Gramatyka angielska: subjunctive – tryb łączący

Czym jest subjunctive? Jest to tryb łączący w języku angielskim, który w dzisiejszym angielskim używany jest sporadycznie, aczkolwiek stanowi ważny element gramatyki języka angielskiego. Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniem gramatycznym, jakim jest subjunctive - tryb łączący.

GRAMATYKA

Gramatyka angielska: subjunctive – tryb łączący

Gramatyka angielska, jak już zapewne się przekonaliście, ma do zaoferowania wiele ciekawych, mniej i bardziej skomplikowanych konstrukcji. Do grona tych, które używane są w sytuacjach formalnych i w mowie potocznej spotykane są sporadycznie, należy subjunctive – tryb łączący.

Subjunctive – tryb łączący

Tryb łączący jest konstrukcją gramatyczną, której używa się w celu wyrażania opinii, rady, rozkazu, prośby, czy też sugestii. Ze względu na swój oficjalny wydźwięk, rzadko występuje w języku angielskim w komunikacji potocznej.

Przykład

Dowiedzmy się na przykładzie – czym jest i jak tworzyć tryb łączący w języku angielskim:

I demand that Laura come to the meeting. (Nalegam, by Laura przyszła na spotkanie).

Na pierwszy rzut oka, powyższe zdanie zawiera błąd – po podmiocie, jakim w tym przypadku jest Laura, występuje czasownik w podstawowej formie. Nie jest to jednak błędem – w taki sposób tworzymy tryb łączący. Spójrzcie na poniższy przykład:

We suggest you be on time. (Sugerujemy, abyś był na czas.)

W powyższym zdaniu, które jest jak najbardziej prawidłowe, pominęliśmy słowo that, które jest często pomijane przez natywnych użytkowników języka angielskiego.

Tworzenie subjunctive – trybu łączącego

Tryb łączący możemy tworzyć na dwa sposoby:

Po czasownikach:

 • advise (radzić)
 • ask (pytać/prosić)
 • demand (wymagać, domagać się)
 • insist (nalegać)
 • recommend (polecać)
 • request (prosić)
 • require (wymagać)
 • suggest (sugerować)
 • urge (zalecać, nakłaniać)

Uwaga! Po każdym z powyższych czasowników możemy wstawić słowo that – jest ono jednak opcjonalne i możemy również je pominąć. Po osobie, o której mówimy, możemy również wstawić słowo should, które, podobnie jak that, jest opcjonalne, i może zostać pominięte.

We advised (that) John (should) come back home. (Radziliśmy, by John wrócił do domu.)

I insisted (that) she (should) give it back. (Nalegałem, aby ona to oddała.)

They suggested (that) he be fired. (Sugerowali, aby on został zwolniony.)

Przeczenia

We advised (that) John not come back home.

I insisted (that) she not give it back.

They suggested (that) he not be fired.

Po przymiotnikach:

 • best (najlepsze)
 • crucial (ważne)
 • essential (istotne)
 • imperative (nadrzędne)
 • important (ważne)
 • key (kluczowe)
 • necessary (konieczne)
 • vital (ważne)

W wypadku przymiotników, stosujemy konstrukcję:

It is + przymiotnik + (that) + osoba + podstawowa forma czasownika + reszta zdania

It is best (that) we arrive before they do. (Najlepiej, jak przyjedziemy przed nimi.)

It is important (that) she win the tournament. (Ważne, aby ona wygrała ten turniej.)

It is necessary (that) he be waiting for us. (Konieczne, aby on na nas czekał.)

Is it essential (that) they be there? (Czy to istotne, aby oni tam byli?)

 

Tak wygląda subjunctive – tryb łączący. Dowiedzmy się również czym jest dopełniacz saksoński w języku angielskim i jak go tworzyć.

Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na te pytania! Rozwiąż quiz!

[1/5] Przetłumacz zdanie "I am washing my hands":

Anne Simons

0

0

0

0

0