Recenzja po angielsku - przydatne zwroty i słownictwo

Recenzja jest jedną z bardziej zaawansowanych form pisemnych, z jaką możemy zetknąć się na różnego rodzaju egzaminach, sprawdzianach, czy też części pisemnej matury z języka angielskiego. Co czyni recenzję ciekawą? Jak należy pracę tego typu pisać? Z nami nauczysz się pisać recenzję w języku angielskim.

PISZ
Recenzja po angielsku - przydatne zwroty i słownictwo

Recenzja jest jedną z bardziej zaawansowanych form pisemnych, z jaką możemy zetknąć się na różnego rodzaju egzaminach, sprawdzianach, czy też części pisemnej matury z języka angielskiego. W pracy tego typu dokonujemy recenzji, czyli swoistej oceny poruszanego przez nas tematu. Takim może być książka, film, sztuka, występ, koncert, przedstawienie, oraz wiele innych. Dowiedzmy się, jak napisać recenzję po angielsku.

Recenzja w języku angielskim

Czym charakteryzuje się dobrze napisana recenzja po angielsku? Praca taka będzie najczęściej podzielona na cztery akapity. W pierwszym z nich dokonujemy przedstawienia np. książki, którą zamierzamy opisać. W tym miejscu wypada podać autora tej książki, oraz pokrótce jej treść. Drugi i trzeci akapit to przedstawienie oceny poszczególnych jej aspektów. Bardzo ważne jest to, jakie stanowisko wobec recenzowanego utworu obierzemy. Jeżeli jest to stanowisko pozytywne, czyli książka nam się spodobała, to logicznym będzie przewaga pozytywnych aspektów nad negatywnymi. Jeżeli z kolei książka nie przypadła nam do gustu, aspekty negatywne będą w ilościowej przewadze nad pozytywnymi. W czwartym, kończącym naszą pracę akapicie, należy przedstawić naszą ocenę na temat opisywanego dzieła, wraz z jej uzasadnieniem.

Co warto mieć na uwadze pisząc recenzję w języku angielskim? Ponieważ limit słów zazwyczaj wynosi 200 do 250 (możliwe są inne limity, jednak taka informacja powinna zostać podana przez nauczyciela/egzaminatora, bądź w poleceniu zadania), należy pilnować, by nie przekroczyć górnej jego granicy. W takiej pracy bowiem bardzo o to łatwo, szczególnie, jeżeli mamy wiele do przekazania na temat opisywanej przez nas książki, filmu, bądź innej produkcji lub przedstawienia. Styl recenzji jest półformalny do formalnego. Powinniśmy używać zwrotów, jakich oczekiwalibyśmy od profesjonalnie napisanej recenzji. Chodzi tu bowiem również o zaciekawienie czytelnika, co pomoże nam zdobyć większą ilość punktów. Nie musimy z kolei na siłę próbować używać nazbyt wyrafinowanego słownictwa, gdyż taka recenzja zabrzmi bardzo sztywno i sztucznie. Zwroty określające, takie jak amazing, breathtaking, stunning, czy appalling, są jak najbardziej na miejscu. Ze względu na inną budowę tej formy wypowiedzi, niż najbardziej popularne, z jakimi mamy do czynienia podczas nauki języka angielskiego, warto zaznajomić się z podobnymi pracami i użytecznym słownictwem, zanim przejdziemy do pisania naszej własnej oceny danego dzieła.

Pamiętajmy o bogactwie językowym i zróżnicowanych określeniach. To właśnie te aspekty czynią recenzję profesjonalną i zachęcają czytelnika do wgłębienia się w nią.

Przydatne zwroty

Dobra recenzja to również słownictwo i zwroty, które zachęcają czytelnika do dalszego zagłębienia się w treść. Oto niektóre z nich:

... has been very popular – ... jest ostatnio bardzo popularne
... took place ... – ... miało miejsce ...
... contributed to ... – ... przyczyniło się do ...
... is believed to be ... – Uważa się, że ... jest ...
The songs/concert/event/speech was superb/wonderful/excellent/lukewarm/mediocre/poor – Piosenki/koncert/wydarzenie/przemowa była doskonała/cudowna/świetna/średnia/marna/słaba
As for ... / As far as ... is concerned, ... – Jeżeli chodzi o ...,
I did like it / did not like it – Podobało mi się / Nie podobało mi się
By and large, ... – Ogólnie rzecz biorąc, ...
To sum up, ... – Podsumowując, ...

Przykładowa recenzja

Poniżej znajdziecie przykładową recenzję. Do zaprezentowania tej formy wypowiedzi postanowiliśmy dokonać recenzji koncertu formacji Foals.

 Foals is a indie rock band, which has gained popularity in the last few years. The band recently put on a wonderful concert in Liverpool, which covered almost all songs from their latest album.
 The performance took place at 8 p.m., which made the concert very vibrant and lively. The band did their very best and managed to give what is considered to be one of their very best performances of all time. The lead vocal was dressed in jeans outfit, whereas other band members were suited up in what would seem to be casual clothes. This contributed to an excellent show, and made them in effect look as if the musicians were taken right from the audience.
 The songs were flawless. Anyone in the audience would have a hard time making out a single mistake from any of the band members. That performance truly deserves to be seen as Foals at their very best. The only shortcoming that one could point out is that the lightning system did not work very well, but this was not up to the musicians. As for them, they reached their peak and surely deserve to be praised for that.
 By and large, the concert was one of the best performances I have ever witnessed, and I believe the folks will live up to this exceptionally highly set standard throughout their European tour. Needless to say, I would recommend seeing the recorded version of the performance to any Foals fan.

Dowiedz sie również jak napisać artykuł publicystyczny w języku angielskim. Ponadto, zapraszamy do zapoznania się ze słownictwem na poziomie C1 i C2.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0