Jak napisać list reklamacyjny i list ze skargą w języku angielskim?

Nie wiesz jak napisać list reklamacyjny lub skargę po angielsku? Pomożemy Ci w tym! Przedstawiamy praktyczne porady na ten temat.

PISZ
Jak napisać list reklamacyjny i list ze skargą w języku angielskim?

List reklamacyjny i list ze skargą po angielsku - Letter of complaint

List reklamacyjny oraz list ze skargą (letter of complaint) są jednymi z wielu rodzajów listów, z jakimi spotkamy się w języku angielskim. Najczęściej listy reklamacyjne wprowadza się jednak w dalszych etapach edukacji ze względu na język oraz styl, jakich w takiej formie się wymaga. Podobnie jest w przypadku listów ze skargą.

List reklamacyjny ma na celu zareklamowanie wadliwego produktu, zwrócenie uwagi na określony problem, lub wyrażenie żalu bądź rozczarowania produktem lub usługą. Listy ze skargą, które mogą być skierowane do urzędów, instytucji, bądź innych podmiotów, służą do zaalarmowania adresata pewną kwestią.

Przed przystąpieniem do pisania listu, należy zgromadzić wszystkie informacje, jakie będą nam potrzebne. Chodzi tu przede wszystkim o rodzaj wady, oraz czego od firmy oczekujemy w ramach rekompensaty – czy będzie to zwrot pieniędzy, czy też wymiana towaru na nowy. Takich informacji nie musimy zawierać w przypadku przekazania naszych odczuć na temat produktu lub usługi. W przypadku listu ze skargą, gromadzimy informacje, które będziemy chcieli w naszym liście zawrzeć oraz punkty, które zamierzamy poruszyć.

Ponieważ chcemy, aby nasza reklamacja bądź skarga została potraktowana poważnie, powinniśmy ją napisać w podobnym stylu. Jedynym akceptowalnym stylem przy pisaniu omawianych rodzajów listów jest styl formalny.

W obu przypadkach, podobnie jak w każdym innym liście, struktura jest podobna – wstęp, rozwinięcie, oraz zakończenie. Warto pamiętać, że przed wstępem należy zwrócić się do adresata Dear Sir/Madam, ponieważ najczęściej nie wiemy, kto nasz list przeczyta. Inaczej sprawa ma się, kiedy piszemy list ze skargą, bardzo często do konkretnej osoby, która stoi na czele firmy bądź instytucji, np. Dear Mr Smith; Dear Ms/Mrs Smith.

Wstęp posłuży nam do przedstawienia powodu, dla którego piszemy nasz list. Zachowując styl formalny, napiszemy przykładowo I am writing to complain about... zamiast mniej formalnego I'm letting you know about a complain I want to make. To, co nastąpi w dalszej części wstępu, to już kwestia tematu naszego listu.

W rozwinięciu dokładnie opisujemy nasz problem z produktem bądź usługą, lub też przedstawimy naszą skargę. Nie należy tu ciskać gromami, ani pisać w sposób nazbyt emocjonalny. Powinniśmy zachować wyważony ton, ponieważ tylko taka postawa przyniesie oczekiwany przez nas rezultat, oraz lepszą ocenę naszej pracy.

Zakończenie to miejsce na przedstawienie naszych oczekiwań względem wadliwego produktu/usługi, bądź podsumowanie skargi wraz z oczekiwaniami na naprawienie bądź przyszłe postępowanie w podobnej sytuacji. Po zakończeniu pozdrowimy adresata Yours sincerely bądź Yours faithfully, w zależności, czy zwracaliśmy się do nieznanej nam osoby, czy do osoby konkretnej, w odpowiedniej kolejności. Po takim zwrocie pozostaje nam złożyć podpis (najczęściej w tego typu pracach na egzaminie podpisujemy się XYZ).

Przydatne zwroty

Pisząc list reklamacyjny lub skargę w języku angielskim, warto mieć na uwadze to, jak duże znaczenie mają w nim odpowiednie słownictwo i zwroty. To one pomogą nam przedstawić problem, jaki zaistniał. Oto przykłady:

Dear Sir/Madam – Szanowni Panie/Pani
I would like to make a complaint about ... – Chciałbym złożyć reklamację na ...
The problem appeared when ... – Ten problem pojawił się, kiedy ...
The issue was caused by ... – Problem został spowodowany ...
The device/item was faulty out of the box. – To urządzenie/przedmiot było wadliwe od samego początku.
I demand that ... – Żądam ...
I demand a full refund. – Żądam całkowitego zwrotu pieniędzy.
I am highly dissatisfied with your product/service. – Jestem bardzo niezadowolony z Państwa produktu/usług.
I look forward to hearing from you. – Czekam na odpowiedź.
Yours faithfully, – Z poważaniem,

Przykładowy list reklamacyjny

Temat: Zakupiłeś wadliwy telefon komórkowy. Napisz list reklamacyjny, w którym opiszesz problem, oraz zażądasz wymiany wadliwego produktu na nowy.

Dear Sir/Madam,

I would like to make a complaint about a faulty cell phone that I purchased at your website on June 11th, 2015. When I received the order and tried to power on the phone, it did not start.

The problem has not been resolved ever since. I have not managed to launch the device, and I have contacted the customer support, to no avail. I do not know what may have been the cause of the problem – the phone I bought looks brand new and does not have any visible damage. I did not do anything to the phone other than try to power it on.

I demand that you replace the phone I bought with a new one. I have already sent the device back to your company's headquarters and am looking forward to receiving a package with a brand new phone.

I look forward to hearing from you in the nearest future.

Yours faithfully,
XYZ

Zapraszamy do naszego słownika zwrotów, który z pewnością okaże się użyteczny podczas pisania listu ze skargą lub listu reklamacyjnego w języku angielskim!

Dodaj komentarz
User 4
Poker
ponad 4 lata temu

Jestem pokera, i cieszę się przekazać światu o sukcesie moich relacji. Sekret tkwi w tym, że dr Агбазара i z jego pomocą udało się odzyskać swojego kochanka w ciągu 48 godzin od tamtej pory nasze stosunki były idealne. Najlepszym sposobem, aby odzyskać swoje relacje na właściwe tory-skontaktować się z lekarzem Агбазарой e-mail ( [email protected] ) lub Whatsapp na +2348104102662 i w ciągu 48 godzin będziesz zadowolony, że skontaktował się z nim

Odpowiedz
0
0
0 0 0