Gramatyka angielska: czasowniki statyczne i dynamiczne (stative and dynamic verbs)

Ucząc się gramatyki języka angielskiego, należy zapoznać się istotnym rozróżnieniem między dwiema grupami czasowników – statycznych i dynamicznych. W tym artykule dowiecie się, czym charakteryzują się czasowniki statyczne i dynamiczne w języku angielskim. Zapraszamy do nauki!

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: czasowniki statyczne i dynamiczne (stative and dynamic verbs)

Czasowniki statyczne i dynamiczne to dwie różne grupy czasowników. By poprawnie władać językiem angielskim, trzeba wiedzieć – czym się one charakteryzują i kiedy ich używać. Poniżej dowiecie się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o czasownikach statycznych i dynamicznych w języku angielskim.

Czasowniki statyczne (stative verbs)

Czasowniki statyczne to czasowniki, których nie używamy w czasach Continuous – nie przyjmują formy ciągłej. Służą one do opisywania stanów, uczuć, a także preferencji, które trwają przez dłuższy czas. Nie opisują one czynności.

Przykładowe czasowniki statyczne

agree - zgadzać się
believe - wierzyć
cost - kosztować
dislike - nie lubić
doubt - wątpić
fit - pasować
hear - słyszeć
like - lubieć
need - potrzebować
own - posiadać
possess - posiadać
seem - wydawać się
weigh - ważyć

Czasowniki dynamiczne (dynamic verbs)

Czasowniki dynamiczne to przeciwieństwo czasowników statycznych – opisują one czynności. Większość czasowników w języku angielskim są czasownikami dynamicznymi.

Przykładowe czasowniki dynamiczne

achieve - osiągnąć
build - budować
collect - zbierać
describe - opisywać
edit - edytować
focus - skupiać się
hire - zatrudniać
plan - planować
research - prowadzić badania
select - wybierać
speak - mówić
teach - nauczać
write - pisać

Czasowniki statyczne i dynamiczne (verbs that are both stative and dynamic)

W języku angielskim istnieją również czasowniki, które w zależności od sytuacji mogą przybierać obydwie formy – statyczne i dynamiczne. Poniżej znajdziecie trzy popularne przykłady.

Przykładowe czasowniki dynamiczne i statyczne

Jednym z częściej spotykanych czasowników tego typu jest czasownik be – określa on stan, jednak użyty w formie ciągłej (being) określa on stan chwilowy, który jest często wyjątkiem od reguły. Jeżeli ktoś na co dzień jest grzeczny, a teraz zachowuje się niegrzecznie, powiemy:

You're being rude! - Jesteś [teraz] niegrzeczny!

Kolejnym takim czasownikiem jest popularny think. Zwykle używa się go w formie statycznej do wyrażania swojej opinii, jednak użyty w formie dynamicznej, określa on to, co rozważamy lub o czym myślimy w danej chwili:

I'm thinking about buying a new car. - Myślę nad kupnem nowego samochodu.

Innym czasownikiem, który może być użyty zarówno jako statyczny i dynamiczny, jest czasownik taste. W formie statycznej używa się go do stwierdzenia, iż coś ma określony smak. W formie dynamicznej oznacza on, iż ktoś coś próbuje:

Diana is tasting the soup. - Diana próbuje zupę.

Zapraszamy również do zapoznania się z czasownikami przechodnimi i nieprzechodnimi w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0