Gramatyka angielska: each other czy one another?

Zaimki wzajemne each other i one another mają podobne znaczenie, co nie oznacza, że powinny być używane w tych samych sytuacjach. Dowiedzmy się, jaka jest między nimi różnica.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: each other czy one another?

Uczący się języka angielskiego często spotykają się z zaimkami wzajemnymi – each other i one another. Ich użycie jest podobne, lecz nie takie same. W tym artykule dowiecie się kiedy używać each other, a kiedy one another.

Each other czy one another?

Zacznijmy od znaczeń wspomnianych zaimków. Zwrot each other oznacza „wzajemnie”, „sobie,” „siebie”. Podobne znaczenie ma zwrot one another. Jaka jest więc między nimi różnica?

Różnica jest bardzo prosta, co nie znaczy, że jest powszechnie akceptowana przez natywnych użytkowników języka angielskiego. Each other użyjemy, gdy mówimy o dwóch osobach lub rzeczach, podczas gdy zaimek wzajemny one another zastosuemy, kiedy powiemy o trzech lub więcej osobach lub rzeczach. Oto przykłady:

Tom and Mary love each other.
Jim, Tim and Tyson all respect one another.

Zaznaczyliśmy, że wspomniane rozróżnienie nie jest do końca powszechnie akceptowane w krajach anglojęzycznych. Wiele osób używa omawianych tu zwrotów zamiennie, nie bacząc na oficjalną różnicę, jaka między nimi występuje.

The dogs chased each other. = The dogs chased one another

Obydwa zdania są prawidłowe, ponieważ zarówno each other, jak i one another, odnoszą się do dwóch lub więcej osób/rzeczy.

My zachęcamy, by stosować się do podanej wyżej reguły – postępując w ten sposób mamy pewność, że zachowujemy poprawność gramatyczną, a do tego nie pomylimy się, co jest prawdopodobne w przypadku używania obydwu zaimków zamiennie.

Dowiedzmy się również jakie różnice występują między zaimkami what i which. Zapraszamy!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0