Gramatyka angielska: użycie czasownika modalnego would

Would – jedno słowo, dużo zastosowań. Myślisz, że znasz wszystkie sytuacje, w których się go używa? Poniżej możesz to sprawdzić!

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: użycie czasownika modalnego would

Would – jedno słowo, wiele zastosowań

Jest to przykład słowa, które jest bardzo często spotykane, a liczba jego zastosowań przewyższa inne popularne i często spotykane terminy. Myślisz, że znasz wszystkie sytuacje, w których używa się would? Poniżej możesz to sprawdzić!

Zacznijmy od tego, czym jest słowo would. Otóż jest to czasownik modalny, a także forma przeszła od słowa will (chcieć, będzie, móc). W jakich sytuacjach się go używa? O tym dowiesz się poniżej.

Użycie czasownika modalnego would

Would używamy:

 1. Przy wyrażaniu naszych celów i zamiarów, a także do wyrażania przyszłości w zdaniach w czasie przeszłym:

  Jack said that he would come at noon. - Jack powiedział, że przyjdzie w południe.
 2. Wyrażając życzenia:

  I wish you would be able to come. - Chciałbym, żebyś był w stanie przyjść.
 3. W grzecznych pytaniach i propozycjach:

  Would you fancy a drink? - Czy chciałby Pan się napić?
 4. W okresach warunkowych – drugim i mieszanym:

  If we did not stay that long, we would not be late. - Gdybyśmy tak długo nie zostali, nie spóźnilibyśmy się.
  If I had listened to him, I would be rich. - Gdybym się go posłuchał, byłbym bogaty.
 5. Wyrażając przypuszczenia:

  The person we met yesterday would be his brother. - Osoba, którą wczoraj spotkaliśmy, to chyba jego brat.
 6. W przypadku niepewności i wątpliwości:

  It would seem to be easy. - To mogłoby się wydawać łatwe.
 7. Do wyrażania czynności, które zwykliśmy powtarzać w przeszłości:

  I would play this game every day. - Grałem w tę grę każdego dnia.
 8. W prośbach:

  Would you carry this bag for me? - Poniósłbyś za mnie tę torbę?
 9. Przy wyrażaniu własnej opinii i preferencji:

  I would do this in an opposite way. - Zrobiłbym to w sposób odwrotny.
 10. I wreszcie – do wyrażania niedowierzania, a także irytacji czyimś czynem:

  Why would you do this to him? - Czemu mu to zrobiłeś?

Nauczmy się również poprawnie używać zaimków who i whom. Zapraszamy!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0