Poznaj czasy, jakie występują w języku angielskim

Gramatyka w języku angielskim jest słynna przez ilość czasów, jaka się w niej znajduje. O ile w języku polskim rozróżniamy trzy główne czasy – przeszły, teraźniejszy i przyszły – tak w języku angielskim mamy do czynienia z dwucyfrową ich liczbą. Jakie czasy występują w języku angielskim? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie poniżej.

GRAMATYKA
Poznaj czasy, jakie występują w języku angielskim

Gramatyka w języku angielskim jest słynna ze wzgledu na ilość czasów, jaką dysponuje. O ile w języku polskim rozróżniamy trzy główne czasy – przeszły, teraźniejszy i przyszły – tak w języku angielskim mamy do czynienia z dwucyfrową ich liczbą. Wiele osób postrzega to jako wyznacznik trudności języka angielskiego myśląc, iż jeżeli język ten posiada aż tyle czasów, z pewnością jest dużo trudniejszy do nauczenia niż inne języki, w tym polski. W rzeczywistości jednak czasy języka angielskiego są bardzo logiczne, a ich liczba nie powinna stanowić żadnego wyznacznika, szczególnie jeżeli chodzi o trudność – wszystkie logicznie się ze sobą łączą, a ich nauka poprowadzona we właściwy sposób to czysta przyjemność.

Jakie czasy występują w języku angielskim? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie poniżej. Na wstępie chcemy zaprosić Was do działu GRAMATYKA, gdzie każdy czas i jego użycie jest dokładnie opisane. Więcej informacji o wymienionych niżej czasach uzyskacie klikając w odnośniki znajdujące się w nazwie każdego z nich.

Czasy w języku angielskim

1. Present Simple (Czas teraźniejszy prosty)

Czas używany do mówienia o teraźniejszości – sytuacjach stałych, cyklicznie powtarzających się oraz takich, które powtarzamy z pewną częstotliwością.

I visit my grandparents once a week. - Odwiedzam swoich dziadków raz w tygodniu.
I go skateboarding every day. - Jeżdżę na deskorolce każdego dnia.
Sally talks to Dan every day. - Sally rozmawia z Danem każdego dnia.


2. Present Continuous (Czas teraźniejszy ciągły)

Czas teraźniejszy ciągły, służący do opisywania czynności mających miejsce w danej chwili.

She is doing the dishes. - Ona zmywa naczynia.
Donald is sweeping the floor. - Donald zamiata podłogę.
Dad is watching a movie. - Tata ogląda film.


3. Present Perfect (Czas teraźniejszy dokonany)

Czas teraźniejszy dokonany – używamy go w celu opisywania doświadczeń oraz czynności wykonanych w nieokreślonym czasie, najczęściej łączących przeszłość z przyszłością lub takich, których skutki widzimy dziś.

He has already done that. - On już to zrobił.
Tom has broken his arm. - Tom złamał rękę.
The kids have not finished doing their homework yet. - Dzieci nie skończyły jeszcze odrabiać pracy domowej.


4. Present Perfect Continuous (Czas teraźniejszy dokonany ciągły)

Czas opisujący czynności które trwają już określony czas do teraz – nacisk w przypadku tego czasu kładzie się na długość samej czynności.

We have been swimming for fifteen minutes. - Pływamy od piętnastu minut.
They have been sitting there for well over an hour. - Oni tam siedzą grubo ponad godzinę.
Vincent has been completing the video game for three hours. - Vincent przechodzi tę grę od trzech godzin.


5. Past Simple (Czas przeszły prosty)

Czas, który używamy do mówienia o zakończonych czynnościach, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości.

Ken immediately spotted her. - Ken od razu ją zauważył.
Tara sent an e-mail yesterday. - Tara wczoraj wysłała e-mail.
The teacher asked us about the history of Poland last week. - Nauczyciel zapytał nas o historię Polski w zeszłym tygodniu.


6. Past Continuous (Czas przeszły ciągły)

Czas przeszły ciągły, służący do opisywania czynności niedokonanych trwających przez określony czas w przeszłości.

Sylvia was typing on her phone when it rang.- Sylwia pisała na telefonie, kiedy ten zadzwonił.
Keith was washing the dishes at three o'clock yesterday. - Keith zmywał naczynia wczoraj o trzeciej.
Mark was watching YouTube videos when his girlfriend texted him. - Mark oglądał filmiki na YouTube, kiedy jego dziewczyna napisała do niego wiadomość.


7. Past Perfect (Czas zaprzeszły)

Czas używany podczas mówienia o czynnościach zakończonych przed innymi czynnościami w przeszłości. Najczęściej nazywa się go czasem zaprzeszłym.

I had never seen anything like it before. - Nigdy przedtem czegoś takiego nie widziałam.
My sister had been to Paris twice before her visit last year. - Moja siostra była w Paryżu dwukrotnie przed jej ubiegłoroczną wizytą.
Alison had typed the message carefully before he texted her back. - Alison uważnie napisała wiadomość, zanim jej odpisał.


8. Past Perfect Continuous (Czas zaprzeszły ciągły)

Czas zaprzeszły ciągły, służący do opisywania czynności niedokonanych, które trwały przez określony czas przed inną czynnością w przeszłości.

They had been watching TV when storm came. - Od jakiegoś czasu oglądali telewizję, kiedy nadeszła burza.
We had been playing video games for five hours straight before my mom came in. - Graliśmy w gry komputerowe przez pięć godzin bez przerwy, kiedy weszła moja mama.
The driver had been driving the car for two hours when his co-driver changed him. - Kierowca jechał samochodem przez dwie godziny, kiedy zastąpił go jego zmiennik.


9. Future Simple (Czas przyszły prosty)

Czas przyszły prosty, który używany jest do mówienia o decyzjach i obietnicach podejmowanych w chwili mówienia oraz mówienia o przyszłości na podstawie własnych przemyśleń.

I will give it to you once you need it. - Gdy tylko będziesz tego potrzebowała, dam ci to.
John will never do that. He's not like that. - John nigdy tego nie zrobi. On taki nie jest.
Are you cold? I will close the window. - Zimno ci? Zamknę okno.


10. Future Continuous (Czas przyszły ciągły)

Czas opisujący czynności, które będą miały miejsce w określonym czasie w przyszłości.

We will be playing football at seven o'clock. - O siódmej będziemy grać w piłkę.
We will be meeting at three p.m. tomorrow. - Spotkamy się jutro o trzeciej po południu.
The artist will be performing in three days' time. - Artysta będzie odgrywał swą rolę za trzy dni.


11. Future Perfect (Czas przyszły dokonany)

Czas przyszły dokonany, którego użyjemy w przypadku, kiedy będziemy chcieli powiedzieć o czynnościach, które zostaną zakończone w przyszłości przed pewnym momentem.

Our country will have entered the union by 2030. - Nasz kraj przystąpi do unii do roku 2030.
The kids will have grown up by next year. - Dzieci dorosną do przyszłego roku.
Their fandom will have exploded by this time next month. - Ich społeczność fanów błyskawicznie urośnie do tego czasu w przyszłym miesiącu.


12. Future Perfect Continuous (Czas przyszły dokonany ciągły)

Czas opisujący trwające czynności, które zostaną zakończone w określonym momencie w przyszłości, lub takie, które będą trwały dalej.

By ten o'clock, I will have been running for fifty minutes. - Przed dziesiątą minie pięćdziesiąt minut, od kiedy biegam.
They will have been doing research for an hour by four. - Przed czwartą minie godzina, od kiedy badają temat.
The tourists will have been visiting Spain for two weeks by this Monday. - W poniedziałek miną dwa tygodnie, od kiedy turyści zwiedzają Hiszpanię.

Który z wymienionych czasów wydaje się Wam najprostszy? Być może któryś z nich jest nieco trudniejszy do nauki niż pozostałe? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej.

Obok głównych czasów, występują również konstrukcje, takie jak czasy przyszłe w przeszłości. Zapraszamy do zapoznania się również z nimi!

Dodaj komentarz
User 4
Jakyb
około 3 lata temu

Radzę zwrócić uwagę na serwis https://enguide.pl - mają wygodny katalog z ponad 100 szkołami języka angielskiego w Warszawie.

Odpowiedz
User 4
Piotr
ponad 3 lata temu

Bardzo pomocny 22.11.2019 mam próbny egzamin. Idealne do powtórzenia sobie i poćwiczenia.

Odpowiedz
User 4
Joanna
ponad 4 lata temu

W języku angielskim mamy 2 podstawowe czasy: teraźniejszy i przeszły orz formy wyrażania przyszłości. Formy Continuous, Perfect, określane są jako ASPECT, nie można więc nazwać ich czasami. Tym sposobem powyższa strona sieje nieprawdziwe informacje.

Odpowiedz
User 4
TREWQ
prawie 6 lat temu

To czym sie rozni Past Perfect C od Past C?

Odpowiedz
User 4
PomocnikTREWQ TREWQ
prawie 6 lat temu

PPC sluzy do opisywania czynnosci zaprzeszlych ktore mialy miejsce w okreslonym czasie w przeszlosci jeszcze przed inna czynnoscia, ktora nastapila po niej a Past C nie mamy elementu zaprzeszlego

Odpowiedz
0
0
0 0 0