Gramatyka angielska: czas Present Continuous

Opisujemy czynności, które mają miejsce w chwili mówienia.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: czas Present Continuous

Present Continuous (Czas teraźniejszy ciągły)

I am doing my homework now. - Odrabiam teraz moją pracę domową.

Opis czasu

Czas Present Continuous jest czasem teraźniejszym ciągłym, którego najczęściej używamy do opisywania czynności, które dzieją się w chwili mówienia. W języku polskim nie ma on swojego odpowiednika, dlatego warto dokładnie zaznajomić się z jego konstrukcją, jak i użyciem.

Konstrukcja zdań twierdzących w czasie Present Continuous

Oto konstrukcja zdania twierdzącego w czasie teraźniejszym ciągłym w języku angielskim:

Podmiot + czasownik to be (w odpowiedniej formie) + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
People ale complaining about the current price of fuel. - Ludzie narzekają na aktualną cenę paliwa.
Malcolm is doing calisthenics everyday. - Malcolm ćwiczy kalistenikę każdego dnia.
- Where is Tommy? - He is playing football on the pitch. - Gdzie jest Tommy? - Gra piłkę na boisku.

Czasownik to be jest bardzo ważny w czasie Present Continuous. Pojawia się on zawsze przed czasownikiem właściwym, a jego odmiana wygląda następująco:

I am
you are
he/she/it is

we are
you are
they are

Możliwe jest również użycie form skróconych:

I am = I'm
you are = you're
he/she/it is = he's/she's/it's

we are = we're
you are = you're
they are = they're

Pytania

Pytania tworzymy poprzez zastosowanie inwersji, czyli zmiany pozycji poszczególnych elementów zdania. W tym przypadku to odpowiednio odmieniony czasownik to be powędruje na jego początek:

To be(w odpowiedniej formie) + podmiot + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
Twierdzenie: People are complaining about the current price of fuel.
Pytanie: Are people complaining about the current price of fuel?

Twierdzenie: Mom is cooking dinner.
Pytanie: Is mom cooking dinner?

Twierdzenie: There is Patricia swimming in the pool!
Pytanie: Is there Patricia swimming in the pool?

Przeczenia

Aby utworzyć przeczenie w czasie Present Continuous, wystarczy wstawić słówko not po odpowiednio odmienionym czasowniku to be.

Podmiot + odmieniony to be + not + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
I am not doing the dishes now.
People are not complaining about the current price of fuel.
Mom is not cooking dinner.

Elementem języka angielskiego, który wydaje się być dość problematyczny, są przedimki a, an, the. Nauczmy się poprawnie nimi posługiwać w tym artykule.

Zastosowanie czasu Present Continuous

Czasu Present Continuous używamy w przypadku:

 1. Opisu czynności, które dzieją się w chwili mówienia, np.

  My mother is reading a book now.
  - Moja matka czyta teraz książkę.
  I am learning for tomorrow's Maths exam. - Uczę się do jutrzejszego egzaminu z matematyki.
  She's calling James at the moment. - Ona dzwoni do James'a w tej chwili.
 2. Opisu dłuższych czynności, które niekoniecznie dzieją się w momencie mówienia, np.

  I am studying to become a physician.
  - Uczę się, aby zostać lekarzem.
  Heather is working on her new album. - Heather pracuje nad swoim nowym albumem.
  Jack is thinking of getting a tattoo. - Jack myśli o zrobieniu sobie tatuażu.
 3. Opisu nadchodzących, ustalonych już wydarzeń, bądź takich, które się nie wydarzą, np.

  We are meeting with James this evening.
  - Spotykamy się z Jamesem dziś wieczorem.
  I'm eating pizza and watching movies tonight - Dziś wieczorem jem pizze i oglądam filmy.
 4. Opisu czegoś, co nas irytuje. Pojawiającymi się w tym przypadku przysłówkami czasu są najczęściej constantly (ciągle) i always (zawsze), które są domeną czasu Present Simple. To kontekst oraz konstrukcja zdania posłuży nam do poprawnego zidentyfikowania czasu.

  Steve is always biting his nails.
  - Steve zawsze obgryza paznokcie.
  Jessica is constantly complaining about her boyfriend. - Jessica ciągle narzeka na swojego chłopaka.
  He is always drinking way too much. - On zawsze pije za dużo.
 5. Kiedy mówimy o stanach chwilowych, np.

  I am staying at Clark's place until I find a new flat. -
  Mieszkam u Clark'a dopóki nie znajdę nowego mieszkania.
  I'm working part time until I find a full time job. - Pracuję w niepełnym wymiarze godzin dopóki nie znajdę pracy na cały etat.
  I am drinking water until I quench my thirst. - Piję wodę, aż zaspokoję pragnienie.

Okoliczniki czasu

W czasie Present Continuous, podobnie jak w większości czasów w języku angielskim, okoliczniki czasu odgrywają bardzo ważną rolę. Do najpopularniejszych z nich w przypadku czasu teraźniejszego ciągłego należą: 

Now - teraz
At the moment - teraz, w tym momencie
This second - w tej chwili
Currently - obecnie
Always/constantly - zawsze/ciągle; użyjemy ich w przypadku narzekania na coś, co nas irytuje
Tonight/tomorrow/in a week - Dziś wieczorem/jutro/za tydzień; tych okoliczników użyjemy w przypadku, kiedy mówimy o ustalonych już wydarzeniach
Dodaj komentarz
User 4
eqDQF
około 2 lata temu

siema ja też się ucze do matury

Odpowiedz
User 4
Wanda
około 7 lat temu

I WASHED HANDS. I will hands. I am washing hands

Odpowiedz
User 4
Makabe
ponad 7 lat temu

Dorzuciłbym jeszcze informacje o formie skróconej przy przeczeniach, czyli "isn't" i "arent't". Tak poza tym, to fajny kurs :)

Odpowiedz
0
0
0 0 0