Praca - przydatne zwroty i słownictwo

Chcąc pracować za granicą, musimy być w stanie się komunikować – czy to z potencjalnym pracodawcą, czy z pracownikami, czy też z szefem, prosząc o podwyżkę. Jak tego dokonać? Odpowiedzi na to znajdziecie poniżej!

SŁOWNICTWO
Praca - przydatne zwroty i słownictwo

Zarówno poszukując pracę, a także ją wykonując, musimy być w stanie się komunikować – czy to z potencjalnym pracodawcą, czy z pracownikami, czy też z szefem, prosząc o podwyżkę. Jak tego dokonać? Odpowiedzi na to znajdziecie poniżej!

Zapraszamy do zapoznania się z angielskimi zwrotami i słownictwem związanym z pracą!

Zacznijmy od poszukiwania pracy – chyba nikt nie za tym nie przepada, jednak pracę trzeba najpierw znaleźć.

Zwroty i słówka związane z poszukiwaniem pracy

To apply for a job – ubiegać się o pracę
Candidates – kandydaci
To enclose a CV/resume/cover letter – załączyć CV/resume/list motywacyjny
To fill in a form – wypełnić formularz
To find a job – znaleźć pracę
Interview – rozmowa kwalifikacyjna
To look for a job – szukać pracy
Requirements – wymagania

Istnieje kilka sposobów na określenie tego, co robimy, jak i na zapytanie, co ktoś robi:

What do you do? - Czym się zajmujesz?
What do you do for a living? - Czym się zajmujesz?
Who do you work for? - Gdzie pracujesz?

Odpowiadając, powiemy:

I am a... - Jestem... - I am a teacher.
I work as a... - Pracuję jako... - I work as a journalist.
I work in... - Pracuję w branży... - I work in IT.
I work at ... - Pracuję w ... - I work at a XYZ company.
I work for... - Pracuję dla... - I work for a foreign company.

Nasz status zatrudnienia może być jednak różny:

I have a full-time job. - Mam pracę na pełen etat.
I have a part-time job. - Mam pracę na pół etatu.
I am a freelancer. - Pracuję na własny rachunek.
I am retired. - Jestem na emeryturze.

Pytanie o podwyżkę to podobno jedno z najbardziej stresujących pytań, jakie możemy zadać. Kiedy jednak czujemy, że nie jesteśmy wynagradzani adekwatnie do pracy, jaką wykonujemy, to pytanie takie trzeba zadać, a przynajmniej należy spróbować. Jak tego dokonać w języku angielskim?

Pytanie o podwyżkę (asking for a raise)

Naturalnie aby poprosić o podwyżkę, musimy udać się do szefa. Oto dialog, jaki może nastąpić:

- I have heard that you want to talk to me, Tom. - Słyszałem, że chcesz ze mną porozmawiać, Tom.
- Yes. I have been working hard for two years now, yet my remuneration has not changed ever since I got this job. I believe that I am a good employee who does their job very well, therefore I would like to ask for a raise. - Tak. Pracuję ciężko od dwóch lat, jednak odkąd zostałem zatrudniony, moje wynagrodzenie nie zmieniło się. Uważam, że jestem dobrym pracownikiem, dlatego też chciałbym poprosić o podwyżkę.
- What kind of raise are you looking to get? -Ile chciałbyś dostać?
- I would like to get… - Chciałbym dostać... 
- Well, this can be done/For now, you will not get a raise. - Myślę, że da się coś zrobić/Na razie nie dostaniesz podwyżki.

Słowniczek pojęć i wyrażeń związanych z pracą

boss – szef
company – firma
cover letter – list motywacyjny
development – rozwój
employee – pracownik
employer – pracodawca
to lay off – zwalniać pracowników
night shift – nocna zmiana
office – biuro
promotion – awans
redundant – bezrobotny, zwolniony z pracy
remuneration – wynagrodzenie
resume – życiorys
to retire – odejść na emeryturę
salary – pensja miesięczna
self-employed – samozatrudniony
to take somebody on – zatrudnić kogoś
vacancy – wolna posada
wage – płaca tygodniowa, dniówka
workplace – stanowisko pracy

Każdy z nas marzy o pewnej pracy. Nie dostaniemy jej jednak bez pomyślnej rozmowy kwalifikacyjnej. Jak taka wygląda w języku angielskim? Zapraszamy do lektury tego artykułu.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0