Gramatyka angielska: zdania względne (relative clauses)

Istotną część gramatyki języka angielskiego stanowią tzw. relative clauses, które w języku polskim nazywamy zdaniami względnymi. W tym artykule dowiecie się wszystkiego o zdaniach tego typu. Zapraszamy!

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: zdania względne (relative clauses)

Zdania względne – relative clauses – to ważna cześć gramatyki języka angielskiego. Zdania tego typu są łatwe do rozpoznania ze względu na ich położenie wewnątrz głównego zdania. Poniżej dowiecie się wszystkiego o zdaniach względnych w języku angielskim.

Zdania względne (relative clauses)

Zdania względne w języku angielskim to szczególny rodzaj zdań, które możemy nazwać zdaniami składowymi zdania. Pełnią one bardzo ważną funkcję – niosą i precyzują informacje o osobie lub przedmiocie, o której mówimy:

The black cat, which is walking alongside the house, is mine. - Kot, który idzie wzdłuż domu, jest mój.
The man who is standing next to the door is very rich. - Mężczyzna, który stoi przy drzwiach, jest bardzo zamożny.
Lisa, whose car is standing right there, is my good friend. - Lisa, której samochód stoi tam, jest moją dobrą przyjaciółką.

Jak zauważyliście, w niektórych przypadkach użyliśmy przecinka by wprowadzić zdanie względne, a w innych – nie. Jest to wprowadzenie do podziału, jaki dotyczy zdań względnych: zdania względne dzielimy na określające i nieokreślające.

Zdania względne określające (defining relative clauses)

The man who is standing next to the door is very rich.

Zdania względne określające – defining relative clauses – to zdania, w których nie używamy przecinków, ponieważ informacja wprowadzona w środku zdania jest niezbędna, by zrozumieć, o kim/o czym mówimy.

Zdania względne nieokreślające (non-defining relative clauses)

The black cat, which is walking alongside the house, is mine.

Zdania względne nieokreślające – non-defining relative clauses – to zdania, w których używamy przecinki, ponieważ informacja, którą wtrącamy, jest informacją dodatkową, i nie ma wpływu na zrozumienie o kim/o czym mówimy, ponieważ to jasno wynika ze zdania głównego.

Zaimki względne (relative pronouns)

Zaimki względne – relative pronouns – to kluczowy element zdania względnego. To za ich pomocą wprowadzamy zdanie względne. Oto ich lista:

Zaimek Użycie                                       Przykład

That Osoby, przedmioty, zwierzęta The girl that we met last week is his sister.
Who Osoby Simon, who is standing next to Jason, is my brother.
Whom Osoby (dopełnienie) Ted, whom I have introduced you to, is a friendly man.
Which Przedmioty, zwierzęta She bought a bike which she loves.
Whose Osoby (przynależność) Carl, whose skateboard I am riding on, is my friend.
Why Powód That's the reason why we chose not to do that.
Where Miejsce This is the place where we met.
When Czas The week when we travelled to London was rainy.

Pomijanie zaimka względnego (no relative pronoun)

Zaimki względne – poza zaimkiem whose – można w niektórych sytuacjach pominąć:

Is there anything that you wish you had? → Is there anything you wish you had?
Mark is the man who I would love to meet. → Mark is the man I would love to meet.
This is the car which I am planning to purchase. → This is the car I am planning to purchase.

Jaka jest zasada dotycząca pomijania zaimków względnych?

Zaimki względne możemy pominąć, jeżeli te odnoszą się do dopełnienia. W przypadku, kiedy odnoszą się one do podmiotu, musimy je zawrzeć, gdyż zdanie w innym przypadku straci sens:

The boy who is talking with Tania can play the guitar. → The boy is talking with Tania can play the guitar.

Zapraszamy również do zapoznania się ze zjawiskiem gramatycznym, które w języku angielskim nazywamy noun gender.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0