Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim - przykładowe pytania i odpowiedzi

Rozmowa kwalifikacyjna (interview) w języku angielskim może być dla nas stresująca, dlatego warto poznać przykładowe pytania i odpowiedzi, które mogą się podczas niej pojawić.

SŁOWNICTWO
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim - przykładowe pytania i odpowiedzi

Wiele osób twierdzi, że rozmowa kwalifikacyjna jest, obok zawarcia związku małżeńskiego, matury i egzaminu na prawo jazdy, jedną z najbardziej stresujących chwil w życiu. Nic dziwnego, bowiem to od niej często zależy nasza przyszłość, a to, jak nam na niej pójdzie, ma bezpośredni wpływ na to, czy daną pracę dostaniemy, czy też nie. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim może wydawać się jeszcze bardziej stresująca, gdyż ów język nie jest naszym pierwszym językiem (native tongue), przez co nie mamy pełnej swobody odnośnie tego, co chcielibyśmy zaprezentować lub powiedzieć. Dzięki naszej pomocy nie będzie to już problemem.

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (job interview)

W tym artykule nie będziemy przedstawiać sposobów zachowania, strategii, czy też taktyk na rozmowę kwalifikacyjną – pokażemy Wam za to jak dobrze porozumieć się na niej po angielsku, tak, aby nasz potencjalny pracodawca nie miał wątpliwości, że dobrze radzimy sobie z językiem angielskim i w efekcie jesteśmy dobrym kandydatem na dane stanowisko.

Kandydat, czyli osoba zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną to po angielsku interviewee. Osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną to interviewer. Bardzo często zdarza się jednak, iż taką rozmowę prowadzi sam pracodawca, którego w języku angielskim określamy mianem employer.

Przykładowe pytania i odpowiedzi

Oto przykładowe pytania i odpowiedzi, jakie mogą nas spotkać na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku. Pytania, jakie możemy usłyszeć, oznaczyliśmy literką Q, natomiast przykładowe odpowiedzi – literką A.

Q: Tell us something about yourself. (Powiedz nam coś o sobie.)

A: My name is... I come from … I have been working at... My interests and hobbies are... (Nazywam się … Pochodzę z … Pracowałem w … Moje zainteresowania i hobby to...)

Q: Have you applied for other jobs lately? (Czy stara się Pan/Pani również o pracę w innych firmach?)

A: No, I have not. This particular position is what I am interested in and I do not see a need to pursue other jobs if can try to apply for what seems to be the most suitable and satisfying position to me. (Nie, nie staram się. To właśnie tym stanowiskiem jestem zainteresowany, i nie widzę konieczności starania się o inną pracę, jeżeli istnieje możliwość rozpoczęcia pracy na stanowisku, które wydaje się być idealnie do mnie pasujące i najbardziej mnie satysfakcjonujące.)

Q: What qualifications have you got? (Jakie ma Pan/Pani kwalifikacje?)

A: I graduated with … I have … (Ukończyłem studia z...  Mam...)

Q: Why should we hire you? (Czemu powinniśmy Pana/Panią zatrudnić?)

A: I am a hard-working person who learns quickly and is not afraid of new experiences... (Jestem pracowitą osobą, która uczy się szybko i nie boi się nowych doświadczeń...)

A: My qualifications make me a perfect candidate for this position. (Moje kwalifikacje sprawiają, że jestem idealnym kandydatem/idealną kandydatką na to stanowisko.)

A: I assure you Sir/Madam that I will be doing my best. (Zapewniam Pana/Panią, że będę dawał z siebie wszystko.)

Q: How do you cope with teamwork? (Jak Pan/Pani radzi sobie z pracą w grupie?)

A: I do like being a part of a team. As a team, we are able to achieve more. (Lubię być częścią zespołu. W ten sposób jesteśmy w stanie osiągnąć więcej.)

Q: Can you handle working under pressure? (Czy radzi sobie Pan/Pani z pracą pod presją?)

A: Yes. I have no problem with working under pressure; in fact, I have got used to fairly stressful job, therefore it is not a first to me. (Tak. Nie mam z tym najmniejszego problemu; co więcej, przyzwyczaiłem się do pracy, z którą wiązał się stres, dlatego też nie jest to dla mnie pierwszyzna.)

Q: Why did you leave your former job? (Dlaczego opuścił Pan/opuściła Pani swoją poprzednią pracę?)

A: I felt that I did not have an opportunity to develop myself. (Miałem/am poczucie, że nie miałem/am szans na dalszy rozwój.

Q: What are your expectations as far as remuneration is concerned? (Jakie są Pana/Pani oczekiwania finansowe?)

A: I would like to earn … / I would like to be rewarded adequately to the work I will be doing. (Chciałbym/abym zarabiać … / Chciałbym/abym być nagradzany/a adekwatnie do pracy, jaką wykonuję.)

Ostatnie pytanie, a dokładniej nasza odpowiedź, jest w pewnym sensie kluczowa w kontekście całej rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli nasze oczekiwania finansowe zdecydowanie przewyższają realną propozycję ze strony pracodawcy, nie będzie on mógł pozwolić sobie na zatrudnienie nas. Nie możemy również podać wartości zbyt małej, ponieważ wtedy pracodawca będzie miał wątpliwości co do jakości naszej pracy, a jeżeli zdecyduje się nas zatrudnić, nasza pensja będzie zaniżona. Postarajmy się zatem zrobić rozeznanie odnośnie zarobków na określonej pozycji przed rozmową kwalifikacyjną i na podstawie informacji, jakie znajdziemy, wyraźmy swoje stanowisko.

Oczywiście my też mamy prawo do zadawania pytań na rozmowie kwalifikacyjnej. Oto przykładowe z nich:

What are the working hours? - Jakie są godziny pracy?
Will I be required to work shifts? - Czy będzie ode mnie wymagana praca na zmiany?
Does the job involve working on Saturdays? - Czy będę musiał/a pracować w soboty?
Will I be paid monthly or weekly? - Czy będę wynagradzany/a miesięcznie, czy tygodniowo?
Is there a pension scheme? - Czy oferowany jest plan emerytalny?

Jeżeli uważamy że jest to adekwatne, możemy bezpośrednio zapytać:

What is the remuneration? - Ile wynosi wynagrodzenie?

Oraz chyba najprzyjemniejsze pytanie, jakie możemy zadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej - po akceptacji naszej kandydatury przez pracodawcę:

When do I start? - Od kiedy zaczynam?

Dziwne i dość ekstrawaganckie pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

Jeżeli ubiegamy się o pracę w nowatorskim środowisku, start-upie lub w gigancie korporacyjnym, możemy spodziewać się dość dziwnych pytań, które pokażą, jak twórczy jesteśmy i jak radzimy sobie z elementem zaskoczenia. Co ciekawe, takie pytania coraz częściej pojawiają się również w bardziej tradycyjnych firmach. Musimy się zatem do takich pytań przygotować i w ułamku sekundy wymyślić odpowiedź, która pokaże, iż nie tylko radzimy sobie z niekonwencjonalnymi pytaniami, lecz także jesteśmy kreatywni.

Q: What kitchen utensil would you be? (Jakim sztućcem byłbyś/byłabyś?)

A: I would certainly be a knife. I am sharp and cut to the chase right away. (Z pewnością byłbym/abym nożem. Jestem bystry/a (sharp to po angielsku zarówno ostry, jak i bystry) i od razu przechodzę do sedna sprawy.) (Cut to the chase to popularny idiom, który właśnie to oznacza. Zawiera on również słowo cut, które pasuje do noża i jego funkcji)

Q: What do you think of elves? (Co uważasz o elfach?)

A: I personally like elves, as long as they stay in computer games. (Osobiście lubię elfy, o ile pozostają w grach komputerowych.)

Q: On a scale of one to ten, how weird are you? (W skali od jednego do dziesięciu, jak dziwną osobą jesteś?)

A: I would say five – by and large, I see myself as a normal person, but a little bit of weirdness has never hurt anybody. (Powiedział/abym, że pięć – ogólnie rzecz biorąc postrzegam siebie jako osobę normalną, aczkolwiek odrobina dziwaczności nikomu jeszcze nie zaszkodziła.)

Q: Name three uses of for a stapler, without staples. (Podaj trzy użycia zszywacza bez zszywek.)

A: It is a perfect paperweight, table decoration, and an ideal subject for an interview question. (Stanowi on doskonały przycisk do papieru, ozdobę biurka, oraz idealny temat na pytanie na rozmowę kwalifikacyjną.)

Zastanów się, jakie pytania zaoferował/abyś na powyższe odpowiedzi. Jest to idealne ćwiczenie na kreatywność – podziel się nimi w komentarzach pod artykułem!

Zapraszamy również do nauki angielskich słówek i zwrotów, które przydadzą nam się w pracy. Planujesz rozpoczęcie pracy w korporacji? Zapoznaj się z korporacyjnym angielskim już teraz!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0