Gramatyka angielska: articles a, an, the - przedimki w języku angielskim

Opisujemy części mowy poprzedzające rzeczowniki.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: articles a, an, the - przedimki w języku angielskim

Przedimki a, an, the (articles)

I have a cat.

Show me the car that you've bought.

Przedimki (articles) to część mowy, która w języku angielskim poprzedza rzeczowniki (również te, które poprzedzone są przymiotnikami). Język polski nie ma ich odpowiednika, dlatego też ich opanowanie bywa niekiedy dość problematyczne.

Przedimki w języku angielskim dzielą się na nieokreślone (a/an) i określone (the).

Przedimki nieokreślone a/an

Przedimki nieokreślone – a/an – stosujemy przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej, gdy wspominamy o kimś/czymś po raz pierwszy. Przedimek a stosujemy przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od spółgłoski lub samogłoski, jednak w wymowie musimy słyszeć spółgłoskę

a book - książka
a star - gwiazda
a union - unia
a user - użytkownik

natomiast przedimek an umieścimy przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej, które zaczynają się od samogłoski lub spółgłoski, której nie wymawiamy, a po której występuje samogłoska

an element - element
an onion - cebula
an ox - wół
an umbrella - parasol

Uwaga! Przedimki możemy również użyć przed przymiotnikami, np.

Today we have a hot weather. - Mamy dzisiaj upalną pogodę.
Mark's new car is a true rocket. - Nowy samochód Marka to prawdziwa rakieta.
It was an excellent party. - To była wspaniała impreza.
The trip to Bangkok was an unbelievable experience. - Wycieczka do Bangkoku była niewiarygodną przygodą.

Oraz przed określeniami ilości, np.

I bought a lot of milk. - Kupiłem dużo mleka.
We have a dozen of candies. - Mamy dwanaście cukierków.
Buy a handful of nuts. - Kup garstkę orzechów.
He brought a few candies. - On przyniósł kilka cukierków.

Przedimek określony the

Przedimek określony the używamy, kiedy mówimy o czymś, o czym już wcześniej wspomnieliśmy, o czymś konkretnym, a także o czymś, o czym nasz rozmówca/adresat wie.

Jak zauważycie w zdaniach poniżej, w zdaniu wprowadzającym do danego tematu użyjemy przedimka a/an, natomiast w zdaniu następującym, w którym adresat wie już, o czym jest mowa, wstawimy przedimek określony the.

Mary has a cat. The cat is fluffy. - Mary ma kota. Ten kot jest puszysty.
John got a laptop. The laptop is brand new. - John dostał laptopa. Ten laptop jest nowiutki.
I gave you an umbrella. The umbrella is soaking wet now. - Dałem ci parasol. Ten parasol ocieka teraz wodą.
Henry used to have a little ox. The ox is now old. - Henry miał niegdyś małego woła. Ten wół jest już stary.

Ponadto, przedimka określonego the użyjemy, mówiąc:

 • o osobach/rzeczach, które są jedyne w swoim rodzaju

  The sun is hot. - Słońce jest gorące.
  The CEO has retired. - Dyrektor generalny odszedł na emeryturę.
 • o najwyższym stopniu przymiotnika oraz liczebnikach porządkowych

  This is the tallest building I have seen. - To najwyższy budynek, jaki widziałem.
  I was the third person to cross the line. - Byłem trzecią osobą, która osiągnęła linię mety.
 • o przymiotnikach określających grupę ludzi/warstwę społeczną/naród

  The British enjoy tea. - Brytyjczycy lubią herbatę.
  The poor have gathered. - Biedota się zgromadziła.
 • o dekadach

  I was born in the seventies. - Urodziłem się w latach siedemdziesiątych.
 • o konkretnych rzeczownikach w liczbie mnogiej

  These are the movies that I like. - To są filmy, które mi się podobają.
 • o krainach geograficznych/łańcuchach górskich/rzekach/kanałach/oceanach/zespołach wysp

  The Arctic is cold. - Arktyka jest zimna.
  The Tatra Mountains are beautiful. - Góry Tatry są piękne.
  The Vistula is the longest river in Poland. - Wisła to najdłuższa rzeka w Polsce.
 • o państwach, które w nazwie zawierają rzeczownik oraz kilku wyjątkach:

  the Netherlands - Holandia
  the United States of America - Stany Zjednoczone
  the Czech Republic - Republika Czeska
 • o nazwach gazet

  The Times
  The Guardian
  The Sun
 • o słynnych budynkach/muzeach/dziełach sztuki/pomnikach

  I've never seen the Eiffel Tower. - Nigdy nie widziałem Wieży Eiffla.
  The Mona Lisa is in the Louvre. - Obraz Mona Lisa jest w Luwrze.
  The Washington Monument is in Washington. - Pomnik Waszyngtona jest w Waszyngtonie.
 • o hotelach i restauracjach, chyba, że te są nazwane czyimś nazwiskiem

  I enjoyed my stay at the Hilton downtown. - Podobał mi się pobyt w Hiltonie w centrum.
 • o rodzinach

  The Smiths are kind people. - Rodzina Smith to mili ludzie.
 • o instrumentach muzycznych

  She's always wanted to learn to play the guitar. - Ona zawsze chciała nauczyć się gry na gitarze.
 • o budynkach/instytucjach, do których udajemy się w celu innym, niż do którego zostały stworzone

  I am going to the hospital to visit Caroline. - Idę do szpitala odwiedzić Caroline.

(Uwaga! Gdyby to Caroline mówiła, że udaje się do szpitala bo złamała nogę, powiedziałaby I am going to hospital).

Brak przedimka

W języku angielskim nie zawsze musimy stosować przedimek. Przedimka nie stosuje się, kiedy:

 • tworzymy zdania o sensie ogólnym

  I like ice creams. - Lubię lody.
 • mówimy o państwach (z wyjątkami, o których więcej powyżej)

  She lives in Poland. - Ona mieszka w Polsce.
 • mówimy o językach

  English is easy to learn. - Język angielski jest łatwy do nauki.
 • mówimy o posiłkach

  I usually breakfast early. - Zwykle wcześnie jem śniadanie.
 • mówimy o imionach i nazwiskach pojedynczych osób

  Jack is visiting us later. - Jack odwiedzi nas później.
 • mówimy o nazwach sklepów

  Terrence works at Best Buy. - Terrence pracuje w Best Buy.
 • mówimy o konkretnym roku

  I was born in 1960. - Urodziłem się w roku 1960.
 • mówimy o pojedynczych szczytach górskich/jeziorach/wyspach

  Rysy is the highest mountain in Poland. - Rysy to najwyższa góra w Polsce.
  Lake Śniardwy is popular in Poland. - Jezioro Śniardwy jest popularne w Polsce.
 • mówimy o miastach/lotniskach/ulicach/stacjach kolejowych

  Heathrow is one of the airports in London. - Heathrow jest jednym z lotnisk w Londynie.
  I live in San Diego. - Mieszkam w San Diego.
  Could you tell me where Oxford Street is? - Czy mógłbyś mi powiedzieć, gdzie znajduje się ulica Oxford Street?
 • mówimy o dniach tygodnia

  Today is Wednesday. - Dzisiaj jest środa.
 • mówimy o przedmiotach szkolnych

  I've never been good at maths. - Nigdy nie byłem dobry z matematyki.

Kłopotliwe czasami okazuje się również użycie zaimków who i whom. Dowiedz się, jak i kiedy ich używać, by czynić to poprawnie.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0