Gramatyka angielska: czas Past Continuous

Opisujemy czynności trwające w określonym czasie w przeszłości.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: czas Past Continuous

Czas Past Continuous (Czas przeszły ciągły)

I was studying at 8 o'clock. - Uczyłem się o godzinie ósmej.

Opis czasu

Czas Past Continuous jest to czas przeszły ciągły, którego używamy, by opisać czynności niedokonane, trwające w określonym momencie w przeszłości, równolegle w przeszłości, a także te, które zostały przerwane przez inną czynność.

Budowa zdań twierdzących w czasie Past Continuous

Ogólna konstrukcja zdań w czasie Past Continuous wygląda następująco:

Podmiot + was/were + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

Three men were fighting in a bar. - Trzech mężczyzn biło się w barze.
I was learning when Mary called me. - Uczyłem się kiedy zadzwoniła Mary.
I was trying to read a book but my little brother started to act very naughty. Próbowałem przeczytać książkę, ale mój młodszy brat zaczął zachowywać się bardzo niegrzecznie.

Forma was stosowana jest w przypadku pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej (I, he/she/it). Forma were z kolei używana jest dla drugiej osoby liczby pojedynczej (you), oraz dla wszystkich osób w liczbie mnogiej – we, you, they.

Przeczenia

Tworzenie zdań przeczących w czasie Past Continuous jest bardzo proste. Wystarczy zastosować przeczenie not po słowie czasowniku was/were.

Podmiot + was/were + not + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania

They were not working when I entered the room. - Kiedy wszedłem do pokoju, oni nie pracowali.
I was not lying when they asked me. - Nie kłamałem, kiedy mnie pytali.
They were not studying when they were in the library. Oni się nie uczyli, kiedy byli w bibliotece.

Formy skrócone

Formy skrócone w przeczeniach w czasie przeszłym ciągłym tworzy się poprzez połączenie operatora was/were z przeczeniem not, a następnie skrócenie powstałej formy – w efekcie otrzymujemy formy wasn't i weren't:

She wasn't painting during classes.
They weren't working when I entered the room.

Pytania

Podobnie jak w czasie Past Simple, pytania w czasie przeszłym ciągłym tworzymy poprzez inwersję, a mianowicie zmiany pozycji formy was/were, która wędruje na sam początek zdania.

Was/were + podmiot + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania + ?

Was he writing when you looked at him? - Czy on pisał, kiedy na niego spojrzałaś?
Were we working at 6pm? - Czy pracowaliśmy o 18:00?
Was he dancing on the floor when she walked in?Czy on tańczył na parkiecie kiedy ona przyszła?

Zastosowanie czasu Past Continuous

Czasu Past Continuous używamy w przypadku:

 1. Opisu czynności, które odbywały się w konkretnym czasie w przeszłości, np.

  Steven was watching TV at three in the morning. - Steven oglądał telewizję o trzeciej nad ranem.
  Betty was cooking the dinner yesterday. - Betty wczoraj gotowała obiad.
  Tom and Jerry were playing football last Saturday. - Tom i Jerry grali w piłkę w zeszłą sobotę.
 2. Czynności, które zostały przerwane przez inną czynność bądź wydarzenie, np.

  I was taking a bath, when the telephone rang. - Brałem kąpiel, kiedy zadzwonił telefon.
  I was walking home through the park when I got robbed. - Szedłem do domu przez park, kiedy zostałem obrabowany.
  She was listening to her favourite records when her little brother hurt himself. - Ona słuchała swoich ulubionych nagrań, kiedy jej młodszy brat zrobił sobie krzywdę.
 3. Dwóch lub więcej czynności, które odbywały się jednocześnie, np.

  Jack was watching a football match while his sister was doing her homework. - Jack oglądał mecz piłki nożnej, podczas gdy jego siostra odrabiała lekcje.
  Sam was exercising a lot while Tommy was eating fast food. - Sam sporo ćwiczył podczas gdy Tommy zajadał się fast food'em.
  We were having fun while they were crying. - Świetnie się bawiliśmy podczas gdy oni płakali.
 4. Nadania zdarzeniu historii bądź tła, np.

  The sun was shining and the birds were singing. - Słońce świeciło, a ptaszki ćwierkały.
  The wind was blowing and the flowers were smelling beautiful. - Wiatr wiał i kwiaty pięknie pachniały.
  The night was warm and starry, and we were driving fast along the highway. - Noc była ciepła i gwiaździsta, a my pędziliśmy autostradą.
 5. Opis czyichś zwyczajów, które nas w przeszłości irytowały, np.

  She was always complaining about her salary. - Ona zawsze narzekała na swoją pensję.
  Tom was always drinking way too much. - Tom zawsze pił za dużo.
  Cheryl and Gregory were constantly arguing. - Cheryl i Gregory ciągle się kłócili.

Uwaga! W tym przypadku częstymi okolicznikami czasu są always oraz constantly, które są również używane są w przypadku czasu Present Simple. Przy ocenie czasu należy zatem brać pod uwagę kontekst wypowiedzi.

Okoliczniki czasu

Typowymi okolicznikami czasu w tym przypadku są:

at … (o'clock) - o (godzinie) … 
while - podczas gdy
when - kiedy
all day - cały dzień
at that time - w tym czasie

Czy znamy konstrukcję 'have something done'? Jeżeli jeszcze się z nią nie spotkaliśmy, lub nie jesteśmy pewni co do jej użycia, zapraszamy pod ten adres.

Dodaj komentarz
User 4
BB
ponad 2 lata temu

Od kiedy przed posiłkami daje się przedimek określony? The flowers were smelling czyli kwiatki wąchały?

Odpowiedz
0
0
0 0 0