Gramatyka angielska: rodzaj rzeczownika (noun gender)

W języku angielskim nie mamy tak widocznego rozróżnienia na rodzaj męski, żeński i nijaki w przypadku rzeczowników, jak ma to miejsce w języku polskim. Ich rodzaje możemy jednak zaobserwować przez same rzeczowniki – mężczyźni są naturalnie rodzaju męskiego, kobiety żeńskiego, a zwierzęta i przedmioty – nijakiego. Nie jest to jednak uniwersalną regułą. Zapraszamy do lektury.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: rodzaj rzeczownika (noun gender)

Język polski jasno określa płeć – to od niej zależy odmiana czasowników, co w języku angielskim wygląda zgoła inaczej. W języku angielskim płeć nie wpływa na czasownik, jednak jest ważna przede wszystkim w kontekście znaczenia danego zdania. W tym artykule zajmiemy się rodzajem rzeczownika w języku angielskim.

Rodzaj rzeczownika (noun gender)

Masculine (męski)            Feminine (żeński)                         Gender-neutral (nijaki)

Man Woman Person
Boy Girl Child
Father Mother Parent
Husband Wife Spouse
Actor Actress
Prince Princess
Monk Nun
Steward Stewardess Flight attendant
Spokesman Spokeswoman Spokesperson
Rooster Hen Chicken

Rodzaj męski (masculine gender)

Rzeczowniki rodzaju męskiego odnoszą się do mężczyzny lub samca:

Man, waiter, prince, boyfriend, hero, policeman, rooster, stallion

Odnosimy się do nich zaimkiem he (on), a oficjalny tytuł – np. w listach – brzmi Mr.

Rodzaj żeński (feminine gender)

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego odnoszą się do kobiety, samicy, oraz kilku wyjątków:

Woman, waitress, princess, girlfriend, heroine, policewoman, hen, mare

Wyjątkami w języku angielskim są nazwy statków (the Queen Elizabeth), niektórych państw (France) oraz samochodów (cars). Gdy odnosimy się do podanych rzeczowniów w formie żeńskiej, pokazujemy jednocześnie pewne emocje, jakie łączą nas ze wspomnianym rzeczownikiem (np. samochodem).

Odnosimy się do nich zaimkiem she (ona), a oficjalny tytuł – np. w listach – brzmi Ms/Mrs/Miss.

Ms – nie wiemy, czy kobieta jest zamężna, czy nie;
Mrs – kobieta zamężna;
Miss – panna.

Rodzaj nijaki (gender-neutral)

Rzeczowniki rodzaju nijakiego nie odnoszą się do żadnej konkretnej płci:

Person, server, partner, chicken, horse

Odnosimy się do nich zaimkiem it (ono).

They

Wyobraźmy sobie, że mówimy w zdaniu o pewnym zdarzeniu, jednak nie wiemy, kto jest bohaterem poruszanej przez nas kwestii. W takim przypadku błędem byłoby odniesienie się do osoby zaimkiem he (on) lub she (ona), ponieważ tak naprawdę nie jesteśmy pewni co do płci osoby, o której mówimy. W takiej sytuacji w języku angielskim ratuje nas uniwersalny zaimek they (oni). Jego użycie w takim kontekście najlepiej ilustruje następujący przykład:

Someone won the main prize. They must be very lucky. - Ktoś wygrał główną nagrodę. Ta osoba (dosł. – oni) musi mieć dużo szczęścia.

Nie wiemy, czy mówimy o mężczyźnie, czy też o kobiecie. W takim przypadku najlepiej zastosować zaimek they.

Wart zauważenia jest fakt, iż większość uczących się język angielskiego w pierwszej chwili wybierze w takiej sytuacji zaimek he – on. Dlaczego? W języku polskim to zdanie brzmi „ktoś” – od razu kojarzymy je z zaimkiem męskim – he. W takiej sytuacji warto rozgraniczyć język angielskim od języka polskiego i nie sugerować się znaczeniem w języku polskim.

Zapraszamy również do zapoznania się z poprawnym użyciem słów one, ones, another i another one.

Dodaj komentarz
User 4
Kazimierz
prawie 5 lat temu

"rozróżnienia na rodzaj" - po polsku powinno być "rozdziału na rodzaj" lub "rozróżnienia rodzaju".
Pozdrawiam,
Kazimierz

Odpowiedz
0
0
0 0 0