Jak napisać list nieformalny w języku angielskim?

Listy w języku angielskim są formą bardzo często spotykaną zarówno na różnego rodzaju egzaminach, jak i na maturze – są one bowiem idealną metodą do sprawdzenia jak osoba pisząca odnajduje się w dostosowywaniu do wymaganego stylu oraz podążaniu za zawartymi w poleceniu wytycznymi. Listy dzielimy na dwie grupy - formalne i nieformalne. Poniżej przedstawiamy jak napisać list nieformalny.

PISZ
Jak napisać list nieformalny w języku angielskim?

Listy w języku angielskim są formą bardzo często spotykaną zarówno na różnego rodzaju egzaminach, jak i na maturze – są one bowiem idealną metodą do sprawdzenia jak osoba pisząca odnajduje się w dostosowywaniu do wymaganego stylu oraz podążaniu za zawartymi w poleceniu wytycznymi. Listy dzielimy na dwie grupy - formalne i nieformalne. Listy formalne, które najczęściej kierujemy do osób starszych, ważnych, instytucji, oraz podmiotów, do których w życiu codziennym również zwrócilibyśmy się oficjalnie, charakteryzują się stylem oficjalnym. Nie możemy używać w nich skrótów, wyrażeń potocznych, ani czasowników frazowych. Za to jak najbardziej na miejscu są w nich zwroty oficjalne, wyszukane struktury gramatyczne, oraz podobne słownictwo. W tym artykule skupiamy się jednak na innej kwestii – jak napisać list nieformalny po angielsku. Zapraszamy!

List nieformalny po angielsku

Listy nieformalne są odwrotnością listów formalnych, jeżeli chodzi o wymogi dotyczące stylu. Ze względu na to, że list taki skierujemy do kolegi, osoby dobrze nam znanej, czy do podmiotu, który nie wymaga wzniosłości stylu, w liście nieformalnym jak najbardziej możemy używać form skróconych, czasowników frazowych, oraz mniej wyszukanego, czy wręcz nieformalnego stylu oraz słownictwa.

Najistotniejszym aspektem, o którym należy pamiętać redagując list, jest postępowanie zgodnie z poleceniami zawartymi w zadaniu. Są w nich bowiem uwzględnione wszystkie wymagania dotyczące treści, które musimy uwzględnić w naszym liście, jak i stylu, którego musimy się trzymać. Jak jednak napisać dobry list nieformalny i jak powinien się taki prezentować?

List, niezależnie od rodzaju, składa się z trzech części: wstępu (introduction), rozwinięcia (main body) i zakończenia (conclusion). Są w nim jednak również dodatkowe elementy, o których nie możemy zapomnieć. Takimi elementami jest zwrot poprzedzający wstęp (Dear …; Hi ... ), mianowicie zwrot do adresata, jak i zwroty następujące po zakończeniu, jakimi są pozdrowienie adresata wraz z podpisem (Love, XYZ; Yours, XYZ, itp.; w zadaniach najczęściej wymagany jest podpis w formie XYZ, jednak taka informacja powinna być zawarta w poleceniu bądź przekazana przez nauczyciela bądź osobę egzaminującą) oraz ewentualne dodatkowe informacje w formie postscriptum. 

Przydatne zwroty

Oprócz zwrotów, o których wspomnieliśmy wcześniej, warto znać również inne – pomogą nam one napisać list, który będzie bardziej zrozumiały i za który zostaniemy lepiej ocenieni. Oto przykłady:

Thank you for/Thanks for ... – Dziękuję Ci za ...
I hope you (and your family) are doing well. – Mam nadzieję, że u Ciebie (i u Twojej rodziny) wszystko w porządku.
I am thrilled/excited ... – Jestem podekscytowany ...
(I) can't wait for ... – Nie mogę się doczekać ...
I hope that ... – Mam nadzieję, że ...
There is one more thing. – Jeszcze jedno.
That is all for now. – To wszystko na teraz.
Write back as soon as possible (ASAP). – Odpisz jak tylko będziesz mógł/a.
Yours, – Twój/a,
Love, – Kocham,
Best, – Wszystkiego najlepszego,

Przykładowy list nieformalny

Dear Tom,

Thank you for your recent letter. I've been fine and I hope you've been well too. I'm so thrilled to hear that your trip to Spain was a blast! Can't wait to hear more from you on that!

I have an exciting news for you. I've just booked tickets to Glastonbury, so I'll be seeing you in the second week of July! I hope that you're as excited about the visit as I am. It's been a while now since we last met, so that makes me wait for the summer even more. Yet, there's one thing I need to know – is there anything that you'd like me to take with me? If so, do let me know.

That would be everything for now as for me. Do write back as soon as possible with your feelings and some news. I hope I won't be waiting for your answer for too long!

Yours,
XYZ

Dowiedz się również jak napisać list formalny na wyższym poziomie języka angielskiego. Brakuje Ci pomysłu na zwroty? Odwiedź nasz słowniczek zwrotów!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0