Czytamy w języku angielskim – broadsheet newspapers vs tabloids - rodzaje gazet

Porównujemy angielskie gazety dużego formatu z tabloidami. Dowiedz się, jakie różnice występują między broadsheet newspapers i tabloids.

CZYTAJ
Czytamy w języku angielskim – broadsheet newspapers vs tabloids - rodzaje gazet

Broadsheet newspapers vs tabloids - różnice między rodzajami angielskich gazet

Kupując gazety w języku angielskim, będziemy mieli do wyboru kilka różnych rodzajów. Dziś zajmiemy się dwoma najpopularniejszymi z nich – gazetami dużego formatu (broadsheet newspapers) oraz tabloidami (tabloids).

Gazety dużego formatu mają na celu przede wszystkim dostarczenie rzetelnych wiadomości ze świata w neutralnej formie. Dzięki temu mamy możliwość zaznajomienia się z tym, co wydarzyło się na świecie, a na podstawie informacji przedstawionych w artykule sami kreujemy własną opinię.

Tabloidy to przykład gazety, która tworzona jest po to, by się jak najlepiej sprzedawać. Nie znajdziemy w niej rzetelnych, obiektywnych artykułów, lecz takie, przez które szukana jest sensacja. Znajdziemy w nich za to dużo zdjęć i ilustracji.

Nagłówki (headlines)

W przypadku gazet dużego formatu – broadsheet newspapers – nagłówek tworzony jest w prosty sposób dzięki któremu dowiemy się o istocie artykułu zanim zaczniemy go czytać. Wyobraźmy sobie, że doszło do konfliktu na linii górnicy – premier. Tak wyglądałby nagłówek w gazecie dużego formatu w języku angielskim:

Miners in conflict with Prime Minister over 'low wages'

Nagłówek taki przetłumaczymy na „Górnicy w konflikcie z premierem przez niskie płace".

Tabloidy, będąc gazetami w pogoni za sensacją, tworzą nagłówki, który przykuje uwagę czytającego i zachęcą go do kupna tego wydania. Podobny nagłówek w tabloidzie brzmiałby:

Miners furiously fight with Prime Minister over outrageously low wages

Co w języku polskim brzmi „Górnicy zaciekle walczą z premierem przez oburzająco niskie płace". Dramatyczny efekt uzyskiwany jest w języku angielskim poprzez użycie mocnych przysłówków - w tym przypadku furiously (zaciekle) oraz outrageously (oburzająco).

To tylko jeden z przykładów różnic, jakie występują między gazetami dużego formatu i tabloidami w języku angielskim.

Różnice w treści (differences within the content)

Przez znaczące różnice w treści, broadsheet newspapers skierowane są dla ludzi wyedukowanych, wymagających rzetelnych informacji na dany temat. Tabloids skierowane są natomiast dla mniej wyedukowanej warstwy społecznej, szukającej i czerpiącej satysfakcji ze wszelkich sensacji.

Długość artykułów również znacząco się różni – w przypadku gazet dużego formatu artykuły są znacząco dłuższe aniżeli w przypadku tabloidów.

Przyglądając się słownictwu, gazety dużego formatu pisane są oficjalnym i poważnym słownictwem, podczas gdy tabloidy charakteryzują się emocjonalnym, nieformalnym słownictwem, niejednokrotnie ocierającym się o słownictwo potoczne.

Dowiedzmy się również, jakie rodzaje artykułów pojawiają się w anglojęzycznych gazetach. Zapraszamy!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0