Jak napisać streszczenie w języku angielskim?

Streszczenie (summary) jest kolejną formą pisemną, którą spotkamy na wyższych szczeblach nauki języka angielskiego. Dlaczego jednak sprawia ona w wielu przypadkach pewne kłopoty, i co zrobić, by napisanie streszczenia było dla nas bułką z masłem? Dowiedz się!

PISZ
Jak napisać streszczenie w języku angielskim?

Streszczenie (summary) jest formą pisemną, którą spotkamy na późniejszych etapach nauki języka angielskiego. Nie należy ona do najłatwiejszych – piszemy ją nie na podstawie własnej inwencji, lecz na podstawie istniejącego już tekstu (bądź książki, filmy, etc.). Dlaczego jednak forma ta sprawia w wielu przypadkach pewne kłopoty, i co zrobić, by napisanie streszczenia było dla nas bułką z masłem (as easy as 1,2,3)?

Streszczenie po angielsku

Ten rodzaj formy pisemnej jest o tyle problematyczny, że w pierwszej kolejności musimy dobrze zrozumieć pracę, którą zamierzamy streścić. Pracą taką może być książka, artykuł, lub inna forma pisemna. W przypadku książki, nie chodzi o wyciągnięcie kilku z niej zdań – musimy wiedzieć, o czym dana praca jest, a następnie przedstawić jej esencję. Co jest niezwykle ważne, pisząc taką esencję, nie przedstawiamy naszej własnej opinii na temat omawianej pracy. Temu służy recenzja.

Dla przykładu, streszczenie książki zawierać będzie najważniejsze jej elementy, głównych bohaterów, a do tego momenty kulminacyjne. Nie należy pisać o wszystkim, ponieważ w efekcie, nasza praca nie będzie streszczeniem, a krótszą kopią opisywanego przez nas dzieła. Istotą streszczenia jest skondensowanie pracy do krótkiej formy, dzięki której czytelnik będzie miał całościowy widok na daną pracę, bez zagłębiania się w szczegóły, z którymi chcąc się zaznajomić, musiałby sięgnąć po samą książkę.

Cechy dobrego streszczenia

 • Upewnij się, czy zawarłeś autora i tytuł streszczanego materiału
 • Streszczenie musi być jasne i dawać obraz streszczanego materiału dla osoby, która nie czytała lub nie widziała go
 • Sprawdź, czy zawiera wszystkie najważniejsze kwestie i nie wykracza poza nie.
 • Praca nie powinna jednocześnie zawierać zbyt szczegółowych danych, dat, liczb (o ile nie są naprawdę istotne).
 • Streszczenie powinno być zwięzłe, nie może być zbyt opisowe.
 • Streszczenie powinno mieć czytelną strukturę.
 • Starajmy się utrzymać tę samą kolejność streszczanych zdarzeń, faktów, myśli etc.
 • Nie powinniśmy umieszczać bezpośrednich cytatów, nie należy kopiować żywcem treści oryginalnego materiału, lecz starać się wszystko parafrazować (umieszczenie krótkiego cytatu nie będzie błędem, ale starajmy się tego unikać).
 • Powinniśmy być obiektywni, nie powinniśmy umieszczać własnej opinii na streszczany temat, celem streszczenia jest obiektywne przekazanie tego, co autor miał na myśli, a nie ocenianie.
 • Piszemy w czasie teraźniejszym.

Streszczenie piszemy zwykle w czasie teraźniejszym (Present Simple), lecz możemy także użyć czasu przeszłego (Past Simple).

Długość streszczenia

 • Długość streszczenia zależy przede wszystkim od celu, w jakim je piszemy. W większości zadań podany jest limit słów np. 250-300 wyrazów. Streszczając normalnej długości artykuł (przy takim limicie), nie ma miejsca na lanie wody, więc starajmy się nie poświęcać miejsca na niepotrzebne fakty.
 • Najczęściej streszczenie powinno mieć długość jednej strony. Jeśli nie mamy wyznaczonego limitu długości, przyjmijmy, że jedna strona tekstu będzie wystarczająca.

Jak napisać dobre streszczenie?

Problemem, jaki najczęściej pojawia się przy pisaniu streszczenia, jest ogrom materiału. Chcielibyśmy opisać wszystkie aspekty szczegółowo, mamy problem z wybraniem najistotniejszych kwestii. Przygotowaliśmy dla was kilka kroków, dzięki którym łatwiej będzie Wam napisać streszczenie:

 1. Spróbuj podzielić tekst na logiczne fragmenty. Przejrzyj tekst bez czytania i spróbuj podzielić go na sekcje tematyczne. Pomocne mogą się okazać wszelkie nagłówki oraz pogrubienia w tekście.
 2. Przeczytaj tekst. Zrób to na jeden raz. Spróbuj wyłapać ton, styl autora oraz główny zamysł tekstu.
 3. Przeczytaj ponownie tekst. Tym razem staraj się zaznaczać kluczowe zdania oraz fakty. Zaznacz te, do których chciałbyś się odnieść w swoim streszczeniu. Możesz też zaznaczyć fragmenty, które na pewno nie przydadzą Ci się w Twoim streszczeniu, bo są zbyt opisowe. Zyskasz dzięki temu czas przy ponownym skanowaniu tekstu.
 4. Napisz krótko, o czym są poszczególne fragmenty, jakie udało Ci się zidentyfikować. Będą one stanowiły bezpośrednie przygotowanie do napisania głównego tekstu. Upewnij się, że wybrane kwestie są kluczowe i nie wchodzą zbytnio w detale.
 5. Napisz zdanie wprowadzające. Powinno zawierać ono informację o tym, kto napisał tekst (lub książkę, wyreżyserował film itd.), co streszczamy oraz główną tezę. Przykład: "In "The Hard Thing About Hard Things" Ben Holowitz explains how to be a successful entreprenuer." Więcej pomysłów na to, jak zacząć przykładowe zdanie znajdziecie niżej.
 6. Napisz streszczenie. W tym momencie piszesz szkic streszczenia, musisz starać się to zrobić w taki sposób, aby stanowiło ono prawie ostateczną wersję pracy. Stosuj się do wszystkich zasad, jakie zawarliśmy w cechach dobrego streszczenia. Staraj się poruszać kolejne wątki w takiej kolejności, w jakiej występowały w streszczanym tekście. Zwróć uwagę na to, czy mieścisz się w wyznaczonym limicie słów. Jeśli Twoje streszczenie jest za krótkie, spróbuj napisać rozwinąć jeden z opisywanych fragmentów.
 7. Popraw błędy gramatyczne i stylistyczne. Przeczytaj swoją pracę jeszcze dwa razy i postaraj się poprawić błędy. Zwróć uwagę na to, czy praca jest spójna i czy czyta się ją w miarę płynnie. Jeśli w napisanym tekście masz z tym problem, postaraj się użyć łączników zdaniowych typu "what is more", "however" etc. 
 8. Sprawdź jeszcze raz swoją pracę, ale pod względem merytorycznym. Sprawdź, czy napisane fakty mają swoje odzwierciedlenie w tekście.
 9. Jeśli masz czas, spróbuj ubogacić swoją pracę. Jeśli jest to praca zaliczeniowa i został Ci wolny czas, możesz spróbować użyć ciekawych kolokacji, struktur gramatycznych itd. Egzaminatorzy prawie zawsze zwracają na to uwagę i przyznają za to dodatkowe punkty.

Przydatne zwroty

Przy pisaniu streszczenia w języku angielskim warto użyć odpowiednich zwrotów i wyrażeń, które wzbogacą taką pracę. Oto przykładowe zwroty, które okażą się nieocenione w trakcie pisania streszczenia:

The text is about... - Tekst jest o...
The poem deals with... - Wiersz zajmuje się...
The article presents... - Artykuł prezentuje...
The excerpt describes... - Fragment opisuje
In the text the reader gets to know... - W tekście czytelnik poznaje...
At the beginning of the poem the author explains/points out/underlines... - Na początku wiersza autor wyjaśnia/zwraca uwagę na/podkreśla...
The article begins with the description of/the analysis of/the review of... - Artykuł zaczyna się opisem/analizą/przeglądem...
... is a story/novel/film about ... – ... to historia/powieść/film o ...
... is an important issue for... - ... jest ważną kwestią dla...
... is widely used in... - ...jest szeroko używany do...
Then/After that/Next the autor passes on a detailed analysis... - Potem autor przechodzi do szczegłówej analizy...
The author goes on to say about... - Autor zaczyna mówić o...
In recent years, resaerch into ... has become very popular. - W ostatnich latach
In a nutshell, ... – W skrócie, ...
To begin with, ... – Na początek, ...
Not only ... but also ... – Nie tylko ... ale również ...
In spite of ... – Pomimo ...
Regardless of the fact that ... – Pomimo tego, że ...
The story/novel/film presents ... – Ta historia/powieść/film przedstawia ...
As the story develops, ... – W miarę rozwoju fabuły, ...
Ultimately, ... – Ostatecznie, ...
In conclusion... - Na zakończenie
At the end of the article the author criticizes... - Na końcu artykułu autor krytykuje...
The article ends with the analysis of ... - Artykuł kończy się analizą...
To sum it up... - Podsumowując...

Świetną listę przydatnych zwrotów znajdziecie klikając w ten link.

Przykładowe streszczenie

Smith's novel, „Young Tiger” is a story about a young tiger, which, having been saved by a wolf, lives its entire life among wolves. The novel has been well-received across the world of literature and has been praised for its lively language.

The tiger, which is introduced in a very early part of the book, loses its parents when it is several weeks old. Facing danger, it is saved by a pack of wolves, which decide to take care of it. As the tiger grows up, its behaviour becomes more and more wolf-like. In fact, it is only its appearance that distinguishes the animal from being one of its saviours.

The novel presents several instances of fights between wolves, none of which the tiger participates in. This animal feels like a wolf, yet does not want to get into fight, and once such an encounter happens, it backs from it to avoid trouble.

The ending of the novel is where the tiger notices other tigers. It is puzzled with how similar it is to them, yet does not feel like it belongs to the animals it sees. Ultimately, the wolves decide to abandon him, and the tiger starts a new life by joining the tigers it has met.

Dobre streszczenie powinno zawierać pewne zwroty. Zapraszamy do naszego słowniczka zwrotów, który znacznie ułatwi proces pisania pracy.

Dodaj komentarz
User 4
Lily
ponad rok temu

Szukałam w angielskich źródłach dobrego wyjaśnienia jak napisać streszczenie, ale dopiero to faktycznie pomogło mi zobrazować sobie co robić. Dziękuję <3

Odpowiedz
User 4
Stefan
prawie 8 lat temu

Dzięki! Super opisane! :)

Odpowiedz
0
0
0 0 0