Gramatyka angielska: zaimki what i which – różnice, które musisz znać

What i which są zaimkami, które są bardzo często używane w języku angielskim. Występują między nimi pewne różnice, o których wielu z Was może nie wiedzieć. Zapraszamy do lektury.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: zaimki what i which – różnice, które musisz znać

What i which

Zaimki what i which, towarzyszące językowi angielskiemu niemal na każdym kroku, są ważnymi elementami zdania. Zaimek what to zaimek pytający, natomiast which – zaimek względny. Kiedy używamy każdego z nich? Za chwilę się tego dowiecie.

Zaimek pytający (what)

Zaimek pytający what, użyty w zdaniu, służy do wprowadzenia nowego zdania bądź jego części, a oznacza „co”,„to, co”,„tym, czego”:

A good shower was what I needed.
His behaviour is what surprised me.
He told her that love was what he needed.
Such a nice smell was not what I expected.

What you have done to this car is beyond belief.
What took me aback was his performance.
What still surprises us is your age.
What she has to work on is her stamina.

Jak widzicie, przed zaimkiem what nie stawiamy przecinka, natomiast po zaimku następuje osoba.

Zaimek względny (which)

Zaimek względny which, użyty w zdaniu, służy do odniesienia się do zdania poprzedniego bądź jego części, oraz do wprowadzenia zdania podrzędnego – oznacza „co”, „czego”, „który”, „jaki”.

Uwaga! Od tego zaimka nie zaczynamy zdania!

Mark spent only a little money, which I found surprising.
Sheila arrived late, which I didn't mind.
Thierry was prepared, which I applauded.
I was hungry, which my grandmother had foreseen.

The car, which was a red sports car, was speeding.
The boat, which I have bought, is a luxurious one.
The shirt, which seemed too big, turned out a great fit.
The coin, which we bought at an auction, is a counterfeit.

Przed zaimkiem which stawiamy przecinek.

Zaimki what i which w pytaniach

Przyjrzyjmy się teraz użyciu obydwu zaimków jako zaimków pytających. Przeanalizujmy następujące pytania:

What shirt have you bought?
Which shirt have you bought?

Na pierwszy rzut oka, powyższe pytania wydają się mieć takie same znaczenie. Nie dajmy się jednak zwieść; pytanie z what ma inne znaczenie niż pytanie z zaimkiem which.

What

Pytanie pierwsze, w którym użyty został zaimek what, przetłumaczymy na „Jaką koszulę kupiłeś?”. Nie mamy tu na myśli żadnych konkretnych koszul – pytamy po prostu jaką koszulę ktoś kupił.

I bought a red shirt.

Which

W drugim pytaniu sytuacja wygląda zgoła inaczej – „Którą koszulę kupiłeś?” oznacza, że kupujący miał pewien wybór, a koszula, którą kupił, to efekt wyboru spośród pewnej grupy koszul, do których się odnosimy.

I bought the red shirt. I did not like the green and yellow ones.

Tworząc pytanie z which, możemy po wspomnianym zaimku wstawić dodatkową informację, która sprecyzuje nasze pytanie:

Which of the three shirts have you bought?

W powyższym pytaniu widzimy, że pytanie tyczy się trzech konkretnych koszul. Gdy pytamy w sposób, w jaki tego dokonaliśmy wcześniej, czyli:

Which shirt have you bought?

Na myśli mamy konkretne koszule, a także zakładamy, że nasz rozmówca również dobrze wie, o jakie koszule się pytamy.

Przykłady

Aby ułatwić Wam uchwycenie różnicy między zaimkami what i which, przedstawiamy poniższe przykłady wraz z tłumaczeniami:

What jacket are you going to purchase? - Jaką kurtkę planujesz kupić?
Which jacket are you going to purchase? - Którą kurtkę planujesz kupić? [spośród kilku, o których mówimy]
What brand of shoes do you like the most? - Jaką markę butów lubisz najbardziej?
Which brand of shoes do you like the most? - Jaką markę butów – z wymienionych – lubisz najbardziej?
What mountain would you like to climb? - Na jaką górę chciałbyś wejść?
Which mountain would you like to climb? - Na jaką górę – spośród konkretnych – chciałbyś wejść?
What cake do you want me to prepare? - Jakie ciasto chcesz, bym przygotowała?
Which cake do you want me to prepare? - Jakie ciasto – z konkretnych – chcesz, bym przygotowała?

Jak widzicie, zaimek what używamy w przypadku pytań ogólnych, nie odnoszących się do konkretów, podczas gdy zaimek which użyjemy w przypadku pytań o konkretną grupę/selekcję.

Zapoznajmy się również z pytaniami szczegółowymi (wh questions) oraz pytaniami zamkniętymi (closed questions). Zapraszamy!

Dodaj komentarz
User 4
Wiktor
8 miesięcy temu

Little fail behavior - behaviour

Odpowiedz
0
0
0 0 0