Gramatyka angielska: if i whether - kiedy używać?

Słowa if i whether wydają się znaczyć to samo – jeżeli, czy – jednak czy na pewno? Istnieją między nimi pewne różnice, które dochodzą do głosu szczególnie w sytuacjach i tekstach formalnych. Jak zatem prawidłowo używać if i whether? Dowiesz się tego po przeczytaniu tego artykułu.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: if i whether - kiedy używać?

Używać if czy whether – oto jest pytanie! (To use if or whether – that is the question!)

Słowa if i whether wydają się znaczyć to samo – jeżeli, czy – jednak czy na pewno? Istnieją między nimi pewne różnice, które dochodzą do głosu szczególnie w sytuacjach i tekstach formalnych. Jak zatem prawidłowo używać if i whether?

If czy whether

Na początek dobra wiadomość – jeżeli prowadzimy nieformalną rozmowę bądź piszemy nieformalny list, wiadomość, czy jakąkolwiek inną pracę pisemną, możemy używać obydwu słów zamiennie. Nie ma bowiem między nimi dużej różnicy w stylu nieformalnym.

Sytuacja zmienia się jednak w sytuacjach formalnych. I tu przechodzimy do sedna sprawy.

Zasada wygląda następująco: jeżeli mamy zdanie warunkowe, użyjemy słowa if. Słowo whether zostanie z kolei użyte, kiedy mamy do czynienia z dwoma wyborami.

Zasady zasadami, a zawsze najlepiej jest pokazać teorię w praktyce.

Oto zdanie, w którym należy użyć słowa if:

Let me know if you decide to come around. - Daj znać, jeżeli zdecydujesz się wpaść z wizytą.

Dlaczego if, a nie whether? W powyższym przykładzie widzimy zdanie warunkowe. Oznacza to, że osoba, do której prośba o informację jest skierowana ma dać znać tylko, jeżeli zdecyduje się przyjść z wizytą.

Pick her up if I can't. - Odbierz ją, jeżeli ja nie będę mogła.

Przejdźmy do sytuacji, w której należy użyć słowa whether:

Let me know whether or not you are going to come around. - Daj znać, czy wpadniesz z wizytą, czy nie.

W tym przykładzie użycie whether powinno być oczywiste – przedstawione są dwie opcje – tak lub nie – a osoba, do której wypowiedź jest skierowana, ma dać znać, niezależnie czy zdecyduje się odwiedzić przyjaciela, czy też nie.

Whether (or not) he is a traitor remains a mystery. - To, czy on jest zdrajcą, pozostaje tajemnicą.

Podsumowując, if używamy w zdaniach warunkowych (pamiętacie okresy warunkowe? Jeżeli nie, zapraszamy do działu GRAMATYKA, gdzie są one dokładnie opisane), natomiast whether w zdaniach, gdzie mamy do wyboru dwie odrębne możliwości.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0