Gramatyka angielska: subjunctive – tryb łączący

Czym jest subjunctive? Jest to tryb łączący w języku angielskim, który w dzisiejszym angielskim używany jest sporadycznie, aczkolwiek stanowi ważny element gramatyki języka angielskiego. Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniem gramatycznym, jakim jest subjunctive - tryb łączący.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: subjunctive – tryb łączący

Gramatyka angielska, jak już zapewne się przekonaliście, ma do zaoferowania wiele ciekawych, mniej i bardziej skomplikowanych konstrukcji. Do grona tych, które używane są w sytuacjach formalnych i w mowie potocznej spotykane są sporadycznie, należy subjunctive – tryb łączący.

Subjunctive – tryb łączący

Tryb łączący jest konstrukcją gramatyczną, której używa się w celu wyrażania opinii, rady, rozkazu, prośby, czy też sugestii. Ze względu na swój oficjalny wydźwięk, rzadko występuje w języku angielskim w komunikacji potocznej.

Przykład

Dowiedzmy się na przykładzie – czym jest i jak tworzyć tryb łączący w języku angielskim:

I demand that Laura come to the meeting. - Nalegam, by Laura przyszła na spotkanie.

Na pierwszy rzut oka, powyższe zdanie zawiera błąd – po podmiocie, jakim w tym przypadku jest Laura, występuje czasownik w podstawowej formie. Nie jest to jednak błędem – w taki sposób tworzymy tryb łączący. Spójrzcie na poniższy przykład:

We suggest you be on time. - Sugerujemy, abyś był na czas.

W powyższym zdaniu, które jest jak najbardziej prawidłowe, pominęliśmy słowo that, które jest często pomijane przez natywnych użytkowników języka angielskiego.

Tworzenie subjunctive – trybu łączącego

Tryb łączący możemy tworzyć na dwa sposoby:

Po czasownikach:

advise - radzić
ask - pytać/prosić
demand - wymagać, domagać się
insist - nalegać
recommend - polecać
request - prosić
require - wymagać
suggest - sugerować
urge - zalecać, nakłaniać

Uwaga! Po każdym z powyższych czasowników możemy wstawić słowo that – jest ono jednak opcjonalne i możemy również je pominąć. Po osobie, o której mówimy, możemy również wstawić słowo should, które, podobnie jak that, jest opcjonalne, i może zostać pominięte.

We advised (that) John (should) come back home. - Radziliśmy, by John wrócił do domu.
I insisted (that) she (should) give it back. - Nalegałem, aby ona to oddała.
They suggested (that) he be fired. - Sugerowali, aby on został zwolniony.

Przeczenia

We advised (that) John not come back home.
I insisted (that) she not give it back.
They suggested (that) he not be fired.

Po przymiotnikach:

best - najlepsze
crucial - ważne
essential - istotne
imperative - nadrzędne
important - ważne
key - kluczowe
necessary - konieczne
vital - ważne

W wypadku przymiotników, stosujemy konstrukcję:

It is + przymiotnik + (that) + osoba + podstawowa forma czasownika + reszta zdania
It is best (that) we arrive before they do. - Najlepiej, jak przyjedziemy przed nimi.
It is important (that) she win the tournament. - Ważne, aby ona wygrała ten turniej.
It is necessary (that) he be waiting for us. - Konieczne, aby on na nas czekał. Is it essential (that) they be there? - Czy to istotne, aby oni tam byli?

Tak wygląda subjunctive – tryb łączący. Dowiedzmy się również czym jest dopełniacz saksoński w języku angielskim i jak go tworzyć.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0