Gramatyka angielska: konstrukcje used to i would

Mówimy o nawykach z przeszłości.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: konstrukcje used to i would

Used to / would, czyli opisywanie zwyczajów z przeszłości

Do wyrażania nawyków z przeszłości w języku angielskim używa się zwrotów used to i would. Alternatywnie, do tego celu możemy również użyć czasu Past Simple. Used to i would są bardzo powszechnymi zwrotami i mają podobne znaczenie, jednak nie są identyczne. W tym artykule dowiecie się jak i kiedy używać każdego z nich, oraz jaka między nimi zachodzi różnica.

Jak już wspomnieliśmy, obydwa zwroty służą do wyrażania nawyków z przeszłości.

I used to eat a lot of candies. - Zwykłem jeść dużo cukierków.

Zwrotu used to używamy w przypadku nawyków, których już nie kontynuujemy, jak w zdaniu powyżej. Natomiast would służy do mówienia o czynnościach powtarzających się w przeszłości:

I would run every morning. - Zwykłem biegać co poranek.

Kolejną, niezwykle ważną różnicą pomiędzy omawianymi zwrotami jest fakt, iż used to możemy użyć do opisu stanów z przeszłości, podczas gdy would do tego celu nie użyjemy:

I used to live in London. - Mieszkałem kiedyś w Londynie. - zdanie poprawne
I would live in London. – zdanie niepoprawne

Warto również wspomnieć, iż zwrot would jest delikatnie nacechowany emocjami, natomiast used to jest pod tym względem zupełnie neutralne.

Przeczenia z użyciem used to i would

Przeczeniem dla zwrotu used to jest did not use to (didn't use to):

I didn't use to play computer games. - Nie zwykłem grać w gry komputerowe.

W kontekście opisywania przeszłych zwyczajów, nie tworzy się przeczeń od zwrotu would.

Umiesz już stopniować i porównywać przymiotniki w języku angielskim? Jeżeli nie, zapraszamy pod ten adres - z naszą pomocą opanujesz tą umiejętność do perfekcji!

Dodaj komentarz
User 4
Konrad
około 5 lat temu

Bardzo przydatne

Odpowiedz
0
0
0 0 0