Język angielski w korporacji – słownictwo, które musisz znać

Wiele z nas pracuje, lub zamierza pracować w korporacji. Z pracą tego typu wiąże się słownictwo, które jest charakterystyczne dla tej branży. Zapraszamy do zapoznania się z angielskim słownictwem, z którym spotkacie się w korporacji.

SŁOWNICTWO
Język angielski w korporacji – słownictwo, które musisz znać

Korporacyjny angielski

Korporacje charakteryzują się słownictwem, z którym nie spotkamy się nigdzie indziej. Jest to często słownictwo pochodzące z języka angielskiego. Pracując lub planując pracę w korporacji, warto z takim słownictwem się zapoznać, by nic nas nie zaskoczyło – zapraszamy do nauki korporacyjnego angielskiego!

Korporacja to po angielsku corporation.

Angielski w korporacji (corporate English)

action learning – uczenie się na podstawie analizy swoich zachowań i doświadczeń

approval – zgoda
background – kontekst
badge – identyfikator
brainstorm – burza mózgów
brief – opis projektu
business card – wizytówka
case study – studium przypadku
checklist – lista rzeczy do zrobienia
coaching – szkolenie
cost-cutting – cięcie kosztów
cross-check – dodatkowa weryfikacja
deadling – ostateczny termin
draft – szkic
feedback – opinie, informacja zwrotna
full-time employee (FTE) – pracownik na pełny etat
goal – cel
headhunter – osoba pozyskująca nowych pracowników
human relations – stosunki międzyludzkie
manager – menedżer
opportunity – okazja
outline – zarys np. projektu (najważniejsze informacje)
outplacement – zwolnienie monitorowane; przekwalifikowanie zwalnianych pracowników, by mogli znaleźć pracę
output – dane wyjściowe, wyniki pracy
profit – zysk
research – badanie, rozeznanie
supervisor – przełożony/a
support – wsparcie
target – grupa konsumentów, do której chcemy dotrzeć
team building – integracja grupy
teamwork – praca zespołowa
workflow – organizacja zadań

Skróty, z którymi spotkasz się w korporacji

ASAP (as soon as possible) – tak szybko, jak tylko możliwe
CSR (corporate social responsibility) – społeczna odpowiedzialność korporacji
EOD (end of the day) – na koniec dnia
FYI (for your information) – dla twojej wiadomości
KPI (key performance indicator) – miernik efektywności
PFA (please find attached) – wiadomość z załącznikiem
RFP (request for proposal) – zapytanie ofertowe
RFQ (request for quotation) – zapytanie o wycenę
TBC (to be confirmed) – do potwierdzenia

Zapraszamy również do zapoznania się z angielskim słownictwem związanym z pracą – nie tylko w korporacji.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0