Gramatyka angielska: phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe

Poznaj najważniejsze i najczęściej używane czasowniki frazowe w języku angielskim.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe

Nauka phrasal verbs, co w języku polskim nazwiemy czasownikami frazowymi, może być jednym z najbardziej nużących aspektów języka angielskiego, z jakimi przyjdzie nam się zaznajomić. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być złe podejście do ich nauki, bądź też źródło, z którego się uczymy.

My postanowiliśmy ułatwić Wam ich naukę - specjalnie dla Was przygotowaliśmy najpopularniejsze czasowniki frazowe w języku angielskim, które posegregowaliśmy w taki sposób, by ich nauka stała się dla Was czystą przyjemnością. Zapraszamy!

Uwaga! Poniżej znajduje się lista czasowników frazowych, które zostały podzielone alfabetycznie. Jeżeli używasz urządzenia z klawiaturą, polecamy użyć skrótu klawiszowego Ctrl + F w celu wyszukania konkretnego czasownika frazowego - dzięki temu jego znalezienie będzie o wiele łatwiejsze!

Czasowniki frazowe (phrasal verbs)

Be

be about to - mieć zamiar, mieć zaraz coś zrobićbe after - ścigać
be for - zgadzać się
be off - być nieobecnym
be on - być (obecnie) w telewizji
be out - zgasnąć, być poza domem, wyjść z mody
be up to - zajmować się (czymś)

Come

come across - napotkać, spotkać, natknąć się
come about - stać się, zdarzyć się
come down - obniżać się, spadać
come into - odziedziczyć, otrzymać
come off - powieść się
come out - wyjść, wyjść na jaw, zadebiutować
come round - dojść do siebie
come to - dojść do siebie
come up - pojawić się (np. o kwestii w dyskusji)
come up to - równać się

Fall

fall apart - rozlecieć się
fall back - wrócić, zawrócić
fall back on - uciec się do
fall behind - odstawać, obsuwać się
fall down - zmniejszać się, spaść
fall for - zakochać się, dać się nabrać
fall off - odpaść
fall out with - kłócić się z
fall through - nie udać się

Give

give somebody away - zdradzić kogoś (np. blizna na twarzy zdradziła jego tożsamość)
give back - oddać, zwrócić
give in - poddać się
give off - wydzielać coś, ogłosić coś
give on to - prowadzić do
give out - skończyć się, wydawać

Get

get along - współpracować
get around - unikać
get at - dorwać się, sugerować
get somebody down - gnębić kogoś
get down to - zabrać się do
get on - robić progres, zgadzać się, prawie
get over - dojść do siebie, mieć dość
get round - unikać
get through - przetrwać, ukończyć

Go

go around - okrążyć, obiec
go back - wrócić
go down - zostać przyjętym/odebranym (np. o przemowie)
go in - wziąć udział
go into - badać, przyglądać się czemuś
go off - wybuchnąć, odejść
go on - kontynuować
go over - sprawdzić
go to - podjąć trud, udać się do
go up - wzrastać, być stawianym (np. o budynku)

Look

look down on - patrzeć z pogardą na
look for - oczekiwać, szukać
look in - odwiedzić
look into - badać, analizować
look on - rozważać, patrzeć się na
look over - oglądać
look through - czytać, przejrzeć
look up - szukać słowa w słowniku, prosperować
look somebody up - odwiedzić kogoś
look up to - podziwiać, darzyć szacunkiem

Make

make for - udać się w kierunku
make of - sądzić (o czymś)
make off - uciec
make out - zdołać dostrzec/usłyszeć
make up one's mind - zdecydować się
make up - wymyślić, pogodzić się
make up for - nadrobić, odrobić, zrekompensować

Pull

pull ahead - wyprzedzić
pull apart - odsunąć od siebie (np. ludzi), rozdzielać
pull away - oddalić się
pull back - wycofać się
pull down - zburzyć
pull for - wspierać, kibicować
pull in - zatrzymać się, przyciągać
pull off - udać się, usunąć
pull on - założyć ubranie, wycofać się (np. z zawodów)
pull over - zatrzymać pojazd na poboczu

Put

put aside - odłożyć (np. pieniądze)
put away - odłożyć (np. pieniądze), odłożyć coś z powrotem
put by - odłożyć (np. pieniądze)
put down - tłumić, przypisywać, usypiać
put forward - wytoczyć, wysunąć, przedłożyć
put in - pracować, włożyć, zainstalować
put off - odłożyć, przełożyć
put on - założyć, ubrać się
put out - ugasić ogień
put somebody up - udostępnić komuś łóżko na noc
put up - budować, wznosić
put up with - tolerować, znosić

Stand

stand about - stać nic nie robiąc
stand aside - odsunąć się na bok, nie brać udziału
stand back - odsunąć się
stand by - dotrzymać (np. obietnicy), być w stanie gotowości
stand down - ustępować
stand for - oznaczać, tolerować, przejąć czyjąś rolę, podtrzymywać swoje żądania
stand in - być w zastępstwie
stand out - wyróżniać się
stand up to - przeciwstawiać się, bronić się

Stay

stay away - unikać, trzymać się z dala
stay behind - zostać
stay in - zostać w domu
stay on - pozostać w szkole/pracy dłużej niż zwykle
stay out - zostać, być poza domem
stay over - zostać na noc
stay up - nie kłaść się spać

Take

take after - przypominać, wyglądać podobnie do
take back - wycofać, cofać (np. słowa)
take down - pisać, zapisać
take in - nabrać (kogoś), przyjmować
take off - obniżyć (np. cenę), zdjąć ubranie, oderwać się od ziemi (samolot)
take on - zatrudniać, prowadzić rekrutację, podjąć
take over - przejąć kontrolę
take to - lubić
take up - rozpocząć naukę czegoś, zajmować, akceptować

Turn

turn away - odmówić (np. wstępu)
turn down - odmówić, obniżyć
turn in - pójść spać
turn on - atakować
turn out - okazać się, wyrzucić, opróżnić (np. kieszenie)
turn over - wywrócić dnem do góry
turn up - zwiększyć, pojawić się, zjawić się

Work

work against - przeciwdziałać, utrudniać
work away at - pracować nad czymś długo
work around - znaleźć sposób na uniknięcie problemów
work off - zrzucać, pozbywać się
worn on - pracować nad
work out - znaleźć, ustalić, trenować
work up - denerwować, irytować

Różne czasowniki frazowe (various phrasal verbs)

A

act up - źle się zachowywać
add up - sumować
aim at - dążyć do
ask after somebody - pytać się o kogoś

B

bear somebody out on something - poprosić kogoś o potwierdzenie prawdziwości tego, co się mówi
break up - zakończyć, zerwać
break down- zepsuć się
break off - zamilczeć
bring to - odzyskać przytomność
bring up - zajmować się dziećmi, poruszyć temat

C

call back - oddzwonić
care for - opiekować się
catch up - nadrobić zaległości
call off - odwołać
cut down on - ograniczyć

D

deal with - mieć do czynienia
do up - zapiąć, zawiązać
draw up - sporządzić
drink up - wypić do dna
drop by - odwiedzić

E

eat away - pochłaniać, niszczyć powoli
end in - kończyć się czymś
end up - skończyć (gdzieś, w jakiejś sytuacji)

F

fall back - wrócić, zawrócić
fall down - spaść
fall out with somebody - kłócić się z kimś
fall through - nie udać się, wziąć w łeb
fold up - złożyć

G

grow apart - oddalać się od siebie
grow to - zrobić coś (w końcu)
grow up - dorastać

H

hand in - przekazać, wręczyć
hand out - rozdać
hang up - rozłączyć się, odłożyć słuchawkę
hold on - czekać, zaczekać
hold up - okraść kogoś grożąc bronią, opóźniać

I

iron out - rozwiązać problem

J

jack somebody around - zawracać komuś głowę
jack up - podnieść cenę
jump in - wtrącić się do rozmowy

K

keep away from - trzymać się z daleka
keep in - zatrzymać w domu, powstrzymać
keep off - unikać
keep on - kontynuować
kick out - wykopać, pozbyć się

L

lay off - zwolnić (pracowników)
leave out - zostawić na zewnątrz/wierzchu
let somebody off - wypuścić kogoś
let out - pozwolić wyjść

M

mark down - obniżyć cenę
mark up - podnieść cenę

N

nail down - ustalić
nail up - zabić gwoździami (np. okno)
nod off - przysnąć

O

occur to - przyjść do głowy
open out - otworzyć się
opt for something - zdecydować się na coś
opt to do something - zdecydować się na zrobienie czegoś

P

pan out - potoczyć się
pass away - umrzeć
pass out - mdleć
pick somebody out - znaleźć kogoś (np. na fotografii)
pick up - podnieść
point out - wskazać

R

rip off - zdzierać (pieniądze)
round up - zebrać, zgromadzić
rule something out - wykluczyć coś
run away - uciec
run over - najechać, przejechać

S

set in - nastać
set off - wyruszyć
set out - wyruszyć
set up - ustawić, zawiązać, założyć
shake something off - pozbyć się czegoś
slow down - zwolnić
speed up - przyspieszyć

T

tear out - wydrzeć, oderwać
tell apart - odróżniać
think over - przemyśleć
touch down - wylądować
try out - wypróbować

W

wait on - oczekiwać, obsługiwać
wait out - przeczekać
wake up - budzić
wear out - znosić (np. buty)
wrap up - ubrać, podsumować
write down - zapisać

Z

zone out - odpłynąć (myślami)
zero in on something - skupić uwagę na czymś
zip up - zasunąć na zamek błyskawiczny
zoom in - przybliżyć
zoom out - oddalić

Zapraszamy również do naszego słownika idiomów, w którym znajdziecie tysiące przydatnych pozycji.

Dodaj komentarz
User 4
asa
około miesiąca temu

daremnee dużo sie nie zgadza

Odpowiedz
User 4
Aga
6 miesięcy temu

Dzięki nauce zwrotów można się szybciej i skutecznej nauczyć mówić. Trzeba się też językiem osłuchać. Takie połączenie miałam ucząc się ANGIELSKIEGO METODĄ DZIECKA. Naturalna metoda nauki, która polega na praktyce. Polecam sprawdzić, sama dzięki niej nauczyłam się mówić w 2 miesiące. Miałam już wcześniej podstawy teraz była w 100% praktyka. Warto tak zaczynać naukę języka.

Odpowiedz
User 4
wwwww
prawie 3 lata temu

be for raczej nie występuje, tylko be on for

Odpowiedz
0
0
0 0 0