Gramatyka angielska: interpunkcja w języku angielskim

Poznaj nazwy znaków interpunkcyjnych w języku angielskim oraz zasady ich użycia.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: interpunkcja w języku angielskim

Interpunkcja w języku angielskim (punctuation)

Interpunkcja odgrywa niezwykle ważną rolę zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Czytając, to właśnie znaki interpunkcyjne mówią nam, kiedy się zatrzymać na chwilę, a kiedy zrobić dłuższą przerwę. Dzięki znakom interpunkcyjnym proces czytania, a co za tym idzie, przyswajania informacji, jest wielce ułatwiony. Dowiedzmy się więcej o interpunkcji w języku angielskim – poznajmy angielskie nazwy znaków interpunkcyjnych oraz zasady ich użycia.

Znaki interpunkcyjne w języku angielskim (punctuation marks)

. – point/dot/period/full stop (kropka)
, – comma (przecinek)
! – exclamation mark (wykrzyknik)
? – question mark (znak zapytania)
: – colon (dwukropek)
; – semicolon (średnik)
‘ ’ – single quotation marks (cudzysłów pojedynczy)
“ ” – double quotation marks (cudzysłów podwójny)
' – apostrophe (apostrof)
- – hypen/dash (myślnik)
( ) – parentheses (nawiasy)
[ ] – brackets (nawiasy kwadratowe)

Zasady użycia znaków interpunkcyjnych w języku angielskim

Zasady użycia interpunkcji w języku angielskim delikatnie różni się od podobnych zasad w języku polskim. Na czym polegają różnice? O tym dowiecie się poniżej.

Point/dot/period/full stop (kropka)

Kropkę w języku angielskim użyjemy w podobny sposób jak w języku polskim – służy ona przede wszystkim do zakończenia zdania twierdzącego. Ponadto, posłuży nam ona do tworzenia skrótów (Mon., Feb. 2.), wydawania poleceń, które są jednocześnie całym zdaniem (Wait.), oraz oddzielenia liczb od ich części dziesiątych ($20.50 – dwadzieścia dolarów i pięćdziesiąt centów).

Comma (przecinek)

Przecinek to znak interpunkcyjny, który w języku polskim bardzo często używany jest w nieprawidłowy sposób – stawia się go często w niewłaściwym miejscu. W języku angielskim, podobnie jak w naszym ojczystym języku, służy on do grupowania i oddzielania grup myślowych, celem nadania przekazu jasności i czytelności. Użyjemy go również do oddzielenia niezależnych części zdania, przy wyliczaniu, oraz przy wtrącaniu do zdania dodatkowych informacji. Co ważne, przecinek w języku angielskim często pomijany jest w miejscach, w których postawilibyśmy go w języku polskim.

Exclamation mark (wykrzyknik)

Wykrzyknik ma na celu wyrażenie zaskoczenia, lecz nie jest to jedyne użycie tego znaku interpunkcyjnego. Może on również posłużyć nam do wyrażania sarkazmu (That was a good move – To było dobre posunięcie; powiedziane, kiedy ktoś zrobił coś niewłaściwego), a wielokrotne użycie wykrzyknika podkreśli stopień zaskoczenia bądź emocji (You really did this!!! – Naprawdę to zrobiłeś!!!).

Question mark (znak zapytania)

Użycie znaku zapytania wydaje się być uniwersalne w większości języków nowożytnych. Służy on do zadawania pytań (How do you do? – Jak się masz?).

Colon (dwukropek)

Dwukropek w języku angielskim ma dwa podstawowe użycia – służy on do pisemnego podawania godzin (5:25) oraz w zdaniu, do oddzielenia części zdania w celu wyliczenia bądź uwydatnienia pewnego aspektu (There was one thing that he was missing: his bike. – Brakowało mu jednej rzeczy: jego roweru).

Semicolon (średnik)

Średnik jest znakiem interpunkcyjnym znajdującym się pomiędzy kropką a przecinkiem. Może on być użyty do połączenia części zdania, które są ze sobą tematycznie powiązane, a także do oddzielenia aspektów przy wyliczaniu, jeżeli użyliśmy już przecinka.

Single quotation marks (cudzysłów pojedynczy)

Ten charakterystyczny dla języka angielskiego znak interpunkcyjny używany jest przy wyrażeniach obcych bądź idiomatycznych (He referred to it as ‘a child's play’ – On powiedział, że to ‘dziecinnie proste’.)

Double quotation marks (cudzysłów podwójny)

Cudzysłów podwójny w języku angielskim służy do cytowania czyjejś wypowiedzi ("Wait for me” he told me – Powiedział "Zaczekaj na mnie") oraz do podawania nazw różnego rodzaju prac oraz dzieł – głównie w celach bibliograficznych.

Apostrophe (apostrof)

Apostrof jest używany niezwykle często w języku angielskim. Służy on do:

  • tworzenia form skróconych (is not – isn't; I would – I'd; who is – who's)
  • wyrażania przynależności (Mark's car – samochód Marka) (Uwaga! W przypadku słów zakończonych na -s, po apostrofie nie stawiamy litery s (ladies' room – toaleta damska)

Hyphen/dash (łącznik/myślnik)

Łącznik służy w języku angielskim do połączenia części wyrazu (middle-of-the-road – ze średniej półki; father-in-law – teść) oraz do tworzenia liczb (seventy-seven – siedemdziesiąt siedem). Myślnik z kolei służy do podkreślenia części zdania (You can count on him – he's that good. – Możesz na niego liczyć – on jest taki dobry.)

Parentheses (nawiasy)

Nawiasów w języku angielskim użyjemy głównie w celu wprowadzenia dodatkowych myśli lub informacji. Podobnie wygląda to w języku polskim.

Brackets (nawiasy kwadratowe)

Nawiasy kwadratowe używane są w bardzo podobny sposób do zwykłych nawiasów, jednak pojawiają się one głównie w tekstach technicznych, oraz wewnątrz nawiasów, kiedy te zostały już użyte.

Zapraszamy również do działu GRAMATYKA, gdzie znajdziecie wiele przydatnych informacji dotyczących gramatyki języka angielskiego.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0