Pytanie się o godzinę i podawanie godziny w języku angielskim – przydatne zwroty i słownictwo

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnym słownictwem i zwrotami przy pytaniu się o godzinę i podawaniu godziny w języku angielskim.

SŁOWNICTWO
Pytanie się o godzinę i podawanie godziny w języku angielskim – przydatne zwroty i słownictwo

Czas jest kluczowy niezależnie od języka, w jakim o nim mówimy. Czy wiemy jednak, jak w języku angielskim zapytać o godzinę i czy umiemy podać godzinę drugiej osobie, jeżeli zostaniemy o to poproszeni? W tej lekcji nauczysz się sposobów podawania godziny. Dowiesz się też, jak zapytać o godzinę i jak poprawnie odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Godziny po angielsku

W języku angielskim bardzo ważne jest, że osoby mówiące dzielą godziny na ranne i popołudniowe (a.m. i p.m. – ante meridiem i past meridiem). Dlatego też w przypadku godziny 21:00 nie użyją liczby 21, a liczbę 9 p.m. W mowie potocznej p.m. jest najczęściej pomijane. Można to porównać do polskiego mówienia, że "jest godzina piąta" (sami musimy się domyślić, czy chodzi o 5 rano, czy po południu).

Przykładowo:

The meeting is at 2:00 p.m. - Spotkanie jest o godzinie 14.
I usually wake up at 7:00 a.m. - Zwykle wstaję o 7 rano.

Podawanie godziny po angielsku (telling the time)

Istnieją dwa podstawowe sposoby podawania czasu. Pierwszym sposobem, o którym warto wspomnieć, jest tzw. tradycyjny. Użyjemy go w większości codziennych sytuacji związanych z podawaniem godzin. Drugim jest formalny - używany przy pisaniu godzin oraz w bardziej oficjalnych sytuacjach. Zobaczmy zatem po kolei, jak konstruować godziny po angielsku na obydwa sposoby.

Na początek warto zapamiętać, że przy podawaniu godziny zawsze zaczynamy od "It's". Zasada obowiązje zarówno dla tradycyjnego, jak i formalnego stylu. Pełne godziny podajemy po prostu cyfrą. Tak więc gdy chcemy powiedzieć, że jest godzina 17, powiemy "It's five o'clock".

Przy pełnych godzinach korzystamy z konstrukcji:

"It's" + "okrągła" godzina

Przykładowo:

It's one o'clock (one a.m.). - 1:00
It's two o'clock (two a.m. itd.). - 2:00
It's three o'clock. - 3:00
It's ten o'clock. - 10:00
It's eleven o'clock. - 11:00
It's twelve o'clock; midday; noon. - 12:00
It's one o'clock (one p.m.). - 13:00
It's two o'clock (two p.m. itd.). - 14:00
It's three o'clock. - 15:00
It's seven o'clock. - 19:00
It's ten o'clock. - 22:00
It's twelve o'clock (midnight). - 24:00

Słowo o'clock używane jest przy pełnej godzinie. Możemy je jednak pominąć, szczególnie w mowie.

Aby podać godzinę z minutami, używamy wyrażeń ze słowami past/after oraz to.

Gdy chcemy podać godzinę z minutami od 1 do 30, używamy słów past/after, co oznacza po polsku "po". Gdy mówimy, że jest 15 minut po jakiejś godzinie lub jest w pół do (30 minut po jakiejś godzinie) następnej godziny, słowa fifteen oraz thirty możemy zamienić na quarter (kwadrans) oraz half (połowa). Możemy też po prostu słownie podać liczby stanowiące godziny i minuty - takiej formy używamy w formalnych sytuacjach. Ciekawostka: słowo past jest używane w Wielkiej Brytanii, a słowo after jest używane w Stanach Zjednoczonych.

Aby podać godzinę z pierwszej połowy godziny używamy konstrukcji:

"It's" + minuty + past/after + godzina

lub po prostu

"It's" + godzina + minuty

Przykładowo:

It's five eleven (p.m.). - 17:11
It's eleven past five (p.m.). - 17:11
It's eleven after five (p.m.). - 17:11
It's five fifteen (p.m.). - 17:15
It's quarter past five (p.m.). - 17:15
It's quarter after five (p.m.). - 17:15
It's five thirty (p.m.). - 17:30
It's half past five (p.m.). - 17:30
It's half to six (p.m.). - 17:30

Gdy chcemy podać godzinę z minutami od 31 do 59, używamy słowa to. Podobnie jak wcześniej, jeśli do pełnej godziny zostało 15 minut, możemy użyć słowa quarter.

Przykładowo:

It's seventeen to six (p.m.). - 17:43 lub
It's five forty-three (p.m.).
- 17:43
It's forty-three past five (p.m.). - 17:43
It's quarter to six (p.m.). - 17:45 lub
It's five forty-five (p.m.).
- 17:45
It's fifteen to six (p.m.). - 17:45

Słowo to jest używane wymiennie ze słowem till, głównie w amerykańskim angielskim.

Podsumowanie użycia słów past/after oraz to postanowiliśmy umieścić w tabelce:

Godzina Konstrukcja Przykład Tłumaczenie
3:00 It's ... o'clock. It's three o'clock. Jest trzecia.
3:15 It's quarter past ... (UK)
It's quarter after ... (USA)
It's quarter past three.
It's quarter after three.
Jest 15 po 3.
3:30 It's half past ... (UK)
It's half after ... (USA)
It's half past three.
It's half after three.
Jest 30 po 3.
13:45 It's quarter to ... It's quarter to two. Jest za 15 druga.
3:12 It's ... past ... (UK)
It's ... after ... (USA)
It's twelve past three.
It's twelve after three
Jest 12 po 3.
13:50 It's ... to ... It's ten to two. Jest za 10 druga

Gdy podajemy godzinę w zdaniu, używamy przedimka at. Poniższe przykłady mogą się okazać przydatne:

Let's meet at eight. - Spotkajmy się o ósmej.
I usually wake up at seven o'clock. - Zwykle budzę się siódmej.
The party starts at nine p.m. - Impreza rozpoczyna się o dziewiątej wieczorem.
The party will finish at ten p.m. - Impreza skończy się o dziesiątej wieczorem.

Przydatne słownictwo z tej części:

quarter – kwadrans
half to – wpół do
half past – trzydzieści po
past – po (np. ten past five – dziesięć po piątej)
after – po (ten after five – dziesięć po piątej; słowo after w kontekście podawania czasu pojawia się przede wszystkim w amerykańskiej odmianie języka angielskiego.)
to – do, za (three to ten – za trzy dziesiąta)

Pytanie się o godzinę (asking for the time)

Po zapoznaniu się z godzinami i sposobach ich tworzenia, nauczmy się pytać o godzinę. Możemy to zrobić w sposób bardziej lub mniej formalny.

Formalnie zapytamy w następujący sposób:

Excuse me Sir/Miss, could you tell me the time please? - Przepraszam Pana, czy mógłby mi Pan powiedzieć, która godzina? (bardzo formalne)
Excuse me, what time is it? – Przepraszam, która jest godzina?
Could you tell me what time it is? – Czy mógłbyś mi powiedzieć, która jest godzina?
May I ask you what time it is? – Czy mogę się Ciebie zapytać, która jest godzina?

Mniej formalnie zapytamy:

What time is it? – Która jest godzina?
What's the time? - Która godzina?
Have you got the time? – Czy masz czas?

Przydatne mogą się też okazać takie zwroty:

When does the meeting start? - Kiedy zaczyna się spotkanie?
When will the meeting finish? - Kiedy zakończy się spotkanie?
At what time is the game? - O której jest gra?
At what time will you pick me up? - O której po mnie wpadniesz?

Wielka prośba na koniec! Jeśli spodobał Ci się artykuł albo uczysz się właśnie godzin i treść okazała się pomocna, napisz w komentarzu. Możesz też podzielić się przykładowym zdanie z użyciem godzin i poznanych słów. Jeśli masz jakieś sugestie odnośnie artykułu, napisz koniecznie w komentarzu.

Tworzenie godzin, pytanie się o nie oraz ich podawanie w języku angielskim nie jest niczym trudnym, prawda? Jeżeli opanowaliście już tę umiejętność, zapraszamy również do zapoznania się z tworzeniem i czytaniem dat w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0