Gramatyka angielska: czas Future Simple

Poznaj konstrukcję jednego z czasów przyszłych używanych w języku angielskim - Future Simple (czas przyszły prosty).

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: czas Future Simple

Future Simple (Czas przyszły prosty)

I will open the window. (Otworzę okno.)

Opis czasu

Czas Future Simple to podstawowy czas przyszły w języku angielskim, co nie oznacza jednak, że jest najczęściej używany w mowie potocznej do wyrażania przyszłości – to miejsce zajmuje konstrukcja be going to. Czas przyszły prosty używany jest najczęściej do wyrażania własnych przypuszczeń, w przypadku obietnic, decyzji podejmowanych w chwili mówienia, oraz oferowania pomocy, a także wtedy, gdy o nią prosimy.

Konstrukcje zdań twierdzących w czasie Future Simple

Budowa zdania twierdzącego w czasie przyszłym prostym w języku angielskim wygląda jak następuje:

Podmiot + operator will + czasownik w I formie + reszta zdania

I will deliver the box by tomorrow. - Dostarczę to pudełko do jutra.
She will buy you an ice cream. - Ona kupi Ci loda.
They will pay for that! - Zapłacą za to!

W przypadku tego czasu, operator will nie ulega zmianie w zależności od osoby – dla każdej z nich zachowuje taką samą formę will.

Formy skrócone

W sytuacjach mniej formalnych bardzo często stosuje się formy skrócone w czasie przyszłym prostym, a wyglądają one w poniższy sposób:

I will - I'll
you will - you'll
he/she/it will - he'll/she'll/it'll

we will - we'll
you will - you'll
they will - they'll

Przeczenia

Aby utworzyć przeczenie w czasie Future Simple, należy umieścić przeczenie not po operatorze will:

Podmiot + operator will + not + czasownik w I formie + reszta zdania

I will not be able to do this. - Nie będę w stanie tego zrobić.
They will not take you to the candy shop. - Oni nie zabiorą Cię do sklepu z cukierkami.
She will not give up! - Ona się nie podda!

Formy skrócone

Formy skrócone od przeczeń wyglądają nieco inaczej:

I will not - I won't
you will not - you won't
he/she/it will not - he/she/it won't

we will not - we won't
you will not - you won't
they will not - they won't

Pytania

W celu utworzenia pytania, dokonujemy zabiegu gramatycznego zwanego inwersją. Innymi słowy, zamieniamy pozycjami operator will i podmiot:

Will + podmiot + czasownik w I formie + reszta zdania + ?

Will Evelyn be at the party? - Czy Evelyn będzie na przyjęciu?
Will they send me an e-mail? - Czy oni wyślą mi e-maila?
Will you give me another chance? - Czy dasz mi kolejną szansę?

W tym miejscu należy wspomnieć o słówku shall, któro może pojawić się w pytaniach w czasie Future Simple. Występuje ono jednak sporadycznie, głównie ze względu na swój oficjalny wydźwięk, a także ze względu na to, że jest ono typowo brytyjskie. 

Shall I order you a drink? - Czy chcesz, abym zamówił ci drink?
Shall I continue? - Czy powinienem kontynuować?
Shall I open the door? - Czy powinienem otworzyć drzwi?

Jest to forma grzecznościowa, którą w pytaniach używamy w pierwszej osobie liczby pojedynczej (I – ja). Forma shall pojawia się również w zdaniach twierdzących, lecz w takich przypadkach spełnia ona inną rolę, jaką jest rozkaz oraz obietnica. W twierdzeniach możemy jej użyć dla każdej osoby: 

We shall never surrender. - Nigdy się nie poddamy.
We shall go to war! - Pójdziemy na wojnę!
I shall go when I please. - Pójdę, kiedy zechcę.

Zastosowanie czasu Future Simple

Czasu Future Simple używamy do:

 1. Wyrażania obietnic i próśb, np.

  I will get you the tickets to the concert. - Zdobędę dla ciebie bilety na ten koncert.
  Will you do this for me? - Zrobisz to dla mnie?
  I'll be there for you. - Będę tam dla Ciebie. 2.  
 3. Wyrażania decyzji oraz planów, które podejmujemy w chwili mówienia, np.

  I will go shopping at ten o'clock. - Pójdę na zakupy o dziesiątej.
  I will do that! - Zrobię to!
  I will lend you some money. - Pożyczę Ci trochę pieniędzy. 4.  
 5. Wyrażania przewidywań i przypuszczeń na podstawie naszej własnej opinii, np.

  Rebecca thinks that Todd will be a teacher. - Rebecca uważa, że Todd zostanie nauczycielem.
  It will be a great place for the wedding. - To będzie świetne miejsce na wesele.
  They won't be here in 5 minutes! - Nie będzie ich tu za 5 minut.

Okoliczniki czasu

Dla czasu Future Simple, okolicznikami czasu są wszystkie określenia dotyczące przyszłości: 

 • at .. (o'clock) (o … (godzinie))
 • tomorrow (jutro)
 • next week (w przyszłym tygodniu)
 • next month (w przyszłym miesiącu)
 • in … days/months/years (za … dni/miesięcy/lat)
 • in the near/nearest future (w niedalekiej/najbliższej przyszłości)
 • when … (kiedy …)
 • later (później), itp.

Nauczmy się również formy ciągłej czasu Future Simple - czasu Future Continuous.

Dodaj komentarz
User 4
gfgfh
7 miesięcy temu

xdd
xdd

Odpowiedz
User 4
Dobre
około 2 lata temu

Dobre

Odpowiedz
User 4
Igor Nowak
ponad 6 lat temu

jestem hinolem

Odpowiedz
0
0
0 0 0