Gramatyka angielska: czas Present Simple

Czas teraźniejszy mówiący o sytuacjach stałych.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: czas Present Simple

Opis czasu

Ogólnie można powiedzieć, że czas Present Simple jest to czas teraźniejszy, którego użyjemy, gdy mówimy o sytuacjach stałych, powtarzających się, oraz o czynnościach, które wykonywane są z pewną częstotliwością. Ze względu na ostatni aspekt, na wstępie przedstawimy Wam przysłówki częstotliwości, które są w czasie teraźniejszym prostym bardzo charakterystycznym elementem. Określają one, jak często określona sytuacja bądź czynność się powtarza.

Biorąc pod uwagę częstość występowania czynności, możemy się spotkać z następującymi przysłówkami:

never - nigdy
hardly ever, almost never - prawie nigdy
rarely, seldom - rzadko
occasionally, sometimes - czasami
frequently, often - dość często
usually, regularly - często
every day - każdego dnia
always - zawsze

Przysłówki wstawiamy tuż przed czasownikiem głównym. Wyjątkiem są czasowniki określające precyzyjnie częstotliwość danej czynności np. every day, twice a week, once a year.

I usually drink coffee at breakfast. - Zwykle piję kawę w czasie śniadania.
I drink coffe twice a week. - Piję kawę dwa razy w tygodniu.

Użycie czasu Present Simple

 1. Czasu Present Simple używamy przede wszystkim, gdy mówimy o czynnościach powtarzających się. Nie jest, jak nam intuicyjnie może się wydawać, używany do mówienia o czynnościach, które mają miejsce w chwili, w której mówimy.

  Mary often visits Jane. - Mary często odwiedza Jane.
  She never eats meat. - Ona nigdy nie jest mięsa.
  He always plays basketball on Sunday. - On zawsze gra w koszykówkę w niedziele.
 2. Używany jest też do mówienia o czynnościach stałych oraz stanach.

  David lives in London. - David mieszka w Londynie.
  Elephants live in Africa. - Słonie żyją w Afryce.
  Poland is in Europe. - Polska jest w Europie.
 3. Za jego pomocą możemy opisać czyjś zwyczaj lub nawyk.

  Lara smokes very often. - Lara bardzo często pali.)
  I drink coffee at breakfast. - Piję kawę na śniadanie.
  She watches TV series regularly. - Ona ogląda seriale telewizyjne regulanie.
 4. Czas Present Simple używa się też, gdy mówimy o faktach, prawach natury itp.

  Snow melts when it gets warm. - Śnieg topi się, kiedy robi się ciepło.
  The Earth revolves around the Sun. - Ziemia krąży wokół Słońca.
  Water freezes at zero degrees.
 5. Również gdy mówimy o ustalonych terminach wydarzeń oraz rozkładach jazdy.

  The concert starts at 9 o'clock. - Koncert zaczyna się o dziewiątej.
  The train leaves at 8 o'clock. - Pociąg odjeżdża o 8.
  The party is tomorrow. - Impreza jest jutro.
 6. Używamy go do opisu teraźniejszości, ale tylko w przypadku czasowników statycznych. Po tych czasownikach używamy formy ciągłeś, czyli z końcówką -ing.
  Uwaga! Ten punkt odnosi się jedynie do czasowników statycznych, wśród których znajdują się między innymi agree (zgadzać się), hate (nienawidzić), have (mieć), love (kochać), remember (pamiętać), want (chcieć).

  I have a feeling that it will work. - Mam przeczucie, że to się uda.
  I love watching Cristiano Ronaldo. - Uwielbiam oglądać Cristiano Ronaldo.
  Children don't like going to school every morning. - Dzieci nie lubią chodzenia do szkoły każdego ranka.
 7. Używamy go też komentując wydarzenia sportowe, streszczając filmy, itp.
  Czasu Present Simple używamy w tych celach ze względu na prostotę przekazu – czas teraźniejszy prosty jest czasem dość krótkim jeżeli chodzi o konstrukcję, a także odnosi się do teraźniejszości, dlatego też jest ku temu najlepszym rozwiązaniem.
  W przypadku komentarza sportowego logicznym byłoby użycie czasu Present Continuous, lecz ze względu na swoją nieco bardziej skomplikowaną konstrukcję, nie jest on w tym celu używany.

  Smith passes the ball to Jackson. - Smith podaje piłkę do Jacksona.
  Jackson shoots and scores! - Jackson uderza i zdobywa gola!
  Our team wins! - Nasza drużyna wygrywa!

Konstrukcja zdań twierdzących w czasie Present Simple

Konstrukcja zdania twierdzącego w czasie Present Simple wygląda w sposób następujący:

Podmiot + czasownik + to + reszta zdania
I like sport. - Lubię sport.
He learns Spanish. - On się uczy hiszpańskiego.
The train leaves at 5 p.m. - Pociąg odjeżdża o 17.

Uwaga! W przypadku, kiedy podmiotem jest trzecia osoba liczby pojedynczej (he/she/it), do czasownika dopisujemy końcówkę -s. Więcej na temat odmiany czasownika dla trzeciej osoby znajdziecie w dalszej części artykułu. W ten sposób otrzymamy:

Sally enjoys watching football. - Sally lubi oglądać piłkę nożną.
Her father arrives tonight.. - Jej ojciec przyjeżdża dziś w nocy.
The Sun appears in the East. - Słońce pojawia się na wschodzie.

W przypadku liczby mnogiej, taki wyjątek się nie pojawia, i dla wszystkich osób czasownik przyjmuje formę podstawową.

They visit Berlin at least twice a year. - Oni bywają w Berlinie przynajmniej dwa razy w roku.
They usually watch TV.. - Oni zwykle oglądają telewizję.
My parent travel to Italy every year. - Moi rodzice jeżdżą do Włoch każdego roku.

Uwaga! Warto wspomnieć, iż istnieje możliwość wstawienia operatora do/does przed czasownikiem

I do like playing volleyball. - Naprawdę lubię grać w siatkówkę.
He does enjoy playing computer games.. - On naprawdę lubi grać na komputerze.
I do believe you. - Naprawdę Ci wierzę.

Użycie takiej konstrukcji mówi nam, iż podmiot szczerze lubi wykonywać wspomnianą czynność.

Przeczenia

Zdania przeczące w czasie teraźniejszym prostym tworzymy poprzez użycie przeczenia do not (don't) lub does not (doesn't) przed czasownikiem. Przeczenie does not użyte będzie wyłącznie w przypadku, gdy mówimy o trzeciej osobie liczby pojedynczej (he/she/it).

Podmiot + do/does + not + czasownik + to + reszta zdania

Matthew usually does not participate in such events. - Matthew zazwyczaj nie uczestniczy w takich wydarzeniach.
He usually does not talk much. - On zwykle nie mówi za wiele.
I don't watch TV at all. - Wcale nie oglądam telewizji.

W przeciwieństwie do języka polskiego, w języku angielskim nie istnieje coś takiego, jak podwójne przeczenie.

He never drinks coffee. - On nigdy nie pije kawy.
He does not drink coffee. - On nie pije kawy.

Pytania

Pytania w czasie Present Simple tworzymy poprzez umieszczenie operatora do/does na początku zdania. Po nim następuje podmiot, następnie czasownik, a po orzeczeniu reszta zdania.

Do/does + podmiot + czasownik + reszta zdania + ?

Do you like coffee? - Lubisz kawę?
Does Jenny play basketball? - Czy Jenny gra w koszykówkę?
Do you want to learn Italian? - Chcesz się uczyć włoskiego?

Na takie pytanie możemy odpowiedzieć krótko:

Yes, I do. - Tak, lubię.
Yes, she does. - Tak, ona gra w koszykówkę. No, I don't. - Nie, nie chcę.

Przy tworzeniu pytań, bardzo pomocne mogą się okazać tzw. wh questions.

Forma czasownika w trzeciej osobie

Jak już wspmnieliśmy wcześniej, w czasie Present Simple do czasownika w trzeciej osobie dodaje się końcówkę -s.

He plays...
She talks...
She thinks

Istnieją jednak pewne odstępstwa od reguły. W czasownikach zakończonyc na -y w trzeciej osobie liczby pojedycznej, zamieniamy końcówę -y na -ies.

It flies...
She cries...
He hurries...

Wyjątkiem są czasowniki, w których przed końcówką -y znajduje się samogłoska.

He plays...
My grandmother prays...

Jeśli czasownik kończy się na którą z końcówek -ss, -sh, -ch, -x, -o, -z, do czasownika dodajemy końcówkę -es.

He passes...
He pushes...
She fixes...

Do wyjątków można też zaliczyć używanie słowa does zamiast do w przeczeniach oraz pytaniach. Ponadto czasownik have przyjmuje formę has.

He does not like...
Does she know that...?
She has a cat that...

Nauczmy się również poprawnie posługiwać przyimkami miejsca w języku angielskim.

Dodaj komentarz
User 4
Dominika
prawie 5 lat temu

Zauważyłam drobny błąd - w budowie zdań twierdzących i pytań po czasowniku nie stawia się "to", co zresztą widać też w podanych poprawnie przykładach. Pozdrawiam!

Odpowiedz
User 4
Mark
około 5 lat temu

Wszystko OK tylko brakuje wymowy. Przydały by się pliki np. mp3 do cytowanych zdań i wyrazów.

Odpowiedz
User 4
Angie
prawie 7 lat temu

Fajnie wytłumaczone. Do tego polecam kanały na you tubie: angielski tylko dla dorosłych i learn english with ronnie - oba na wesoło (ronnie - tylko po angielsku) i na pewno nauka pójdzie z górki.

Odpowiedz
0
0
0 0 0