In, on, at, inside, between... - przyimki miejsca w języku angielskim

Przyimki miejsca są niezwykle ważnym zagadnieniem w gramatyce – ich znajomość jest jednym z fundamentów, na których oprzemy naszą znajomość języka angielskiego.

GRAMATYKA
In, on, at, inside, between... - przyimki miejsca w języku angielskim

Two cars are standing next to each other. (Dwa samochody stoją obok siebie.)

Przyimki miejsca w języku angielskim

 • above (ponad, nad, powyżej)

Look at the sign above your head. (Spójrz na znak nad twoją głową.)

 • across (poprzez, przez)

We walked across the street. (Przeszliśmy przez ulice.)

 • against (naprzeciw, o)

A drunk man was leaning against the wall. (Pijany mężczyzna opierał się o ścianę.)

 • along (wzdłuż)

The cable ran along the wall. (Kabel przebiegał wzdłuż ściany.)

 • among (między, wśród, pośród – więcej niż dwie osoby/rzeczy)

We found ourselves among several people. (Znaleźliśmy się między kilkoma osobami.)

 • at (przy, w, do, obok)

Paulie is at work now. (Paulie jest teraz w pracy.)

 • behind (za, zza)

Our cat was sitting behind the door. (Nasz kot siedział sobie za drzwiami.)

 • below (pod, poniżej)

The temperature fell below the month's average. (Temperatura spadła poniżej średniej dla tego miesiąca.)

 • beside (przy, obok)

My room is beside the bathroom. (Mój pokój znajduje się obok łazienki.)

 • between (między – dwie osoby/rzeczy)

It was a case between her mother and her father. (To była sprawa między jej matką i ojcem.)

 • beyond (poza)

The ball travelled beyond the stadium. (Piłka poleciała poza stadion.)

 • by (przy, obok)

Look at the dog by the gate! (Spójrz na tego psa przy bramie!)

 • down (w dół, do dołu)

Scroll down to see more. (Przewiń w dół, by zobaczyć więcej.)

 • in (w)

Your gloves are in the box. (Twoje rękawiczki są w pudełku.)

 • in front of (przed)

I saw her standing in front of a shop. (Widziałem, jak stała przed sklepem.)

 • inside (w środku, wewnątrz)

The humidity inside was killing me. (Wilgotność wewnątrz wykańczała mnie.)

 • into (do)

The car rolled into the garage. (Samochód wtoczył się do garażu.)

 • near (nieopodal, w pobliżu)

Our house is near a 24/7. (Nasz sklep jest w pobliżu sklepu całodobowego.)

 • next to (obok, przy)

The shop you're looking for is next to a supermarket. (Sklep, którego szukasz, znajduje się przy supermarkecie.)

 • on (na)

The ball landed on the table. (Piłka wylądowała na stole.)

 • onto (na powierzchnię czegoś)

Be careful not to spill it onto your skin! (Uważaj, by nie rozlać tego na swoją skórę!)

 • outside (na zewnątrz, poza)

I was standing outside the building when my telephone rang. (Stałem na zewnątrz budynku, kiedy zadzwonił mój telefon.)

 • over (nad)

There's a spider over your head! (Nad twoją głową jest pająk!)

 • through (przez)

Dave ran through the open door. (Dave przebiegł przez otwarte drzwi.)

 • towards (w kierunku)

She was walking towards me. (Ona szła w moim kierunku.)

 • under (pod)

I found that tool under the car. (Znalazłem tamto narzędzie pod samochodem.)

 • up (do góry, w górę)

Let's go up! (Pójdźmy do góry!)

 • within (w, wewnątrz)

You won't believe what I found within this thing. (Nie uwierzysz, co znalazłem wewnątrz tego przedmiotu.)

 

Kiedy używać słów if i whether? Dowiesz się tego w tym artykule.

Dodaj komentarz
User 4
Mateusz
ponad 5 lat temu

Jest błąd przy near (nieopodal, w pobliżu)

Our house is near a 24/7. (Nasz sklep jest w pobliżu sklepu całodobowego.)

A powinno być

Our house is near a 24/7. (Nasz DOM jest w pobliżu sklepu całodobowego.)

Odpowiedz
User 4
=D=
ponad 5 lat temu

Przy first i last jest literówka. Jest FRIST zamiast FIRST :)

Odpowiedz
0
0
0 0 0