Jak napisać list formalny w języku angielskim na poziomie rozszerzonym?

List formalny jest formą pisemną, która, jak nazwa wskazuje, pisana jest w stylu formalnym, a także wymaga przestrzegania sztywnych reguł dotyczących formy. Do listów formalnych zaliczamy list z zażaleniem, list do redakcji, list z prośbą o informację, a także podanie o pracę.

PISZ
Jak napisać list formalny w języku angielskim na poziomie rozszerzonym?

List formalny jest formą pisemną, która, jak nazwa wskazuje, pisana jest w stylu formalnym, a także wymaga przestrzegania sztywnych reguł dotyczących formy. Do listów formalnych zaliczamy list z zażaleniem, list do redakcji, list z prośbą o informację, a także podanie o pracę. Jednak w ostatnim przypadku zdarza się, że ten rodzaj pracy traktowany jest jako osobna kategoria. Ogólne zasady pisania listu formalnego, który możemy spotkać na maturze, są podobne do tych, które rządzą mniej zaawansowanym rodzajem listu formalnego. Jest jednak szereg różnic względem jego mniej językowo zaawansowanego odpowiednika, o których należy wspomnieć.

Jak napisać list formalny na poziomie zaawansowanym?

Jak nietrudno się domyślić, list formalny spotykany na maturze, jak i na dalszych etapach nauki języka angielskiego, wymaga zastosowania od nas bardziej złożonych struktur gramatycznych, bardziej wyszukanego słownictwa, oraz większej ilości słów, w tym, oczywiście, wyrafinowanych, których nie znajdziemy w przypadku listu na poziomie podstawowym. List na poziomie zaawansowanym powinien zwykle zawierać od 200 do 250 słów, podczas gdy podobny list na wcześniejszym etapie nauki języka angielskiego jest zazwyczaj o około 100 słów krótszy. 

Uwaga! Zwracajmy szczególną uwagę na polecenie zadania. Zazwyczaj wyraźnie ono mówi, ile nasz list powinien liczyć słów. Zdarzają się przypadki, kiedy to na poziomie podstawowym wymagany jest od nas nieco dłuższy list, a także takie listy na poziomie zaawansowanym, które są krótsze niż standardowo.

Kolejnym aspektem charakteryzującym list formalny, o jakim mowa w tym artykule, jest wzniosłość stylu podyktowana jego tematem oraz adresatem, do jakiego taki list kierujemy. Zwykle są to osoby, które darzymy dużym szacunkiem, osoby, które posiadają wysoką pozycję w organizacji bądź instytucji. Zamiast osób, adresatami mogą również być same instytucje, w którym to przypadku styl oficjalny jest jedynym prawidłowym stylem ze względu na sposób, w jaki zwracamy się do takich właśnie podmiotów.

Czego zatem nie używać? Z pewnością nie powinniśmy w nasz list włączać form skróconych, zwrotów nieformalnych, ani czasowników frazowych. Te są charakterystyczne dla stylów nieformalnych i półformalnych, a w listach oficjalnych zdecydowanie odradzamy ich używania.

List formalny zaczniemy od zwrócenia się do adresata. Możemy to uczynić w kilka różnych sposobów, w zależności o naszej wiedzy na temat bądź znajomości adresata, oraz kto jest naszym adresatem. Wiedząc, że list kierujemy do konkretnej osoby, zaczniemy go w następujący sposób:

Dear Mr Smith, - Drogi Panie Smith,
Dear Ms Smith, - Droga Panno Smith,
Dear Mrs Smith, - Droga Panno Smith,; w domyśle wiemy, że odnosimy się do mężatki

Uwaga! – w przypadku zwrotu do kobiety, Ms użyjemy, kiedy kobieta jest panną, natomiast Mrs, kiedy kobieta jest mężatką. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

W przypadku, kiedy nie znamy nazwiska odbiorcy, użyjemy zwrotu Dear Sir/Madam. Pisząc list do redakcji, rozpoczniemy go zwrotem Dear Editor.

To, którym zwrotem rozpoczniemy list, determinuje również sposób jego zamknięcia. Znając nazwisko osoby, zakończymy go Yours sincerely, natomiast kiedy takiej informacji nie posiadamy, użyjemy zwrotu Yours faithfully.

Właściwa treść listu to miejsce na umieszczenie informacji, jakie podano w poleceniu. Dla przykładu, pisząc list do redakcji, możemy wyrazić naszą opinię (zgodę/brak zgody) z opublikowanym artykułem – oczywiście z zachowaniem stosownego stylu. Po wyrażeniu opinii, uzasadniamy ją, aby była jak najbardziej konstruktywna. Możemy również napisać opinię innych na temat publikacji, oraz sugerowanie zmian bądź dalszej publikacji podobnych artykułów, w zależności, jakie stanowisko wobec poruszanego przez nas artykułu obraliśmy. Jak to ma zwykle miejsce w przypadku prac tego typu, list podpisujemy XYZ, chyba, że polecenie mówi inaczej.

Przydatne zwroty

List formalny na poziomie zaawansowanym wymaga użycia pewnych zwrotów i wyrażeń. Oto niektóre z nich:

I am writing in response to ... – Piszę w odpowiedzi na ...
According to ... – Według ...
I would like to ... – Chciałbym/abym ...
I do agree / cannot agree – Zgadzam się / Nie zgadzam się
Considering ... – Rozważając ...
What do you Sir/Madam think about ... – Co Pan/Pani myśli o ...
Would you like (me) to ... – Czy chciałby Pan/Pani, aby(m) ...
I believe/reckon that ... – Uważam, że ...
I find ... – Uważam ...
On one hand, ... – Z jednej strony, ...
On the other hand, ... – Z drugiej strony, ...
I wish that ... – Chciałbym/abym, aby ...
I support ... – Popieram ...
I oppose ... – Przeciwstawiam się ...
I am afraid (that) I cannot agree with – Obawiam sie, że nie mogę się zgodzić z ...

Więcej słownictwa i zwrotów przydatnych w trakcie pisania prac w języku angielskim znajdziesz pod tym adresem.

Przykładowy list formalny prezentuje się w następujący sposób

Dear Editor,
I am writing in response to an article related to the issue of air pollution that appeared in your magazine on October 10th, 2015. I would like to point out a few issues that I have with the piece that you published.
I cannot agree with the point that you made, which suggested that the majority of air pollution these days is caused by cars. As the most recent research has proved, traffic makes for merely several percent of all pollution sources, while it is factories and households that are the main culprits when it comes to this significant problem.
Also, you poined out that the only way to fight air pollution is to ban cars from cities altogether. I reckon that at this point, it would not only be impossible, but also impractical to take such a measure to eliminate what in fact is only a fraction of the source of air pollution.
On the other hand, I stand by your claim that the sooner we take action, the sooner the intended results will be achieved. I do believe that if we remain silent and idle about this issue, nothing good will happen anytime soon.
To conclude, I wish you had made more research prior to posting this article. Yet, whereas I do not agree with your main point, I strongly support the claim that the world needs changes.
Yours faithfully,
XYZ

Lubicie pisać listy w języku angielskim? Który ich element sprawia Wam najwięcej trudności, a który uznajecie za łatwy? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach poniżej!

Przygotujmy się również do matury ustnej z języka angielskiego. Zapraszamy!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0