Gramatyka angielska: a lot of, many, much - jak i kiedy używać?

Określniki ilościowe, inaczej zwane kwantyfikatorami, odpowiadają na pytania – ile? jak wiele? W języku angielskim popularnymi kwantyfikatorami są a lot of, many i much. Są one bardzo często używane, dlatego warto przyjrzeć się jak i kiedy ich używać.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: a lot of, many, much - jak i kiedy używać?

A lot of, many, much

Określniki ilościowe, inaczej zwane kwantyfikatorami, odpowiadają na pytania – „ile"? „jak wiele"? W języku angielskim popularnymi kwantyfikatorami są a lot of, many i much. Są one bardzo często używane, dlatego warto dowiedzieć się – jak i kiedy ich używać.

Wszystkie trzy – a lot of, many, much – oznaczają „wiele", „dużo". Jest między nimi jednak różnica, o której trzeba pamiętać. 

A lot of

Określnik a lot of używamy, kiedy mówimy o rzeczownikach policzalnych, jak i niepoliczalnych. Potoczną formą tego określnika jest forma lots of.

We have a lot of food on us. - Mamy dużo jedzenia.
He's done a lot of good for this family. - On uczynił wiele dobra dla tej rodziny.
I have lots of bruises after that fall. - Mam dużo siniaków po tym upadku.

Many

Określnik many używamy, kiedy mówimy o rzeczownikach policzalnych. Nie możemy go użyć w przypadku rzeczowników niepoliczalnych.

I have many books on the shelf. - Mam dużo książek na półce.
Many years have passed since I last saw her. - Minęło wiele lat, odkąd ostatni raz ją widziałem.
How many eggs have we got? - Ile mamy jajek?

Much

Określnik much używamy, kiedy mówimy o rzeczownikach niepoliczalnych. Nie możemy go użyć w przypadku rzeczowników policzalnych.

We haven't got much milk left. - Nie zostało nam wiele mleka.
I haven't seen much of that film so far. - Nie widziałem wiele z tego filmu do tej pory.
How much soup do you want? - Ile zupy chcesz?

Jak widzimy, wszystkie trzy określniki ilościowe oznaczają „wiele" i „dużo". Co należy zrobić, aby wyrazić, że czegoś jest za dużo? W takim wypadku przed określnikami many i much wstawiamy słowo too – „zbyt", „za". Nie używa się go natomiast z określnikiem a lot of.

There are too many people inside. - W środku jest za dużo ludzi.
She has too many pairs of shoes. - Ona ma za dużo par butów.
We have too much food. - Mamy za dużo jedzenia.
They eat too much junk food. - Oni jedzą za dużo śmieciowego jedzenia.

Poznawszy angielskie określniki ilościowe, dowiedzmy się, jak wyglądają liczby i liczebniki porządkowe w języku angielskim.

Dodaj komentarz
User 4
Konrad
9 miesięcy temu

A co ze zdaniem "Many people like apples."?
To nie jest pytanie ani przeczenie a forma jest poprawna. Czy nie?

Odpowiedz
User 4
Elżbieta
10 miesięcy temu

Dlaczego do tej pory nikt nie poprawił w MANY przykładu który jest źle? Mówimy I have a lot of books. A nie many books. MUCH I MANY SA W PYTANIACH I W PRZECZENIACH.

Odpowiedz
User 4
Damian
prawie 6 lat temu

Many lub much uzywamy tylko w pytaniach lub przeczeniach nie jest poprawne powiedzenie i have many books.

Odpowiedz
0
0
0 0 0