Gramatyka angielska: konstrukcja the … the … – im … tym …

Zapoznajmy się z ciekawą i bardzo użyteczną konstrukcją gramatyczną w języku angielskim – the … the – im … tym ...

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: konstrukcja the … the … – im … tym …

W języku polskim występują konstrukcje gramatyczne, które posiadają dokładne odzwierciedlenie w języku angielskim. Jedną z takich konstrukcji, którą w codziennym życiu używamy dość często, jest konstrukcja the … the …, którą przetłumaczymy na im …, tym …

Tworzenie konstrukcji the ... the ... - im ... tym ...

Tworzenie wspomnianej konstrukcji jest bardzo proste. Część stała tego zwrotu to wspomniane the … the … – w miejsce kropek należy wstawić to, co chcemy stwierdzić, np.

Im szybciej, tym lepiej. = The sooner, the better.
Im taniej, tym bardziej atrakcyjna oferta.=  The cheaper, the more attractive the offering.
Im częściej nas odwiedzacie, tym szczęśliwsi jesteśmy. = The more often you visit us, the happier we are.
Im więcej czytasz, tym więcej wiesz. = The more you learn, the more you know.

Zauważmy, że aby utworzyć konstrukcję im … tym … w języku angielskim, używamy drugiego stopnia przymiotnika – dla przymiotników krótkich tworzenie drugiego stopnia odbywa się poprzez dodanie końcówki -er, natomiast przymiotniki długie stopniujemy poprzez dodanie określenia more, które wstawiamy bezpośrednio przez przymiotnikiem, oraz pozostawieniu samego przymiotnika w podstawowej formie. Więcej o stopniowaniu przymiotników przeczytacie tutaj.

Warto również zauważyć, że konstrukcja ta przypomina nieco zdania warunkowe. Nie używamy zatem czasu przyszłego, którego funkcję pełni tu czas teraźniejszy.

A zatem:

The more you learn, the more you understand.

Zapraszamy również do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy różnicę między each other i one another.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0