Gramatyka angielska: czas Past Simple

Czynności z przeszłości nie mające wpływu na teraźniejszość.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: czas Past Simple

Past Simple (Czas przeszły prosty)

Tom visited us two days ago. - Tom odwiedził nas dwa dni temu.

Opis czasu

Czas Past Simple jest czasem przeszłym, który służy do opisywania zakończonych czynności, które miały miejsce w przeszłości, i które nie mają wpływu na teraźniejszość. 

Czas Past Simple - budowa

Tworzenie zdań w czasie przeszłym prostym w języku angielskim jest bardzo łatwe. Należy on bowiem do czasów, których konstrucje są niezwykle przystępne i które zapamiętujemy bardzo szybko. Czas Past Simple jest również jednym z najczęściej używanych czasów, szczególnie w przypadku amerykańskiej odmiany języka angielskiego, w której to niejednokrotnie zastępuje czas Present Perfect.

Budowa czasu Past Simple prezentuje się następująco:

Podmiot + czasownik w II formie + reszta zdania

John bought a car yesterday. - John kupił wczoraj samochód.
Sally went to Disneyland last year. - Sally udała się do Disneylandu w ubiegłym roku.
David was ill when I saw him. - David był chory kiedy go widziałem.
I went to school to see my teachers. - Udałem się do szkoły, by zobaczyć się z moimi nauczycielami.
They saw us on our way home. - Widzieli nas, kiedy byliśmy w drodze do domu.

Jak można zauważyć, konstrukcja czasu Past Simple jest niezwykle prosta. Kluczowym aspektem, o którym musimy pamiętać tworząc zdania w tym czasie, jest druga forma czasownika. Jest ona charakterystyczna dla tego czasu, dlatego też upewnijmy się, iż dobrze znamy drugie formy czasowników nieregularnych!

Konstrukcja zdań twierdzących w czasie Past Simple

Ogólna konstrukcja zdania w czasie Past Simple wygląda następująco:

Podmiot + czasownik w II formie + reszta zdania

I won yesterday's tournament. - Wygrałem wczorajszy turniej.
Tom bought a new car last week. - Tom kupił nowy samochód w zeszłym tygodniu.
She baked some cookies last Saturday. - Ona upiekła ciastka w zeszłą sobotę.

W przypadku użycia czasownika to be w formie przeszłej, konstrukcja prezentuje się w następujący sposób:

Podmiot + was/were + reszta zdania

He was there a week ago. - On był tam tydzień temu.
They were in Miami 2 years ago. - Oni byli w Miami 2 lata temu.

I was
you were
he/she/it was

we were
you were
they were

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na dwa rodzaje: regularne i nieregularne. W przypadku czasowników regularnych, w drugiej i w trzeciej formie do ich formy podstawowej dodajemy końcówkę -ed. Przykładem takiego czasownika jest czasownik watch (oglądać).

watch – watched – watched

Występuje także dość duża liczba czasowników nieregularnych, których drugiej i trzeciej formy trzeba nauczyć się na pamięć. Przykładem takiego czasownika jest czasownik buy (kupić).

buy – bought – bought

Przeczenia

Zdania przeczące w czasie Past Simple tworzymy poprzez użycie przeczenia not po formie was/were lub użycie formy did not. Formy te możemy skrócić do wasn't/weren't oraz didn't.

Podmiot + was/were + not + reszta zdania

My father was not at home when I came back. - Mojego ojca nie było w domu, kiedy wróciłam.
She was not ready when I called her. - Ona nie była gotowa kiedy do niej zadzwoniłem/am.
He was not at Fred's when it started to rain. - Nie był u Freda kiedy zaczęło padać.

Podmiot + did + not + reszta zdania

I did not do it!. - Ja tego nie zrobiłem.!
She did not read that book. - Ona nie przeczytała tej książki.
They did not listen to her. - Oni jej nie słuchali.

Formy skrócone

Część przeczenia w czasie Past Simple możemy skrócić.

was not = wasn't
were not = weren't
did not = didn't

Pytania

Pytania w czasie przeszłym prostym tworzy się w bardzo prosty sposób – poprzez inwersję. Chodzi tutaj o zamianę kolejności słówek na początku zdania, a wygląda to następująco:

Was/were + podmiot + reszta zdania + ?

Was Jeremy at the meeting? - Czy Jeremy był na tym spotkaniu?
Were the gardeners here yesterday? - Czy byli tutaj wczoraj ogrodnicy?
Was he a good student? - Czy on był dobrym studentem?

Did + podmiot + reszta zdania + ?

Did you enjoy the movie? - Czy podobał Ci się film?
Did you read the book? - Czy przeczytałeś/aś książkę?
Did they have a good time? - Czy oni dobrze się bawili?

Zastosowanie czasu Past Simple

Czasu Past Simple używamy w przypadku:

 1. Opisu czynności jednorazowych, np.

  Sally bought a new doll yesterday. - Sally wczoraj kupiła nową lalkę.
  I saw him an hour ago. - Widziałem go godzinę temu.
  She did the laundry last Friday. - Ona robiła pranie w zeszły piątek.
 2. Ciągu wydarzeń, które następowały bezpośrednio jedno po drugim, bądź w niewielkich odstępach czasu, np.

  I woke up, had a shower, ate breakfast, and went to school. - Obudziłem się, wziąłem prysznic, zjadłem śniadanie, i udałem się do szkoły.
  Mary met with Karen and they went to the cinema. - Mary spotkała się z Karen i poszły do kina.
  Billy broke through the defenders and scored a goal. - Billy przedarł się przez obrońców i strzelił gola.
 3. Opisu czynności, które zostały rozpoczęte i zakończone w przeszłości i trwały przez dany okres. W takim wypadku określeniami czasu będą wyrażenia typu for three minutes, all day, itp. 

  Jim studied medicine for six years. - Jim studiował medycynę przez sześć lat.
  Cindy worked as a barista for 2 years. - Cindy pracowała jako baristka przez 2 lata.
  Sam painted his room all day long. - Sam malował swój pokój przez cały dzień.
 4. Generalizacji bądź sytuacji, które niegdyś były faktem, a dzisiaj już nie są.

  She was timid when she was a child, but now she is outgoing. - Kiedy była dzieckiem, była nieśmiała, lecz teraz jest otwarta.
  Ben smoked a lot during his studies, but now he prefers healthy lifestyle. - Ben palił dużo podczas studiów, ale teraz preferuje zdrowy tryb życia.
  He was a naughty boy when he was young! - Kiedy był młody, był niegrzecznym chłopcem!
 5. Opisu naszych bądź czyichś zwyczajów, które ustały w przeszłości. W tym przypadku, przydatnymi określeniami czasu są wyrażenia typu always, often, sometimes, never. Do wyrażania przeszłych zwyczajów posłużą nam również konstrukcje would i used to.

  As a young boy, I often rollerskated. - Jako młody chłopiec, często jeździłem na rolkach.
  When we were kids, we always built a snowman when it started to snow. - Kiedy byliśmy dziećmi, zawsze lepiliśmy bałwana gdy zaczął padać śnieg.
  Back in the days I often wore a blue hat. - Dawniej często nosiłem niebieski kapelusz.

Okoliczniki czasu

Przykładami okoliczników czasu typowych dla czasu Past Simple są:

ago - temu
yesterday - wczoraj
last week - w ubiegłym tygodniu
in June - w czerwcu
in 2000 - w roku 2000
some time ago - jakiś czas temu

Chcemy nauczyć poprawnie posługiwać się słowem would? Zapraszamy do lektury tego artykułu.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0