over - zatrzymać pojazd na poboczu

Put

put aside - odłożyć (np. pieniądze)

put away - odłożyć (np. pieniądze), odłożyć coś z powrotem

put by - odłożyć (np. pieniądze)

put down - tłumić, przypisywać, usypiać

put forward - wytoczyć, wysunąć, przedłożyć

put in - pracować, włożyć, zainstalować

put off - odłożyć, przełożyć

put on - założyć, ubrać się

put out - ugasić ogień

put somebody up - udostępnić komuś łóżko na noc

put up - budować, wznosić

put up with - tolerować, znosić

Stand

stand about - stać nic nie robiąc

stand aside - odsunąć się na bok, nie brać udziału

stand back - odsunąć się

stand by - dotrzymać (np. obietnicy), być w stanie gotowości

stand down - ustępować

stand for - oznaczać, tolerować, przejąć czyjąś rolę, podtrzymywać swoje żądania

stand in - być w zastępstwie

stand out - wyróżniać się

stand up to - przeciwstawiać się, bronić się

Stay

stay away - unikać, trzymać się z dala

stay behind - zostać

stay in - zostać w domu

stay on - pozostać w szkole/pracy dłużej niż zwykle

stay out - zostać, być poza domem

stay over - zostać na noc

stay up - nie kłaść się spać

Take

take after - przypominać, wyglądać podobnie do

take back - wycofać, cofać (np. słowa)

take down - pisać, zapisać

take in - nabrać (kogoś), przyjmować

take off - obniżyć (np. cenę), zdjąć ubranie, oderwać się od ziemi (samolot)

take on - zatrudniać, prowadzić rekrutację, podjąć

take over - przejąć kontrolę

take to - lubić

take up - rozpocząć naukę czegoś, zajmować, akceptować

Turn

turn away - odmówić (np. wstępu)

turn down - odmówić, obniżyć

turn in - pójść spać

turn on - atakować

turn out - okazać się, wyrzucić, opróżnić (np. kieszenie)

turn over - wywrócić dnem do góry

turn up - zwiększyć, pojawić się, zjawić się

Work

work against - przeciwdziałać, utrudniać

work away at - pracować nad czymś długo

work around - znaleźć sposób na uniknięcie problemów

work off - zrzucać, pozbywać się

worn on - pracować nad

work out - znaleźć, ustalić, trenować

work up - denerwować, irytować

 

Różne czasowniki frazowe (various phrasal verbs)

 

A

act up - źle się zachowywać

add up - sumować

aim at - dążyć do

ask after somebody - pytać się o kogoś

B

bear somebody out on something - poprosić kogoś o potwierdzenie prawdziwości tego, co się mówi

break up - zakończyć, zerwać

break down- zepsuć się

break off - zamilczeć

bring to - odzyskać przytomność

bring up - zajmować się dziećmi, poruszyć temat

C

call back - oddzwonić

care for - opiekować się

catch up - nadrobić zaległości

call off - odwołać

cut down on - ograniczyć

D

deal with - mieć do czynienia

do up - zapiąć, zawiązać

draw up - sporządzić

drink up - wypić do dna

drop by - odwiedzić

E

eat away - pochłaniać, niszczyć powoli

end in - kończyć się czymś

end up - skończyć (gdzieś, w jakiejś sytuacji)

F

fall back - wrócić, zawrócić

fall down - spaść

fall out with somebody - kłócić się z kimś

fall through - nie udać się, wziąć w łeb

fold up - złożyć

G

grow apart - oddalać się od siebie

grow to - zrobić coś (w końcu)

grow up - dorastać

H

hand in - przekazać, wręczyć

hand out - rozdać

hang up - rozłączyć się, odłożyć słuchawkę

hold on - czekać, zaczekać

hold up - okraść kogoś grożąc bronią, opóźniać

I

iron out - rozwiązać problem

J

jack somebody around - zawracać komuś głowę

jack up - podnieść cenę

jump in - wtrącić się do rozmowy

K

keep away from - trzymać się z daleka

keep in - zatrzymać w domu, powstrzymać

keep off - unikać

keep on - kontynuować

kick out - wykopać, pozbyć się

L

lay off - zwolnić (pracowników)

leave out - zostawić na zewnątrz/wierzchu

let somebody off - wypuścić kogoś

let out - pozwolić wyjść

M

mark down - obniżyć cenę

mark up - podnieść cenę

N

nail down - ustalić

nail up - zabić gwoździami (np. okno)

nod off - przysnąć

O

occur to - przyjść do głowy

open out - otworzyć się

opt for something - zdecydować się na coś

opt to do something - zdecydować się na zrobienie czegoś

P

pan out - potoczyć się

pass away - umrzeć

pass out - mdleć

pick somebody out - znaleźć kogoś (np. na fotografii)

pick up - podnieść

point out - wskazać

R

rip off - zdzierać (pieniądze)

round up - zebrać, zgromadzić

rule something out - wykluczyć coś

run away - uciec

run over - najechać, przejechać

S

set in - nastać

set off - wyruszyć

set out - wyruszyć

set up - ustawić, zawiązać, założyć

shake something off - pozbyć się czegoś

slow down - zwolnić

speed up - przyspieszyć

T

tear out - wydrzeć, oderwać

tell apart - odróżniać

think over - przemyśleć

touch down - wylądować

try out - wypróbować

W

wait on - oczekiwać, obsługiwać

wait out - przeczekać

wake up - budzić

wear out - znosić (np. buty)

wrap up - ubrać, podsumować

write down - zapisać

Z

zone out - odpłynąć (myślami)

zero in on something - skupić uwagę na czymś

zip up - zasunąć na zamek błyskawiczny

zoom in - przybliżyć

zoom out - oddalić

 

Zapraszamy również do naszego słownika idiomów, w którym znajdziecie tysiące przydatnych pozycji.

Czy znasz już często używane czasowniki frazowe? Sprawdź się w tym ćwiczeniu!

[1/10] Co oznacza czasownik frazowy "be up to"?

Anne Simons

0

0

0

0

0