Gramatyka angielska: poznaj różnice pomiędzy czasami Past Simple i Past Continuous

Czasy przeszłe w języku angielskim to Past tenses. Należą do nich Past Simple i Past Continuous, z których pierwszy jest czasem przeszłym prostym, a drugi czasem przeszłym ciągłym. W tym artykule odpowiemy na proste, lecz nie oczywiste pytanie – czym te dwa czasy się od siebie różnią i kiedy ich używać?

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: poznaj różnice pomiędzy czasami Past Simple i Past Continuous

Czasy przeszłe w języku angielskim określamy mianem Past tenses. Należą do nich między innymi Past Simple i Past Continuous, z których pierwszy jest czasem przeszłym prostym, a drugi czasem przeszłym ciągłym. Ich dokładne użycie opisane jest w dziale GRAMATYKA, do którego odwiedzin zapraszamy, natomiast w tym artykule odpowiemy na proste pytanie – czym te dwa czasy się od siebie różnią i kiedy ich używać?

Past Simple vs Past Continuous

Czasy Past Simple i Past Continuous mogą przysporzyć małych kłopotów osobom, które stawiają pierwsze kroki w nauce języka angielskiego. Oba omawiane tu czasu są przeszłe, a różnica między nimi wydaje się być niewielka. Tak naprawdę łatwo jest rozstrzygnąć, kiedy użyć pierwszego, a kiedy drugiego, a samo ich użycie jest bardzo logiczne.

Czas Past Simple

Jak już wspomnieliśmy, jest to czas przeszły prosty. Opisuje on najczęściej czynności jednorazowe z przeszłości, nawyki z przeszłości oraz wydarzenia, które miały miejsce i nie wywarły wpływu na dalsze wydarzenia. W przypadku tego czasu dokładnie określamy, kiedy opisywane przez nas wydarzenie miało miejsce.

I had my hair cut yesterday. - Ściąłem wczoraj włosy.
We visited my parents two weeks ago. - Odwiedziliśmy moich rodziców dwa tygodnie temu.
I used to some. - Zwykłem palić.

Czas Past Continuous

Jest używany jest do opisywania czynności, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości, jednak w odróżnieniu od czasu Past Simple, trwały one przez pewien czas.

At three o'clock two days ago, Ted was watching his favourite TV show. - Dwa dni temu o trzeciej Ted oglądał swój ulubiony TV show.

Ponadto, czasu Past Continuous użyjemy, kiedy będziemy chcieli powiedzieć o dwóch lub więcej czynnościach, które jednocześnie trwały w przeszłości, oraz o czynnościach, które trwały, jednak zostały przez coś przerwane:

I was walking the dog while my sister was watering the plants. - Wyprowadzałem psa, a moja siostra podlewała roślinki.
I was doing my homework when my father came back home. - Odrabiałem lekcje, kiedy mój tato wrócił do domu.

Jak zauważyliście, czynność przerywająca inną czynność, która trwała przez pewien czasu, opisana jest przez czas Past Simple. Czas przeszły prosty używany jest bowiem często z czasem przeszłym ciągłym do tego właśnie celu – opisu czynności, która przerywa pewną trwającą czynność.

Jak można zaobserwować, różnice pomiędzy czasami Past Simple i Past Continuous są dość oczywiste – pierwszy używany jest w przypadku czynności jednorazowych bądź powtarzających się, natomiast czas Past Continuous używany jest przy czynnościach trwających przez pewien czas.

Jak w języku angielskim powiemy – „Czytałem ten artykuł, kiedy to wszystko wydało mi się oczywiste”?
I was reading the article, when everything became clear to me.

Chcesz dowiedzieć się, jakie są różnice pomiędzy wyrażeniami tall, high, low, i short? Zapraszamy!

Dodaj komentarz
User 4
Iza
około 6 lat temu

Czas Past Simple - poniżej w przykładzie jest literówka powinno być ,,I used to smoke" - Zwykłem palić :)

Odpowiedz
0
0
0 0 0