Gramatyka angielska: have vs have got

W języku angielskim dość często możemy spotkać się z konstrukcjami have i have got. Jakie są między nimi różnice? Kiedy należy używać każdej z nich? Zapraszamy do lektury.

GRAMATYKA

Gramatyka angielska: have vs have got

Pewne zagadnienia języka angielskiego bywają czasami nie do końca oczywiste. Tak jest w przypadku czasowników have i have got – wydają się one od siebie różnić, jednak pod kilkoma względami są tożsame. Kiedy używać have, a kiedy have got? Wyjaśnienie tej kwestii znajdziecie w tekście poniżej.

Have vs have got

Obydwa czasowniki – have i have got – używane są w celu opisania posiadania czegoś. W tym aspekcie możemy zatem używać je zamiennie.

She has a pink car.

She has got a pink car.

We have a gift for him.

We have got a gift for him.

They have a great idea.

They have got a great idea.


Jeżeli mówimy o czynnościach, np. jedzeniu śniadania, braniu prysznica, itp. używamy tylko i wyłącznie czasownika have:

I have breakfast at 7:30 on Mondays.

I have got breakfast at 7:30 on Mondays.

He has a shower every day.

He has got a shower every day.

We have a dinner on Fridays.

We have got a dinner on Fridays.


Ważne! Czasowniki have i have got w podanej formie występują tylko i wyłącznie w czasie teraźniejszym Present Simple. W przypadku czasów przyszłych lub przeszłych, używamy odpowiednio odmienionego czasownika have.

Ponadto, w zdaniu twierdzącym nie skracamy czasownika have – możemy to uczynić jedynie w przypadku czasownika have got:

I've a fast red car.

I've got a fast red car.

She's a new dress.

She's got a new dress.

We've a brand new team.

We've got a brand new team.


Jaka jest zatem rola słowa got? Spełnia ono rolę stylistyczną, nadając zdaniu odpowiedniego rytmu. Jak się przed chwilą przekonaliście, w niektórych przypadkach nie może być ono jednak użyte z czasownikiem have.
 

Na sam koniec powiemy o innej różnicy pomiędzy wspomnianymi czasownikami, która nie jest czysto gramatyczna. Czasownik have got jest typowy dla brytyjskiej odmiany języka angielskiego – pojawia się on tam bardzo często. Forma have jest z kolei preferowana w amerykańskim angielskim. Dowiedz się o innych różnicach między amerykańską i brytyjską odmianą języka angielskiego pod tym adresem.

Przykłady zdań z have i have got

Aby jak najlepiej oswoić się z opisywanym w tym artykule zagadnieniem, zapoznajmy się z przykładowymi zdaniami zawierającymi have i have got.

Uwaga! Pamiętajmy o prawidłowej odmianie czasownika have w zależności od osoby!


I have a new t-shirt. (Mam nową koszulkę.)

Danny has a skateboard. (Danny ma deskorolkę.)

My mom has beautiful perfumes. (Moja mama ma piękne perfumy.)

Cindy has torn jeans. (Cindy ma porwane jeansy.)

Tim has a great idea. (Tim ma wspaniały pomysł.)

Our school has new computers. (Nasza szkoła posiada nowe komputery.)

Henry has outstanding skills. (Henry ma niesamowite umiejętności.)


I've got a flu. (Mam grypę.)

Charles has got a little cat. (Charles ma małego kotka.)

Sonia has got a red dress. (Sonia ma czerwoną sukienkę.)

Your grandparents have got a lot of memories. (Twoi dziadkowie mają dużo wspomnień.)

Natalie has got the sweetest smile. (Natalie ma najsłodszy uśmiech.)

The kids have got a lot of candies to eat. (Dzieciaki mają dużo słodyczy do zjedzenia.)

 

Zapraszamy również do przeczytania artykułu mówiącego kiedy należy używać formy have, a kiedy has.

Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na te pytania! Rozwiąż quiz!

[1/5] Przetłumacz zdanie "I am washing my hands":

Anne Simons

0

0

0

0

0