Gramatyka angielska: a lot of, many, much - jak i kiedy używać?

Określniki ilościowe, inaczej zwane kwantyfikatorami, odpowiadają na pytania – ile? jak wiele? W języku angielskim popularnymi kwantyfikatorami są a lot of, many i much. Są one bardzo często używane, dlatego warto przyjrzeć się jak i kiedy ich używać.

GRAMATYKA

Gramatyka angielska: a lot of, many, much - jak i kiedy używać?

A lot of, many, much

Określniki ilościowe, inaczej zwane kwantyfikatorami, odpowiadają na pytania – „ile"? „jak wiele"? W języku angielskim popularnymi kwantyfikatorami są a lot of, many i much. Są one bardzo często używane, dlatego warto dowiedzieć się – jak i kiedy ich używać.

Wszystkie trzy – a lot of, many, much – oznaczają „wiele", „dużo". Jest między nimi jednak różnica, o której trzeba pamiętać. 

A lot of

Określnik a lot of używamy, kiedy mówimy o rzeczownikach policzalnych, jak i niepoliczalnych. Potoczną formą tego określnika jest forma lots of.

We have a lot of food on us. (Mamy dużo jedzenia.)

He's done a lot of good for this family. (On uczynił wiele dobra dla tej rodziny.)

I have lots of bruises after that fall. (Mam dużo siniaków po tym upadku.)

Many

Określnik many używamy, kiedy mówimy o rzeczownikach policzalnych. Nie możemy go użyć w przypadku rzeczowników niepoliczalnych.

I have many books on the shelf. (Mam dużo książek na półce.)

Many years have passed since I last saw her. (Minęło wiele lat, odkąd ostatni raz ją widziałem.)

How many eggs have we got? (Ile mamy jajek?)

Much

Określnik much używamy, kiedy mówimy o rzeczownikach niepoliczalnych. Nie możemy go użyć w przypadku rzeczowników policzalnych.

We haven't got much milk left. (Nie zostało nam wiele mleka.)

I haven't seen much of that film so far. (Nie widziałem wiele z tego filmu do tej pory.)

How much soup do you want? (Ile zupy chcesz?)


Jak widzimy, wszystkie trzy określniki ilościowe oznaczają „wiele" i „dużo". Co należy zrobić, aby wyrazić, że czegoś jest za dużo? W takim wypadku przed określnikami many i much wstawiamy słowo too – „zbyt", „za". Nie używa się go natomiast z określnikiem a lot of.

There are too many people inside. (W środku jest za dużo ludzi.)

She has too many pairs of shoes. (Ona ma za dużo par butów.)

We have too much food. (Mamy za dużo jedzenia.)

They eat too much junk food. (Oni jedzą za dużo śmieciowego jedzenia.)

 

Poznawszy angielskie określniki ilościowe, dowiedzmy się, jak wyglądają liczby i liczebniki porządkowe w języku angielskim.

Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na te pytania! Rozwiąż quiz!

[1/5] Przetłumacz zdanie "I am washing my hands":

Anne Simons

0

0

0

0

0