Liczba mnoga w języku angielskim – poznaj zasady tworzenia

Liczba mnoga to jedna z podstaw w nauce języka angielskiego. By sprawnie i poprawnie posługiwać się tym językiem, trzeba wiedzieć jak ją tworzyć. Nauczysz się tego czytając poniższy artykuł.

GRAMATYKA
Liczba mnoga w języku angielskim – poznaj zasady tworzenia

Liczba mnoga w języku angielskim

Liczba mnoga to jedna z podstaw w nauce języka angielskiego. By sprawnie i poprawnie posługiwać się tym językiem, trzeba wiedzieć jak ją tworzyć. W języku angielskim liczbę mnogą najczęściej tworzymy poprzez dodanie do rzeczownika końcówki -s. Istnieje jednak szereg reguł i kilka wyjątków, o których musimy pamiętać.

Tworzenie liczby mnogiej

Jak już wspomnieliśmy, liczbę mnogą najczęściej tworzymy za pomocą końcówki -s:

car – cars
shoe – shoes
boy – boys
animal – animals

Zasada ta nie jest jednak uniwersalna:

Kiedy rzeczownik zakończony jest na litery ss, sh, ch lub x, dodajemy końcówkę -es:

mass – masses
crash – crashes
branch – branches
suffix – suffixes

Kiedy rzeczownik kończy się na samogłoskę + y, usuwamy literę y, a do rzeczownika dopisujemy końcówkę -ies:

company – companies
body – bodies
authority – authorities
industry – industries

Kiedy rzeczownik kończy się na o, w liczbie mnogiej używamy końcówki -es:

potato – potatoes
tomato – tomatoes
cargo – cargoes

lub, głównie w wyrazach pochodzenia obcego, końcówki -s:

kilo – kilos
stereo – stereos
auto – autos

Kiedy rzeczownik kończy się na -is, końcówkę tę najczęściej zamieniamy na -es:

analysis – analyses
oasis - oases
basis – bases
axis – axes

Kiedy rzeczownik zakończony jest literami f lub fe, usuwamy tę literę/litery, zastępując ją/je najczęściej końcówką -ves:

wolf – wolves
half – halves
knife – knives
housewife – housewives

Istnieją także rzeczowniki, które zupełnie odbiegają od wyżej wymienionych reguł – ich liczba mnoga może wyglądać tak samo jak liczba pojedyncza, lub może znacznie się od niej różnić – tej grupy rzeczowników trzeba nauczyć się na pamięć:

man – men
child – children
goose – geese
mouse – mice
sheep – sheep
ox – oxen
tooth – teeth
foot – feet
deer – deer
moose – moose
die – dice
species – species
fruit – fruit

Innymi rzeczownikami, które są dość nietypowe, są rzeczowniki, które występują tylko i wyłącznie w liczbie mnogiej:

trousers 
shorts
jeans

Rzeczowniki zbiorowe

Ciekawą grupą rzeczowników są rzeczowniki zbiorowe. Możemy je traktować na dwa sposoby – jako jedną całość, odniesiemy się do nich jako rzeczownika w liczbie pojedynczej, bądź ludzi, którzy je tworzą, w którym to przypadku potraktujemy taki rzeczownik jako rzeczownik w liczbie mnogiej.

company (the company has/have said that…)
family (the family has/have decided that...)
government (the government has/have established...)

Zapraszamy również do zapoznania się ze słownictwem angielskim na poziomie B1 i B2.

Dodaj komentarz
User 4
Gabriela
prawie 6 lat temu

Fruit napewno jest rzeczownikiem do którego nie dodajemy "s" w liczbie mnogiej?

Odpowiedz
0
0
0 0 0