Naucz się pisać opowiadanie po angielsku - garść praktycznych porad

Masz problem z napisaniem opowiadania w języku angielskim? Znajdziesz tu praktyczne porady, krok po kroku.

PISZ
Naucz się pisać opowiadanie po angielsku - garść praktycznych porad

Opowiadanie jest jedną z czołowych pozycji, która pojawia się na maturze z języka angielskiego, sprawdzianach oraz innych egzaminach sprawdzających nasze umiejętności językowe. Forma ta jest często uważana za najtrudniejszą ze względu na swoją kompleksowość, jednak właściwe podejście oraz obranie prawidłowej strategii wobec niej jest gwarantem napisania bardzo dobrej pracy, która zostanie podobnie oceniona. Dowiedz się, jak dobrze napisać opowiadanie po angielsku!

Opowiadanie po angielsku

Opowiadania w języku angielskim piszemy zwykle w czasie Past Simple (czas przeszły prosty). Czasami użyjemy w nim również czasu Past Perfect (czas zaprzeszły), jednak z jego użyciem nie należy przesadzać. Warto użyć mowy zależnej, cytatów, bądź krótkich dialogów – to wszystko wpłynie na większą liczbę punktów przy ocenie naszej pracy. Styl opowiadania powinien być półformalny do formalnego, w zależności, jak podano w poleceniu zadania. Bardzo ważne jest zachowanie chronologicznego ciągu wydarzeń – w przeciwnym razie, praca nie będzie pod tym względem logiczna, przez co stracimy wiele punktów.

Schemat tego typu formy pisemnej nie różni się zbytnio od podobnych form pisemnych, z jakimi spotkamy się na lekcjach bądź zajęciach z języka angielskiego. Mamy tu do czynienia z dość znajomym schematem, na który składa się wstęp, rozwinięcie, oraz zakończenie. Wyjątkiem od reguły jest tu jednak często tytuł, jaki sporadycznie jest przy tego typu pracy wymagany. Nie jest to sztywna reguła, jednak czasami wymaga się od nas, by pracę zatytułować. W razie wątpliwości zwróćmy się z pytaniem do nauczyciela.

Wstęp (introduction)

We wstępie należy dokonać wprowadzenia do opowiadania. Przedstawiamy tu osobę/miejsce/wydarzenie, oraz czas, jakiego nasze opowiadanie dotyczy. Pamiętajmy, by zachować umiar w stosunku do ilości słów, jakie chcemy przeznaczyć na wstęp. Niejednokrotnie zdarza się, iż pierwszej części pracy poświęcamy zbyt dużo czasu i uwagi, co w efekcie owocuje wstępem, który rośnie do nieproporcjonalnych rozmiarów wobec reszty pracy. Zaplanujmy zatem przed napisaniem wstępu co chcemy w nim zawrzeć i pamiętajmy o tym, by nie był ani za długi, ani za krótki.

Rozwinięcie (main part)

Rozwinięcie, które następuje w drugim akapicie, jest najważniejszą częścią pracy. To właśnie tutaj następuje właściwa istota opowiadania, czyli jego rozwinięcie. Przechodząc od fragmentu do fragmentu, możemy tworzyć osobne akapity, co jednak nie jest wymogiem koniecznym. Zyskamy na tym jednak czytelność oraz klarowność. Ponownie – pamiętajmy, aby nie rozpisywać się tu zbytnio, ani nie czyńmy rozwinięcia zbyt krótkiego wobec pozostałych dwóch członów opowiadania – praca powinna zwykle zawierać od 200 do 250 słów, chyba, że polecenie mówi inaczej. Najlepszą strategią przed przystąpieniem do pisania rozwinięcia jest zaplanowanie jego struktury. Jeżeli mamy osobną kartkę, na której możemy pisać na brudno, rozplanujmy to, co chcemy zawrzeć w tej części pracy. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, poukładajmy sobie w głowie przebieg rozwinięcia i piszmy pracę zgodnie z naszym planem.

Zakończenie (conclusion)

Zakończenie, które będzie najczęściej czwartym lub piątym akapitem (w zależności na ile akapitów "rozbiliśmy" rozwinięcie), to miejsce na swoistą puentę naszego opowiadania. Warto pomyśleć o ciekawym zakończeniu – być może takim, które zmusi czytelnika do refleksji, bądź go zaskoczy, gdyż w ten sposób zrobimy na nim wrażenie, co zaowocuje wyższą liczbą punktów za pracę.

Przydatne zwroty

Trzeba pamiętać, iż dobre opowiadanie to również słownictwo i zwroty, które czynią je interesującym. Oto przykładowe zwroty i wyrażenia, które urozmaicą i wzbogacą każde opowiadanie w języku angielskim:

Once upon a time – Pewnego razu
It was ... – To był ...
It was not until ... that ... – Dopiero ...
The day started ... – Dzień rozpoczął się ...
Having woken up, ... – Obudziwszy się, ...
Interestingly/strangely enough, ... – Co ciekawe/dziwne, ...
Actually, ... – Właściwie, ...
Suddenly/All of a sudden – Nagle
When ... – Kiedy ...
Ever since ... – Od kiedy ...
As it turned out, ... –  Jak się okazało, ...
I was convinced that ... –  Byłem/am przekonany/a, że ...
It occurred to me that ... – Przyszło mi do głowy, że ...
I thought to myself that ... – Pomyślałem sobie, że ...
Regardless of the fact that ... – Pomimo tego, że ...
Needless to say, ... – Nie trzeba dodawać, że ...
I was surprised with ... – Byłem zaskoczony ...
That day/morning/afternoon/evening/night was ... – Ten dzień/ranek/popołudnie/wieczór/noc był/a ...

Przykładowe opowiadanie

One Scary Friday

 It was a day like any other one. It was mid-December, with the temperatures falling below -10oC. Claire, my friend, was visiting me, as we had not seen each other for several weeks. It was not until that evening though that things were about to get a little scary.

 When it got dark, we decided to go downstairs to take a look at what my brother, Sam, was up to. Strangely enough, Sam was not in his room. Actually, there was nobody downstairs, which made me think about what could have happened. Usually at this time of day, there are at least my brother, mother and dad doing something in the kitchen or in the living room. But not this time.

 Me and Claire looked outside, but there was nobody in the backyard either. „Where could they be?” - I said to her, to which she replied – „They must have gone somewhere”. I thought so, but I had no idea where they could have gone. Suddenly, the door opened and my family emerged from the bathroom. As it turned out, they played a prank on me and my friend.

 That afternoon was one of the scariest moments of my life. I thought my family disappeared, but, as it turns out, you should check every place in your room before you burst into tears.

Brakuje Ci pomysłu na zwroty lub idiomy? Odwiedź nasze słowniki, dzięki którym pisanie pracy stanie się dziecinnie proste!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0