Have something done, czyli ktoś robi, a my odpoczywamy

Zastanawiałeś/aś się, jak tworzymy tę konstrukcję? Dzięki naszej pomocy stanie się to jasne!

GRAMATYKA
Have something done, czyli ktoś robi, a my odpoczywamy

Konstrukcja 'have something done', czyli ktoś robi, my odpoczywamy

Gdybyśmy zrobili listę aspektów gramatycznych, które sprawiają studentom najwięcej problemów, konstrukcja 'have something done' (zwana czasem causative form) uplasowałaby się w czołówce. Przyznaję, że może nie być łatwo zrozumieć czy wytłumaczyć strukturę gramatyczną, gdzie podmiot w zdaniu nie wykonuje akcji, lecz jest ona wykonywana przez kogoś innego.

Opisując czynności, warto mieć na uwadze, że nie wszystkie z nich wykonujemy sami. Często zdarza się, że z różnych względów – dla wygody, z powodu braku czasu, czy też z powodu braku jakiejś umiejętności – wykonanie niektórych z nich powierzamy komuś innemu. Aby lepiej zrozumieć tę kwestię, spróbujmy nieco dosłownie przetłumaczyć (używając konstrukcji 'have something done') i przeanalizować następujące zdania:

"Zamierzam..." (I am going to...)
"mieć naprawiony samochód." (przez mechanika) - have/get my car fixed.
"mieć obcięte włosy." (przez fryzjera) - have/get my hair cut.

W każdym z tych zdań czynność zostanie wykonana przez kogoś innego, a my jesteśmy jedynie beneficjentami akcji, które wykonuje ta osoba. Kładziemy tym samym nacisk na czynność, a nie na osobę, która ją za nas wykonuje.

Aby nieco rozjaśnić tworzenie zdań z użyciem tej konstrukcji, spójrzmy na ten przykład:

He repaired his car.  - On naprawił swój samochód. (nie wiemy, czy sam, czy z czyjąś pomocą)
He had his car repaired. (by the mechanic) - On naprawił swój samochód. (w domyśle przez kogoś)

Wspomniana konstrukcja gramatyczna ma charakterystyczną budowę - na pierwszym miejscu w tego typu zdaniu znajduje się zlecający wykonanie danej czynności. Na drugim miejscu umieszczamy czasownik have w odpowiedniej formie – w zależności od czasu, którego chcemy użyć – po którym wstawić należy przedmiot zleconej czynności, a na samym końcu czasownik, będący samą czynnością, a za nim określenie czasu, kiedy do niej doszło.

Podmiot + have/had + przedmiot zleconej czynności + czasownik w formie past participle + określenie czasu
I had my hair cut yesterday. - Ściąłem wczoraj włosy. (przez fryzjera)
My father had his car repaired a week ago. - Mojemu tacie naprawiono samochód tydzień temu.

Korzystanie z konstrukcji w różnych czasach

Na razie wszystko wydaje się proste. Zwykle wszystko się komplikuje, gdy dochodzą czasy... W przypadku konstrukcji 'have something done' niekoniecznie. Odmieniamy dla odpowiedniego czasu czasownik have, a resztę pozostawiamy bez zmian. Proste? Sprawdźmy na przykładach.

Ze względu na użyty czas, występuje następujący podział:

 1. Present Simple (Czas teraźniejszy prosty)
  She has her nails done every day. - Jej paznokcie są robione codziennie.
 2. Present Continuous (Czas teraźniejszy ciągły)
  They are having their car washed right now. - Ich samochód jest teraz myty.
 3. Present Perfect (Czas teraźniejszy dokonany)
  I have had my walls painted lately. - Moje ściany zostały ostatnio pomalowane.
 4. Past Simple (Czas przeszły prosty)
  We had our car fixed two days ago. - Nasz samochód został naprawiony dwa dni temu.
 5. Past Continuous (Czas przeszły ciągły)
  He was having his bike repaired at seven. - Jego rower był naprawiany o siódmej.
 6. Future Simple (Czas przyszły prosty)
  Dan will have his shoes fixed tomorrow. - Buty Dana jutro będą naprawione.
 7. Modal verbs (Czasowniki modalne)
  I may have it done today. - Być może dzisiaj będę miał to zrobione.

Have czy get?

Często możemy się spotkać z użyciem słowa get zamiast have. Forma ta jest jak najbardziej poprawna, lecz stosowana w sytuacjach nieformalnych i najczęściej w mowie. Zobaczmy przykłady:

We're getting our house redecorated. - Nasz dom jest w tej chwili odnawiany.
I got a new telephone system installed. - Zainstalowano mi nowy system telefoniczny.

Mam nadzieję, że teraz temat ten wydaje się Wam nieco łatwiejszy. Przekonaj się o tym i spróbuj przetłumaczyć następujące zdania, używając konstrukcji have/get something done (możesz umieścić tłumaczenie w komentarzu):

1. Chciałbym obciąć włosy w przyszłym tygodniu.
2. Muszę oddać mój samochód na przegląd (= to service).
3. Zrobię sobie manicure dziś popołudniu.
4. Moja mama nigdy nie chodzi do fryzjera, wie jak obciąć włosy samemu.
5. Byłem na masażu wczoraj, bo miałem ból pleców (a backache).

Szlifujmy nasz język angielski! Nauczmy się wyrażać życzenia, pragnienia i żale.

Dodaj komentarz
User 4
jadwiga hymer
ponad 4 lata temu

lipinki łoźyskie łaczna 44 styrta sie pali,jest straż ale nie gasi,nie ma syna w domu

Odpowiedz
User 4
pawel
ponad 4 lata temu

mala rządzi

Odpowiedz
User 4
Agnieszka
ponad 4 lata temu

I would like to have my hair cut next week. I must have serviced my car. I wil have manicured this afternoon. My mother haven't hair cut, she do it herself. J had masage done yeasterday because I had backache.

Odpowiedz
User 4
Paweł
ponad 5 lat temu

Czy w takim razie poprawne będzie następujące zdanie?
My friend, whom had I have it shipped to, will pick it up and tell me what is inside.

Odpowiedz
User 4
Mariusz
ponad 6 lat temu

1. I'd like to have my hair cut next week.
2. I have to have my car serviced..
3. I'm going to have my nails done this afternoon.
4. My mom never goes to barber; she knows how cut her hair.
5. I was on a massage yesterady, because I had a backache.

Odpowiedz
User 4
Rafał
ponad 6 lat temu

a jaka jest różnica między stroną bierną? Na przykład
1) She has her nails done every day
2) Her nails are done every day

what's the difference?

Odpowiedz
User 4
Maciej Rafał
ponad 6 lat temu

W zdaniu nr 1 wykonawca jest określony, i nie jest nim ona.

Odpowiedz
User 4
Mariusz
prawie 7 lat temu

1. I want to have my hair cut next week
2. I have to have my car serviced
3. I will have my manicure done this afternoon
4. My mother never goes to barber shop, she knows how to cut hair by herself (nie użyłbym tu have something done, bo czynność moja mama wykonuje sama, a nie ktoś robi to za nią)
5. I was having my message done yesterday, because I had a backache.

Proszę o zwrotne info, czy wszystko jest poprawnie ;)

Odpowiedz
User 4
Mcio Mariusz
ponad 6 lat temu

W 5 dałbym i past simple bo to czynność dokonana, która wydarzyła się konkretnie wczoraj.

Odpowiedz
0
0
0 0 0