Gramatyka angielska: have vs have got

W języku angielskim dość często możemy spotkać się z konstrukcjami have i have got. Jakie są między nimi różnice? Kiedy należy używać każdej z nich? Zapraszamy do lektury.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: have vs have got

Różnice między Have vs have got

Zarówno have i have got oznaczają to samo i odnoszą się do posiadania czegoś, w tym cech charakteru, związków, a także chorób. Zasadniczą różnicą pomiędzy have i have got jest ich formalny wydźwięk. Have got jest mniej formalnym wyrażeniem niż have, ponadto używany jest częściej w brytyjskiej odmianie angielskiego niż amerykańskiej. Niemniej, istnieją pewne reguły kiedy używać odpowiedniej z form.

Użycie Have vs have got

Obydwa czasowniki – have i have got – używane są w celu opisania posiadania czegoś. W tym aspekcie możemy zatem używać je zamiennie.

She has a pink car. (wersja bardziej formalna)
She has got a pink car. (wersja mniej formalna)

We have a gift for him. (wersja bardziej formalna)
We have got a gift for him. (wersja mniej formalna)

They have a great idea. (wersja bardziej formalna)
They have got a great idea. (wersja mniej formalna)

Jeżeli mówimy o czynnościach, np. jedzeniu śniadania, braniu prysznica, itp. używamy tylko i wyłącznie czasownika have:

I have breakfast at 7:30 on Mondays.
I have got breakfast at 7:30 on Mondays.

He has a shower every day.
He has got a shower every day.

We have a dinner on Fridays.
We have got a dinner on Fridays.

Ważne! Czasowniki have i have got w podanej formie występują tylko i wyłącznie w czasie teraźniejszym Present Simple. W przypadku czasów przyszłych lub przeszłych, używamy odpowiednio odmienionego czasownika have.

Ponadto, w zdaniu twierdzącym nie skracamy czasownika have – możemy to uczynić jedynie w przypadku czasownika have got:

I've a fast red car.
I've got a fast red car.

She's a new dress.
She's got a new dress.

We've a brand new team.
We've got a brand new team.

Jaka jest zatem rola słowa got? Spełnia ono rolę stylistyczną, nadając zdaniu odpowiedniego rytmu. Jak się przed chwilą przekonaliście, w niektórych przypadkach nie może być ono jednak użyte z czasownikiem have.

Na sam koniec powiemy o innej różnicy pomiędzy wspomnianymi czasownikami, która nie jest czysto gramatyczna. Czasownik have got jest typowy dla brytyjskiej odmiany języka angielskiego – pojawia się on tam bardzo często. Forma have jest z kolei preferowana w amerykańskim angielskim. Dowiedz się o innych różnicach między amerykańską i brytyjską odmianą języka angielskiego pod tym adresem.

Przykłady zdań z have i have got

Aby jak najlepiej oswoić się z opisywanym w tym artykule zagadnieniem, zapoznajmy się z przykładowymi zdaniami zawierającymi have i have got.

Uwaga! Pamiętajmy o prawidłowej odmianie czasownika have w zależności od osoby!

I have a new t-shirt. - Mam nową koszulkę.
Danny has a skateboard. - Danny ma deskorolkę.
My mom has beautiful perfumes. - Moja mama ma piękne perfumy.
Cindy has torn jeans. - Cindy ma porwane jeansy.
Tim has a great idea. - Tim ma wspaniały pomysł.
Our school has new computers. - Nasza szkoła posiada nowe komputery.
Henry has outstanding skills. - Henry ma niesamowite umiejętności.
I've got a flu. - Mam grypę.
Charles has got a little cat. - Charles ma małego kotka.
Sonia has got a red dress. - Sonia ma czerwoną sukienkę.
Your grandparents have got a lot of memories. - Twoi dziadkowie mają dużo wspomnień.
Natalie has got the sweetest smile. - Natalie ma najsłodszy uśmiech.
The kids have got a lot of candies to eat. - Dzieciaki mają dużo słodyczy do zjedzenia.

Zapraszamy również do przeczytania artykułu mówiącego kiedy należy używać formy have, a kiedy has.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0