Gramatyka angielska: stopnień wyższy a stopień najwyższy przymiotnika - comparative vs superlative

Naucz się tworzyć stopień wyższy i najwyższy przymiotnika.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: stopnień wyższy a stopień najwyższy przymiotnika - comparative vs superlative

Stopień wyższy a stopień najwyższy przymiotnika (comparative vs superlative)

I am taller than you. - Jestem wyższy od ciebie.
John is the tallest of all. - John jest najwyższy ze wszystkich.

Jeżeli zapoznaliście się z częścią GRAMATYKA na naszej stronie, zapewne zapoznaliście się już ze stopniowaniem przymiotników. W tym artykule idziemy o krok dalej i chcemy poruszyć kwestię stopnia wyższego a stopnia najwyższego. Stopień wyższy to comparative, a stopień najwyższy - superlative

Tworzenie stopnia wyższego i najwyższego przymiotnika

W roli przypomnienia - jak tworzymy stopień wyższy, a jak najwyższy? Otóż nic prostszego – w przypadku stopnia wyższego, do przymiotnika dodajemy końcówkę -er:

Small – smaller (mały – mniejszy)

Nice – nicer (miły – milszy)

Nie możemy zapominać o pewnych wyjątkach. Oto przykład jednego z nich:

Good – better (dobry - lepszy)

Stopień wyższy (comparative)

Stopnia wyższego używamy wtedy, kiedy porównujemy dwie rzeczy/aspekty/osoby do siebie, chcąc je ze sobą skontrastować. Aby to uczynić, musimy również pamiętać o wstawieniu słowa than (od, niż), po którym następuje przedmiot/aspekt/osoba, do której coś/kogoś porównujemy:

You are faster than Tim. - Jesteś szybszy od Tima.
This building is bigger than that one. - Ten budynek jest większy od tamtego.

W przypadku przymiotników długich ich formy nie zmieniamy, natomiast sam przymiotnik poprzedzimy słowem more:

This book is more interesting than that one. - Ta książka jest bardziej interesująca niż tamta.

Stopień najwyższy (superlative)

Stopień najwyższy zostanie przez nas użyty w przypadku, kiedy chcemy stwierdzić, że coś lub ktoś jest najbardziej... i w tym miejscu pada określenie – jaki/jaka. Superlative tworzymy poprzez dodanie do przymiotnika w stopniu najwyższym słówka the. Jak tworzymy przymiotnik w stopniu najwyższym? Poza kilkoma wyjątkami, jak np.:

Good – better – the best (dobry – lepszy – najlepszy)

do przymiotnika dodajemy końcówkę -est:

loud – louder – the loudest (głośny – głośniejszy – najgłośniejszy)

Ponownie, tworząc stopień najwyższy od przymiotników długich, przed przymiotnikiem w formie podstawowej wstawimy the most:

This is the most interesting book I have ever read. - To najbardziej interesująca książka, jaką kiedykolwiek przeczytałem.

Jak zauważyliście, stopień wyższy (comparative) służy do porównywania dwóch rzeczy bądź osób, natomiast stopień najwyższy (superlative) do stwierdzenia o skrajności czegoś/kogoś. Dwa wymienione tu pojęcia mogą być czasem mylone, dlatego czasami rodzi się wątpliwość – czym dokładnie jest comparative, a czym superlative w języku angielskim? Zapamiętanie obydwu konstrukcji nie jest niczym trudnym, podobnie jak ich opanowanie. W przypadku przyszłych wątpliwości co do ich użycia – zapraszamy ponownie!

Tymczasem zapraszamy do odwiedzenia naszego słownika idiomów, w którym znajdziecie tysiące przydatnych pozycji!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0