Gramatyka angielska: czas Future Continuous

Czas Future Continuous nie będzie już więcej zagadką!

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: czas Future Continuous

Future Continuous (Czas przyszły ciągły)

I will be watching TV at 9 o'clock. (Będę oglądał telewizję o dziewiątej.)

Opis czasu

Czas przyszły ciągły w języku angielskim, jakim jest czas Future Continuous, jest przez wielu uważany za jedyny rzeczywisty czas przyszły w tymże języku. Określa on bowiem czas, w jakim dana czynność będzie się odbywała w przyszłości, a charakteryzuje się on ciągłością – opisywana czynność jest niedokonana.

Konstrukcje zdań twierdzących w czasie Future Continuous

Zdania twierdzące w czasie Future Continuous tworzymy poprzez użycie operatora will, który znajduje się po podmiocie, po którym umieścimy czasownik be w podstawowej formie, a następnie czasownik z końcówką ing oraz resztę zdania.
 

Podmiot + operator will + be + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
I will be riding a bike tomorrow at five. - Jutro o piątej będę jeździł na rowerze.
Malcolm will be reading book tonight. - Malcolm będzie czytał książkę dzisiaj wieczorem.
I am sure they will be partying until dawn.Jestem pewny, że będą bawić się do białego rana.

Formy skrócone

W przypadku czasu Future Continuous, formy skrócone prezentują się tak samo jak w czasie Future Simple:

I will - I'll
you will - you'll
he/she/it will - he'll/she'll/it'll

we will - we'll
you will - you'll
they will - they'll
I'll be riding a bike tomorrow at five.

Przeczenia

Przeczenia tworzymy poprzez umieszczenie słówka przeczącego not po operatorze will:

Podmiot + operator will + not + be + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
I will not be riding a bike tomorrow at five. - Jutro o piątej nie będę jeździł na rowerze.
She will not be cooking the dinner today. - Ona nie ugotuje dzisiaj obiadu.
I am sure they will not be partying loudly.Jestem pewny, że nie będą imprezować głośno.

Formy skrócone

Podobnie rzecz ma się z formami skróconymi w przeczeniach czasu przyszłego ciągłego:

I will not - I won't
you will not - you won't
he/she/it will not - he/she/it won't

we will not - we won't
you will not - you won't
they will not - they won't
I won't be riding a bike tomorrow at five.

Pytania

Zadawanie pytań w opisywanym czasie nie jest niczym trudnym. Ponownie mamy tu do czynienia z inwersją, czyli zamianą kolejności poszczególnych elementów zdania:

Operator will + podmiot + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania + ?
Will I be riding a bike tomorrow at five? - Czy jutro o piątej będę jeździł na rowerze?
Will she be watching TV tonight? - Czy ona będzie oglądała TV dzisiaj wieczorem?
Will they be skating tomorrow at 4 p.m?Czy oni będą jutro o 16:00 jeździć na deskorolkach?

Zastosowanie czasu Future Continuous

Czasu Future Continuous użyjemy, gdy:

Okoliczniki czasu

Okolicznikami czasu dla czasu przyszłego ciągłego w języku angielskim są wszelkie precyzyjne określenia przyszłości. Należą do nich między innymi:

Zapraszamy również do zapoznania się z czasownikami modalnymi must, may i might.

 1. Mówimy o czynnościach, które będą się odbywały w określonym czasie w przyszłości, np.

  I will be reading a book at this time tomorrow. - Jutro o tej porze będę czytał książkę.
  She will be watching movies with Sara tonight. - Ona będzie oglądała filmy z Sarą dziś wieczorem.
  Tommy and Mark will be playing football next Saturday. - Tommy i Mark będą grali w piłkę w kolejną sobotę.
 2.  
 3.  
 4. Opisujemy czynność, która będzie trwała w przyszłości i zostanie przerwana przez krótszą czynność, np.

  I will be jogging when Mick arrives tomorrow. - Będę biegał, kiedy jutro Mick przyjedzie.
  She will be studying when we come to visit her tonight. - Ona będzie się uczyć kiedy przyjdziemy ją odwiedzić dzisiaj wieczorem.
  It will be raining when they play football. - Będzie padać, gdy będą grać w piłkę nożną.
 5. Powiemy o dwóch czynnościach, które będą trwały jednocześnie w określonym czasie w przyszłości, np.

  Tom will be writing an essay while Jenny is preparing dinner. - Tom będzie pisał esej, podczas, gdy Jenny będzie przygotowywała obiad.
  We will be playing computer games, discussing our ideas, and having fun. - Będziemy grać w gry komputerowe, dyskutować o naszych pomysłach, i dobrze się bawić.
  You will be getting fat while she is working hard on her silhouette. - Będziesz co raz grubszy, podczas gdy ona będzie pracowała ciężko nad swoją sylwetką.
 6.  
 7.  
 8. Zechcemy kogoś grzecznie o coś zapytać lub poprosić:

  Will you be using this tablet? I would like to check my e-mail. - Czy będziesz używała ten tablet? Chciałbym sprawdzić swój e-mail.
  Will you guys be going with us to the Disneyland? - Czy pojedziecie z nami do Disneylandu?
  Will you be driving home through my area today? - Czy będziesz dziś jechał do domu przez moją dzielnicę?
 • at … (o'clock) (o (godzinie) …)
 • at this time (w tym czasie)
 • when (kiedy)
 • tonight (dziś wieczorem)
 • while (podczas, gdy)
Dodaj komentarz
0
0
0 0 0