Jak napisać raport w języku angielskim?

Raport jest formą pisemną, którą spotkamy na wyższych szczeblach nauki języka angielskiego. Łączy on w sobie elementy artykułu oraz opisu. Celem raportu jest przedstawienie aspektów na dany temat, oraz rozwiązania problemu, jeżeli tym się zajmujemy.

PISZ
Jak napisać raport w języku angielskim?

Raport jest formą pisemną, którą spotkamy na wyższych szczeblach nauki języka angielskiego. Łączy on w sobie elementy artykułu oraz opisu. Celem raportu jest przedstawienie aspektów na dany temat, oraz rozwiązania problemu, jeżeli istotą naszej pracy jest opis problemu. Dowiedz się, jak napisać raport po angielsku.

Raport po angielsku

Tworzenie raportu w języku angielskim odbywa się w kilku osobnych akapitach – w zależności, ile punktów zamierzamy w nim zawrzeć. Naturalnie znajdzie się w nim wstęp (introduction), w którym przedstawiamy jego cel bądź cele, cześć główną (main body), której długość podyktowana jest tym, ile punktów zamierzamy w niej zawrzeć, oraz zakończenie (conclusion), czyli podsumowanie raportu, wraz z sugestią, jeżeli forma pracy faworyzuje przedstawienie takowej na jej zakończenie.

Ogólnie rzecz biorąc, raport powinien być pisany w formie bezosobowej, a opinia może być przedstawiona dopiero w jego zakończeniu. Występują różne szkoły pisania raportów – według części z nich, opinia taka nie powinna być przedstawiona w żadnym punkcie raportu, natomiast wedle innych teorii, naszą opinię możemy wyrazić właśnie w zakończeniu. To, którą drogę wybierzecie, będzie podyktowane wytycznymi zadania bądź nauczyciela lub egzaminatora.

Raporty pisane są stylem formalnym. Teoretycznie mogą następować odstępstwa od tej zasady, gdyż pisząc raport dla znajomego/znajomej, moglibyśmy użyć stylu mniej formalnego, lecz bezpieczniej jest zachować styl formalny, który jest zresztą najodpowiedniejszy dla tak zaawansowanej formy.

Pisząc raport np. na temat wyjazdu w dany rejon, warto przedstawić wady i zalety planowanego wyjazdu. Sporządzając raport dotyczący stanu budynku, dobrze jest przedstawić różne jego aspekty. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że w raporcie powinniśmy dokonać szerokiego spojrzenia na opisywaną przez nas kwestię, tak, aby osoba, dla której zapis taki tworzymy, miała podobny wgląd na opisywaną przez nas rzecz lub sytuację.

Przydatne zwroty

Pisząc raport, powinniśmy przede wszystkim skupić się na formie oraz na tym, by wypełnić wymagania zawarte w poleceniu. Dlatego też raport nie jest pracą, w jakiej powinniśmy wykazać się inwencją w sferze wyszukanych zwrotów, bo nie o to w tego typu pracy chodzi. Niemniej warto pamiętać o podstawowych zwrotach i słownictwie, które zdecydowanie podniosą jakość pracy, jaką jest raport. Oto przykładowe słownictwo i zwroty, które można umieścić w raporcie:

The main problems/issues are ... – Głównymi problemami są ...
... does seem to be ... – ... wydaje się być ...
... features ... – ... cechuje się/zawiera ...
Therefore – tak więc, dlatego
Hence – dlatego
By doing so, ... – Tak zrobiwszy, ... / W ten sposób, ...
Also, ... – Również, ...
In conclusion – Podsumowując, ...

Przykładowy raport

REPORT ON TRAFFIC IN WARSAW, POLAND

Introduction
Warsaw is the capital of Poland, with population of around 1.8 million people. Many citizens who work in the city live outside Warsaw, therefore they commute using cars as well as other means of transport. The streets of Warsaw are relatively congested – the Ministry of Transport is looking into the issue with hopes to make the capital less congested.

Main problems
The main problems the capital of Poland is facing in terms of traffic is the condition of the streets. Merely several percent of them are in excellent condition, whereas the vast majority remain in a very bad shape. Road restorations do not seem to be very effective, as they need to be repeated every year or so.

Inside the capital
The very centre of Warsaw is very congested, especially during rush hours. The city features some broad roads, which, in the main part of it, are in great numbers. Yet, due to a large volume of traffic, which is made of cars, buses, trams, taxies, bikes, and other common means of transport, the roads are very congested.

Outside the capital
The situation does not get much better outside Warsaw. Since plenty of people commute to work from towns surrounding the capital, the roads tend to get congested very easily not only during, but also before and after rush hours.

Recommendations
What would seem to be the most effective recommendation is giving people more incentives to take advantage of public transport. By doing so, people would use buses, trams, and other means of public transport, instead of commuting to work in their own vehicles. Also, a major road restoration would be a possible remedy to this situation, as oftentimes it is the bad condition of the roads that causes traffic jams and various problems connected with vehicle breakdowns.

Zapraszamy do naszego słowniczka zwrotów, które są niezwykle przydatne w pisaniu pracy w języku angielskim. Zastanawiasz się, czy dobre używasz przedimki, pisząc raport? Dowiedz się o tym w tym artykule.

Dodaj komentarz
User 4
Anna
ponad 2 lata temu

Świetna pomoc

Odpowiedz
0
0
0 0 0