Naucz się pisać opis w języku angielskim

Opis jest przedstawieniem osoby, miejsca, wydarzenia, bądź przedmiotu. Z nami dowiecie się, jak napisać opis w języku angielskim.

PISZ
Naucz się pisać opis w języku angielskim

Opis jest przedstawieniem osoby, miejsca, wydarzenia, bądź przedmiotu. Jest to popularna forma pisemna sprawdzająca nasze umiejętności posługiwania się językiem angielskim, która dzieli się na kilka kategorii. Nauczmy się pisać opis po angielsku.

Opis w języku angielskim

Najczęściej spotykanymi kategoriami opisu są opisy osób, miejsc, wydarzeń, oraz przedmiotu. Rzadziej spotykane, lecz niemniej ważne są opisy krajobrazu, przeżyć, sytuacji, a także uroczystości.

Ze względu na to, iż opis jest formą dość wyrafinowaną, którą możemy spotkać również na maturze z języka angielskiego, pisząc go, musimy pamiętać o zachowaniu stylu półformalnego do formalnego, a także używaniu niepospolitych, bardziej wyszukanych zwrotów i struktur gramatycznych – to pomoże nam zdobyć więcej punktów. Forma ta wymaga zwykle użycia od 200 do 250 słów. Limit ten może jednak różnić się w zależności od wymagań zadania i od stopnia zaawansowania.

Opis osoby

W zależności od rodzaju opisu, nasza strategia w tworzeniu takiej formy może nieznacznie się od siebie różnić. W przypadku opisu osób, we wstępie przedstawimy osobę, którą zamierzamy opisać. Oznacza to podanie ogólnych informacji na jej temat, okoliczności, w jakich jego/ją poznaliśmy, oraz kim ta osoba dla nas jest. W rozwinięciu dokonujemy właściwego opisu osoby, na który składa się wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, osobowość, a także zachowania. Przechodząc od jednego aspektu do drugiego, warto tworzyć osobne akapity – dzięki temu nasza praca stanie się bardziej czytelna i atrakcyjna. Zakończenie opisu osoby to idealne miejsce na podsumowanie, w którym napiszemy nasze komentarze na temat przedstawionej osoby.

Opis miejsca

Opisując miejsce, schemat jest podobny. We wstępie nakreślamy ogólny opis miejsca bądź budynku, który wybraliśmy do przedstawienia, oraz dlaczego zamierzamy opisać właśnie to miejsce. W rozwinięciu przedstawiamy dokładną charakterystykę, natomiast w zakończeniu powinniśmy uwzględnić nasze komentarze, refleksje, bądź/i rekomendacje dotyczące opisywanego przez nas miejsca.

Opis wydarzenia

Przechodząc do opisu wydarzeń, we wstępie podamy nazwę wydarzenia, czas, miejsce, oraz powód, dla którego ono się odbywa, lub odbyło. Podobnie jak w poprzednich rodzajach opisów, rozwinięcie jest idealnym miejscem na przedstawienie opisu samego wydarzenia. Ponownie, dla zachowania odpowiedniej formy, przechodząc od jednego aspektu do drugiego, pamiętajmy o osobnych akapitach. W zakończeniu zawieramy własne komentarze i odczucia odnośnie opisywanego wydarzenia – możemy także przedstawić odczucia innych.

Przydatne zwroty

Dobry opis zawiera pewne słownictwo i zwroty, które czynią go atrakcyjnym dla czytelnika. Oto przykładowe zwroty, które zdecydowanie urozmaicą każdy opis w języku angielskim oraz sprawią, że czytelnik nie będzie chciał się od niego oderwać:

... has always been my best friend/my favourite place/the event that I remember fondly – ... zawsze był moim najlepszym przyjacielem/ulubionym miejscem/wydarzeniem, które miło wspominam
I first met him/her/moved in/participated in it in ... – Po raz pierwszy go/ją spotkałem/wprowadziłem się/uczestniczyłem w tym wydarzeniu w ...
He/it made me realise that – Dzięki niemu/temu zdałem sobie sprawę, że ...
He/it may not be very ..., but ... – On/To może nie jest bardzo ..., ale ...
In fact, ... – Właściwie, ...
We have not parted for ... - Nie rozdzieliliśmy się od ...
The only/few drawbacks of him/it is that ... – Jedyną/kilkoma wadami jego osoby/tego jest to, że ...
In conclusion, ... – Podsumowując, ...
If only ... – Gdyby tylko ...

Przykładowy opis

Dla przykładu wybraliśmy najpopularniejszy z opisów w języku angielskim, opis osoby.

 Mark has always been my best friend. I first met him in kindergarten when I was five years old, and we have not parted ways ever since. Also, he has made me realise how true the saying ”a friend in need is a friend indeed” is.
 Mark is twenty now, and has grown up to be a very tall person. In fact, he is one of the tallest people I know. He has short dark hair, blue eyes, and a smile that girls usually refer to as ”attractive”. His hands are very long, and so are his legs. Mark is not very muscular, but he has never been into exercising – his real hobby is programming. 
    He is a very sociable person who likes to attend any party there is. This is one of the reasons why I like him so much – I am into parties too, and these are a great opportunity to socialise and have fun. The only drawback of his is the fact that Mark is a bit on the stubborn side. Once he wants something, he will never let go until he gets it.
 In conclusion, this man is a great friend. I share many great moments with him, and I would not replace him with any other person. If only he was not all that stubborn.

Dowiedz się również jak napisać list reklamacyjny i list ze skargą w języku angielskim. Zapraszamy do zapoznania się ze słownictwem na poziomie B1 i B2, które może okazać się przydatne w trakcie pisania opisu w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0