Gramatyka angielska: czasowniki przechodnie i nieprzechodnie (transitive and intransitive verbs)

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie to pojęcie, które może wywołać migrenę u uczących się języka angielskiego. Niepotrzebnie! W tym artykule w prosty sposób wyjaśniamy, czym są czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. Zapraszamy!

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: czasowniki przechodnie i nieprzechodnie (transitive and intransitive verbs)

Czym są czasowniki przechodnie i nieprzechodnie i czym się od siebie różnią? Stanowią one dość istotny element gramatyki języka angielskiego, a odpowiedź na postawione przed chwilą pytanie poznacie poniżej. Zapraszamy do nauki!

Czasowniki przechodnie (transitive verbs)

Czasowniki przechodnie to czasowniki, które wyrażają czynność, która jest wykonywana nad kimś/czymś – następuje po nich dopełnienie bliższe. Ważną właściwością czasowników przechodnich jest możliwość tworzenia od nich strony biernej. Oto przykłady zdań z czasownikami przechodnimi:

The player kicked the ball. - Gracz kopnął piłkę.
Blair wrote a message. - Blair napisał wiadomość.
Sindy rode a bike. - Sindy jechała na rowerze.

Jak wspomnieliśmy, od czasowników przechodnich możemy utworzyć stronę bierną:

The ball was kicked by the player. - Piłka została kopnięta przez gracza.
A message was written by Blair. - Wiadomość została napisana przez Blaira.
A bike was ridden by Sindy. - Rower był używany przez Sindy.

Czasowniki nieprzechodnie (intransitive verbs)

Czasowniki nieprzechodnie to grupa czasowników, które również wyrażają pewną czynność, jednak nie znajdziemy po nich dopełnienia. Ze względu na to nie ma możliwości przekształcenia ich na stronę bierną.

Mark has been jogging for an hour. - Mark biega od godziny.
The baby cried. - Dziecko płakało.
We walked around town yesterday. - Wczoraj chodziliśmy po mieście.

Od powyższych czasowników nie utworzymy strony biernej.

Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie (verbs that are both transitive and intransitive)

Jak w wielu zagadnieniach, również w tym przypadku występują pewne wyjątki. Istnieją czasowniki, które mogą być przechodnie i nieprzechodnie – w zależności od sytuacji. Oto kilka przykładów:

Cheer

They cheered the player. → The player was cheered by them.
He cheered. → X

Leave

She left a book on the shelf. → A book was left on the shelf by her.
We left early. → X

Run

I run a small company. → A small company is run by me.
He ran a long distance. → X

Speak

I spoke English at the meeting. → English was spoken at the meeting by me.
She spoke quickly. → X

Visit

Kyle visited the museum. → The museum was visited by Kyle.
We visited. → X

Wash

I washed my hands. → My hands were washed by me.
I washed thoroughly. → X

Zapraszamy również do zapoznania się ze wszystkim, czego potrzebujesz wiedzieć o stronie biernej w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0