Gramatyka angielska: phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe

Poznaj najważniejsze i najczęściej używane czasowniki frazowe w języku angielskim.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe

Nauka phrasal verbs, co w języku polskim nazwiemy czasownikami frazowymi, może być jednym z najbardziej nużących aspektów języka angielskiego, z jakimi przyjdzie nam się zaznajomić. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być złe podejście do ich nauki, bądź też źródło, z którego się uczymy.

My postanowiliśmy ułatwić Wam ich naukę - specjalnie dla Was przygotowaliśmy najpopularniejsze czasowniki frazowe w języku angielskim, które posegregowaliśmy w taki sposób, by ich nauka stała się dla Was czystą przyjemnością. Zapraszamy!

Uwaga! Poniżej znajduje się lista czasowników frazowych, które zostały podzielone alfabetycznie. Jeżeli używasz urządzenia z klawiaturą, polecamy użyć skrótu klawiszowego Ctrl + F w celu wyszukania konkretnego czasownika frazowego - dzięki temu jego znalezienie będzie o wiele łatwiejsze!

Czasowniki frazowe (phrasal verbs)

Be

be about to - mieć zamiar, mieć zaraz coś zrobićbe after - ścigać
be for - zgadzać się
be off - być nieobecnym
be on - być (obecnie) w telewizji
be out - zgasnąć, być poza domem, wyjść z mody
be up to - zajmować się (czymś)

Come

come across - napotkać, spotkać, natknąć się
come about - stać się, zdarzyć się
come down - obniżać się, spadać
come into - odziedziczyć, otrzymać
come off - powieść się
come out - wyjść, wyjść na jaw, zadebiutować
come round - dojść do siebie
come to - dojść do siebie
come up - pojawić się (np. o kwestii w dyskusji)
come up to - równać się

Fall

fall apart - rozlecieć się
fall back - wrócić, zawrócić
fall back on - uciec się do
fall behind - odstawać, obsuwać się
fall down - zmniejszać się, spaść
fall for - zakochać się, dać się nabrać
fall off - odpaść
fall out with - kłócić się z
fall through - nie udać się

Give

give somebody away - zdradzić kogoś (np. blizna na twarzy zdradziła jego tożsamość)
give back - oddać, zwrócić
give in - poddać się
give off - wydzielać coś, ogłosić coś
give on to - prowadzić do
give out - skończyć się, wydawać

Get

get along - współpracować
get around - unikać
get at - dorwać się, sugerować
get somebody down - gnębić kogoś
get down to - zabrać się do
get on - robić progres, zgadzać się, prawie
get over - dojść do siebie, mieć dość
get round - unikać
get through - przetrwać, ukończyć

Go

go around - okrążyć, obiec
go back - wrócić
go down - zostać przyjętym/odebranym (np. o przemowie)
go in - wziąć udział
go into - badać, przyglądać się czemuś
go off - wybuchnąć, odejść
go on - kontynuować
go over - sprawdzić
go to - podjąć trud, udać się do
go up - wzrastać, być stawianym (np. o budynku)

Look

look down on - patrzeć z pogardą na
look for - oczekiwać, szukać
look in - odwiedzić
look into - badać, analizować
look on - rozważać, patrzeć się na
look over - oglądać
look through - czytać, przejrzeć
look up - szukać słowa w słowniku, prosperować
look somebody up - odwiedzić kogoś
look up to - podziwiać, darzyć szacunkiem

Make

make for - udać się w kierunku
make of - sądzić (o czymś)
make off - uciec
make out - zdołać dostrzec/usłyszeć
make up one's mind - zdecydować się
make up - wymyślić, pogodzić się
make up for - nadrobić, odrobić, zrekompensować

Pull

pull ahead - wyprzedzić
pull apart - odsunąć od siebie (np. ludzi), rozdzielać
pull away - oddalić się
pull back - wycofać się
pull down - zburzyć
pull for - wspierać, kibicować
pull in - zatrzymać się, przyciągać
pull off - udać się, usunąć
pull on - założyć ubranie, wycofać się (np. z zawodów)
pull over - zatrzymać pojazd na poboczu

Put

put aside - odłożyć (np. pieniądze)
put away - odłożyć (np. pieniądze), odłożyć coś z powrotem
put by - odłożyć (np. pieniądze)
put down - tłumić, przypisywać, usypiać
put forward - wytoczyć, wysunąć, przedłożyć
put in - pracować, włożyć, zainstalować
put off - odłożyć, przełożyć
put on - założyć, ubrać się
put out - ugasić ogień
put somebody up - udostępnić komuś łóżko na noc
put up - budować, wznosić
put up with - tolerować, znosić

Stand

stand about - stać nic nie robiąc
stand aside - odsunąć się na bok, nie brać udziału
stand back - odsunąć się
stand by - dotrzymać (np. obietnicy), być w stanie gotowości
stand down - ustępować
stand for - oznaczać, tolerować, przejąć czyjąś rolę, podtrzymywać swoje żądania
stand in - być w zastępstwie
stand out - wyróżniać się
stand up to - przeciwstawiać się, bronić się

Stay

stay away - unikać, trzymać się z dala
stay behind - zostać
stay in - zostać w domu
stay on - pozostać w szkole/pracy dłużej niż zwykle
stay out - zostać, być poza domem
stay over - zostać na noc
stay up - nie kłaść się spać

Take

take after - przypominać, wyglądać podobnie do
take back - wycofać, cofać (np. słowa)
take down - pisać, zapisać
take in - nabrać (kogoś), przyjmować
take off - obniżyć (np. cenę), zdjąć ubranie, oderwać się od ziemi (samolot)
take on - zatrudniać, prowadzić rekrutację, podjąć
take over - przejąć kontrolę
take to - lubić
take up - rozpocząć naukę czegoś, zajmować, akceptować

Turn

turn away - odmówić (np. wstępu)
turn down - odmówić, obniżyć
turn in - pójść spać
turn on - atakować
turn out - okazać się, wyrzucić, opróżnić (np. kieszenie)
turn over - wywrócić dnem do góry
turn up - zwiększyć, pojawić się, zjawić się

Work

work against - przeciwdziałać, utrudniać
work away at - pracować nad czymś długo
work around - znaleźć sposób na uniknięcie problemów
work off - zrzucać, pozbywać się
worn on - pracować nad
work out - znaleźć, ustalić, trenować
work up - denerwować, irytować

Różne czasowniki frazowe (various phrasal verbs)

A

act up - źle się zachowywać
add up - sumować
aim at - dążyć do
ask after somebody - pytać się o kogoś

B

bear somebody out on something - poprosić kogoś o potwierdzenie prawdziwości tego, co się mówi
break up - zakończyć, zerwać
break down- zepsuć się
break off - zamilczeć
bring to - odzyskać przytomność
bring up - zajmować się dziećmi, poruszyć temat

C

call back - oddzwonić
care for - opiekować się
catch up - nadrobić zaległości
call off - odwołać
cut down on - ograniczyć

D

deal with - mieć do czynienia
do up - zapiąć, zawiązać
draw up - sporządzić
drink up - wypić do dna
drop by - odwiedzić

E

eat away - pochłaniać, niszczyć powoli
end in - kończyć się czymś
end up - skończyć (gdzieś, w jakiejś sytuacji)

F

fall back - wrócić, zawrócić
fall down - spaść
fall out with somebody - kłócić się z kimś
fall through - nie udać się, wziąć w łeb
fold up - złożyć

G

grow apart - oddalać się od siebie
grow to - zrobić coś (w końcu)
grow up - dorastać

H

hand in - przekazać, wręczyć
hand out - rozdać
hang up - rozłączyć się, odłożyć słuchawkę
hold on - czekać, zaczekać
hold up - okraść kogoś grożąc bronią, opóźniać

I

iron out - rozwiązać problem

J

jack somebody around - zawracać komuś głowę
jack up - podnieść cenę
jump in - wtrącić się do rozmowy

K

keep away from - trzymać się z daleka
keep in - zatrzymać w domu, powstrzymać
keep off - unikać
keep on - kontynuować
kick out - wykopać, pozbyć się

L

lay off - zwolnić (pracowników)
leave out - zostawić na zewnątrz/wierzchu
let somebody off - wypuścić kogoś
let out - pozwolić wyjść

M

mark down - obniżyć cenę
mark up - podnieść cenę

N

nail down - ustalić
nail up - zabić gwoździami (np. okno)
nod off - przysnąć

O

occur to - przyjść do głowy
open out - otworzyć się
opt for something - zdecydować się na coś
opt to do something - zdecydować się na zrobienie czegoś

P

pan out - potoczyć się
pass away - umrzeć
pass out - mdleć
pick somebody out - znaleźć kogoś (np. na fotografii)
pick up - podnieść
point out - wskazać

R

rip off - zdzierać (pieniądze)
round up - zebrać, zgromadzić
rule something out - wykluczyć coś
run away - uciec
run over - najechać, przejechać

S

set in - nastać
set off - wyruszyć
set out - wyruszyć
set up - ustawić, zawiązać, założyć
shake something off - pozbyć się czegoś
slow down - zwolnić
speed up - przyspieszyć

T

tear out - wydrzeć, oderwać
tell apart - odróżniać
think over - przemyśleć
touch down - wylądować
try out - wypróbować

W

wait on - oczekiwać, obsługiwać
wait out - przeczekać
wake up - budzić
wear out - znosić (np. buty)
wrap up - ubrać, podsumować
write down - zapisać

Z

zone out - odpłynąć (myślami)
zero in on something - skupić uwagę na czymś
zip up - zasunąć na zamek błyskawiczny
zoom in - przybliżyć
zoom out - oddalić

Zapraszamy również do naszego słownika idiomów, w którym znajdziecie tysiące przydatnych pozycji.

Dodaj komentarz
User 4
wwwww
prawie 6 lat temu

be for raczej nie występuje, tylko be on for

Odpowiedz
0
0
0 0 0