Jak dobrze napisać notatkę w języku angielskim?

Notatka jest jedną z najbardziej podstawowych form pisemnych w języku angielskim. Warto wiedzieć, co czyni notatkę efektywną. Zapraszamy!

PISZ
Jak dobrze napisać notatkę w języku angielskim?

Notatka jest jedną z najbardziej podstawowych form pisemnych w języku angielskim. Możemy się z nią spotkać zarówno na maturze, jak i w życiu codziennym, dlatego też warto wiedzieć, co czyni notatkę efektywną. Dowiedzmy się, jak pisać notatkę po angielsku.

Notatka po angielsku

Jako pierwszą informację w notatce należy umieścić adresata – osobę, do której kierujemy naszą krótką wypowiedź. Po adresacie następuje właściwa treść notatki, która powinna być zwięzła. Chodzi tu przede wszystkim o przekazanie wszystkich informacji w jak najkrótszej formie. Po przekazaniu całej informacji należy się podpisać. Opcjonalnie możemy również pozdrowić adresata, dokonać pewnej uwagi, czy też dołączyć krótką wiadomość w formie postscriptum (ang. postscript)

Ponieważ notatka pisana odznacza się stylem nieformalnym, możemy w niej używać skrótów oraz wyrażeń potocznych.

Przydatne zwroty

Notatka to przekaz informacji – w jasnym przekazie pomogą nam pewne zwroty i wyrażenia. Oto przykłady:

In case ... – W razie ...
For your information (FYI) – Dla Twojej informacji
Just to let you know, ... – Chcę Ci przekazać, że ...
As for ... – Jeśli chodzi o ...
This is why ... – Dlatego ...
I am going to be late. – Spóźnie się.
I am going to come early. – Przyjdę wcześniej.
I am not going to make it. – Nie uda mi się.
I will be there on time. – Będę na czas. (obietnica)

Więcej przydatnych zwrotów, słówek i wyrażeń znajdziesz tutaj.

Przykładowa notatka w języku angielskim

Daniel,
In case you're wondering where the milk is, I left you some in the fridge. If you run out of it, please buy a bottle or two in the local store - the money is on the table. Also, if you have some spare time, water the plants in your room.
See you later,
Jessie

Zapraszamy również do nauki słownictwa na poziomie A1 i A2.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0