Gramatyka angielska: pytania zamknięte (closed questions, yes/no questions)

Pytania w języku angielskim dzielimy na otwarte (szczegółowe; wh questions) i zamknięte. W tym artykule opisujemy drugi rodzaj pytań, które nazywamy również closed question oras yes/no questions. Zapraszamy.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: pytania zamknięte (closed questions, yes/no questions)

Pytania zamknięte (closed questions; yes/no questions)

Jak tworzymy pytania w języku angielskim? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w tym artykule. Mówimy tutaj o pytaniach zamkniętych, na które odpowiedź brzmi „tak” lub „nie”. Co ciekawe, w języku angielskim mamy kilka sposobów na odpowiedzenie na takie pytanie, podczas gdy język polski oferuje tylko dwa. Innym rodzajem pytań, o którym już wspomnieliśmy, są pytania szczegółowe. O nich przeczytacie tutaj.

Tworzenie pytań zamkniętych

Jeżeli zapoznaliście się już z opisami poszczególnych czasów w języku angielskim, tworzenie pytań zamkniętych nie będzie niczym trudnym. Jak zapewne wiecie, pytania tworzymy poprzez inwersję – zmianę kolejności poszczególnych elementów zdania. Co ważne, to czas, w jakim zadajemy pytanie, dyktuje, jak ono będzie się prezentowało. Oto przykład:

John likes ice creams. - John lubi lody.
Pytanie: Does John like ice creams? - Czy John lubi lody?

Odpowiedzi

Przejdźmy teraz do odpowiadania na pytania zamknięte w języku angielskim. Jest to przyjemniejsza część, jeżeli chodzi o naukę możliwych wariantów – są ich cztery, a znaczeniowo występują tylko dwa – tak lub nie – podobnie, jak w języku polskim.

Na pytanie:

Does John like ice creams?

Odpowiemy:

Yes. - Tak
No. - Nie
He does. - Tak
He does not. - Nie

Przy dwóch ostatnich odpowiedziach możemy również dodać yes lub no – nie zmieni to znaczenia:

Yes, he does. - Tak
No, he does not. - Nie

Powiedzieliśmy, że są cztery możliwe warianty odpowiedzi na pytanie typu zamkniętego – tak w istocie jest, ponieważ jak zauważyliście, odpowiedź bardziej złożona, typu I do, dyktowana jest czasem – w różnych czasach występują różni operatorzy i różne czasowniki posiłkowe, dlatego też możliwych wariantów w powyższym przykładzie jest znacznie więcej. My mówimy jednak o tych wszystkich możliwościach jako o jednej – obok standardowego yes lub no.

Przykładowe pytania zamknięte

Poniżej znajdziecie przykładowe pytania zamknięte w języku angielskim dla każdego czasu wraz z przykładowymi odpowiedziami. Odpowiedzi na pytania to bardziej złożony wariant, zawierający operator lub czasownik posiłkowy charakterystyczny dla każdego z czasów. Alternatywną wersją jest proste yes/no.

 1. Present Simple
  Do you like school? - Czy lubisz szkołę?
  I do. - Tak.
 2. Present Continuous
  Are you driving a car right now? - Czy prowadzisz teraz samochód?
  No, I am not. - Nie.
 3. Present Perfect
  Have you already watched this film? - Czy widziałeś już ten film?
  Yes, I have. - Tak.
 4. Present Perfect Continuous
  Has she been jogging for fifteen minutes? - Czy ona biega od piętnastu minut?
  No, she has not. - Nie.
 5. Past Simple
  Did he ultimately do that? - Czy on to ostatecznie zrobił?
  Yes, he did. - Tak.
 6. Past Continuous
  Were they watching TV when you walked in? - Czy oni oglądali telewizję, kiedy wszedłeś?
  No, they were not. - Nie.
 7. Past Perfect
  Had you been there before? - Czy byłaś tam przedtem?
  Yes, I had. - Tak.
 8. Past Perfect Continuous
  Had he been mowing the lawn when you called? - Czy on kosił trawę, kiedy zadzwoniłeś?
  No, he had not. - Nie.
 9. Future Simple
  Will you do that for me? - Czy zrobisz to dla mnie?
  Yes, I will. - Tak.
 10. Future Continuous
  Will we be dancing tomorrow at eight? - Czy jutro o ósmej będziemy tańczyć?
  No, we will not. - Nie.
 11. Future Perfect
  Will she have read all his books by next year? - Czy ona przeczyta wszystkie jego książki do przyszłego roku?
  Yes, she will. - Tak.
 12. Future Perfect Continuous
  Will you have been playing this game for two hours by five? - Czy będziesz grał w tę grę przez dwie godziny przed piątą?
  No, I will not. - Nie.

Zapraszamy również do zapoznania się z pytaniami szczegółowymi (wh questions) w języku angielskim, do których link znajdziecie na początku artykułu. Inną konstrukcją gramatyczną, jaka może Was zainteresować, są tak zwane question tags (pytania rozłączne). Dowiecie się o nich więcej tutaj.

Dodaj komentarz
User 4
gość
około 8 lat temu

Wydaje mi się, że po prostu trzeba dopytać. W tym przypadku osoba powinna wskazać pierwszą opcję, powiedzieć że w biurze itd. Odpowiedź tak jest w tym przypadku kompletnie bez sensu.

Odpowiedz
User 4
endziak
około 8 lat temu

Czy w przypadku pytania z dwoma zasugerowanymi odpowiedziami jest możliwość krótkiej odpowiedzi, która w sposób stuprocentowy odpowiada na pytanie? Np. Czy spotkamy się w biurze czy w kawiarni? odwiedź: tak. Co ma sugerować? Pytam bo wiele razy doświadczyłem takich odpowiedzi i zawsze musiałem dopytać a może istnieje jakaś reguła o której nie wiem.

Odpowiedz
0
0
0 0 0