Jak napisać artykuł publicystyczny w języku angielskim?

Artykuł publicystyczny to bardzo interesująca forma wypowiedzi pisemnej, która łączy w sobie elementy relacji, recenzji, opisu, a nawet sprawozdania. Przedstawiamy porady, jak napisać artykuł publicystyczny w języku angielskim.

PISZ
Jak napisać artykuł publicystyczny w języku angielskim?

Artykuł publicystyczny w języku angielskim to bardzo interesująca forma wypowiedzi pisemnej, która łączy w sobie elementy relacji, recenzji, opisu, a nawet raportu. Jest to materiał, który przeznaczony jest do publikacji – w gazecie, na stronie internetowej, czy też w innym medium. Wartym zauważenia jest fakt, iż jako artykuł publicystyczny może zostać potraktowana rozprawka, lub nawet list – muszą one jednak wkomponowywać się w podany niżej schemat, a do tego spełniać warunki charakterystyczne dla publicystyki. Głównym celem pracy tego typu jest przedstawienie problemu, a także wyrażenie naszej opinii na jego temat. Dowiedzmy się zatem, jak prawidłowo napisać artykuł publicystyczny po angielsku.

Artykuł publicystyczny w języku angielskim - Matura 2016

Napisanie artykułu publicystycznego jest jednym z zadań na maturze rozszerzonej z angielskiego. Jest to nowość, która pojawiła się dopiero w 2015 roku. Musimy napisać artykuł, który mógłby zostać opublikowany w gazecie, czasopiśmie lub na stronie internetowej. Celem jest wyrażenie swojego stanowiska wobec problemu lub zjawiska, które jest wskazane w poleceniu. Forma ta może sprawiać wiele problemów, lecz nie ma się czego bać, bo jednocześnie jest najluźniejszą ze wszystkich form pisemnych, mogących pojawić się na maturze.

Zobaczcie zatem na co zwrócić uwagę, pisząc artykuł publicystyczny. Przygotowaliśmy dla Was kompletny poradnik.

Jak powinien wyglądać artykuł publicystyczny?

Elementem niezwykle ważnym w tej formie pisemnej jest dobry tytuł. Najlepiej użyć chwytliwego tytułu – im bardziej błyskotliwy tytuł, tym bardziej zachęcimy czytelnika do jego przeczytania.

Kolejnym elementem jest wstęp. Musi być on napisany w taki sposób, aby zachęcić czytelnika do przeczytania całego tekstu. Możemy tutaj przywołać anegdotę, która zasugeruje czytelnikowi, o czym będzie artykuł. Może to też być pytanie lub cytat.

Dalej pamiętajmy o logicznym podziale treści pomiędzy akapity w rozwinięciu pracy oraz o zakończeniu, w którym podsumujemy podjęty przez nas temat. Wstęp oraz zakończenie powinny być podobnej długości.

Sumując ilość akapitów, powinniśmy otrzymać cztery lub pięć akapitów. Ilość słów jest podana w poleceniu i zwykle wynosi od 250 do 300 wyrazów.

Na maturze punkty są przyznawane za:

 • Zgodność z poleceniem - od 0 do 5 punktów,
 • Spójność i logikę wypowiedzi - od 0 do 2 punktów,
 • Zakres środków językowych - od 0 do 3 punktów,
 • Poprawność środków językowych - od 0 do 3 punktów,
 • Łącznie do zdobycia jest aż 13 punktów.

Pisząc artykuł publicystyczny po angielsku, użyjemy stylu półformalnego. Dopuszczalne są w nim formy skrócone (np. it's zamiast it is), jednak powinniśmy unikać kolokwialnego słownictwa. Czasowniki frazowe są tu akceptowalne. Połączenie takiego stylu z różnorodnymi strukturami gramatycznymi, na przykład stroną bierną, inwersją, czy też mową zależną, może zaowocować bardzo atrakcyjną pracą, od której trudno będzie się oderwać.

Jak napisać artykuł publicystyczny?

Przygotowaliśmy dla Was zestaw kroków, jakie możecie powtórzyć, pisząc artykuł publicystyczny po angielsku:

 1. Przeczytaj dobrze instrukcje (ok. 1 minuta). Jest to pierwsze, co musisz zrobić. Upewnij się, że dobrze rozumiesz zadany temat. Porada: Jeśli na maturze trafi Ci się temat, o którym nie masz pojęcia lub go nie lubisz, zastanów się, czy druga forma pisemna (być może trudniejsza) nie będzie dla Ciebie łatwiejsza do wyrażenia.
 2. Przygotuj listę zwrotów, których chciałbyś użyć do napisania artykułu (ok. 2-3 minuty). Nie ukrywajmy tego, jeśli jesteśmy dobrze przygotowani i napisaliśmy już co najmniej kilka podobnych prac, na pewno zauważymy, że zwykle używamy podobnych zwrotów wprowadzających i łączących. Najlepiej naucz się ich wcześniej na pamięć i na maturze wypisz z boku, aby móc się skupić na wymyślaniu argumentów. Przykładowe zdania do wstępu: Do you want to move to one of the most beautiful praces in the world? - Czy chiałbyś się przeprowadzić do jednego z najpiękniejszych miejsc na świecie? Planning your day (wedding, holiday) can be tough (challenging, tricky), but not if you follow our advice (read these lines, read this article). - Planowanie dnia (wesela, wakacji) może być ciężke, ale nie będzie jeśli zastosujesz się do naszych porad (przeczytasz te linijki, przeczytasz ten artykuł). Więcej przykłądowych zwrotów znajdziesz <strong><a data-cke-saved-href=" http:="" www.ingless.pl="" zwroty-ktore-musisz-znac-piszac-rozprawke-w-jezyku-angielskim="">
 3. Przygotuj zwroty, słownictwo oraz argumenty, jakich użyjesz w swoim artykule (ok. 5 minut). Jeśli chcemy dobrze napisać artykuł, powinniśmy być dobrze przygotowani. Po napisaniu kilku-kilkunastu artykułów zwroty oraz argumenty powinny przychodzić nam do głowy same. Przygotowując się do matury, warto jest zrobić sobie listę argumentów, jakich możemy użyć w przykładowych artykułach (rozprawkach, listach) i powtórzyć ją sobie przed samym egzaminem. Przykładowe zwroty znajdziesz poniżej. Spróbuj dodać do rzeczowników określenia, które ubogacą pracę np. "impressive", "tedious".
 4. Przygotuj szkic artykułu (ok. 7-10 minut). Najlepiej jakbyś już przy wykonywaniu poprzednich punktów starał umieszczać swoje notatki w brudnopisie w taki sposób, aby powstawał jednocześnie szkic gotowego artykułu. Możesz strzałkami uporządkowywać przygotowane zwroty i argumenty. To jest też ten moment, w którym orientujemy się, czy nasz tekst nie będzie za krótki lub za długi. W razie czego skreślamy lub dopisujemy (rozbudowujemy) argumenty. Efektem końcowym powinien być w miarę spójny szkic tego, o czym chcemy napisać.
 5. Napisz gotowy artykuł (ok. 15-20 minut). Na podstawie szkicu piszemy cały artykuł. Staramy się zwracać uwagę na poprawność pisanych zdań. Pamiętajmy o pisaniu tekstu w akapitach, obejmujących wstęp (1 akapit), rozwinięcie (2-3 akapity) oraz zakończenie (1 akapit).
 6. Sprawdź pracę i popraw błędy (5 minut). Na koniec powinieneś co najmniej 2 razy przeczytać napisany tekst. Upewnij się, czy nie ma w nim błędów i w razie potrzeby czytelnie popraw. Bez względu na to, jak bardzo biegły jesteś w pisaniu artykułów, zawsze uda Ci się wyłapać 2-3 literówki.
 7. Łącznie powinieneś spędzić ok. 40 minut na pisaniu artykułu.

Przydatne zwroty

Artykuł publicystyczny w języku angielskim wymaga użycia pewnych zwrotów i wyrażeń, które wyraźnie wzbogacą naszą pracę. Uczyńmy ją bardziej atrakcyjną dla czytelnika – poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

 • Przykładowe tytuły:

One of the most beautiful places in the world: Bieszczady Mountains - Jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie: Bieszczady
A place where people love to go: Spain - Miejsce do którego ludzie kochają jeździć
One of the greatest discoveries (surprises) in recent years: Graphene - Jedno z największych odkryć (zaskoczeń) w ostatnich latach

 • Wprowadzenie:

According to the latest research... - Według ostatnich badań...
In the light of the above, I believe that... - W świetle powyższego, wierzę, że...
Do you want to know one of the best places to go in the world? - Czy chcesz poznać jedno z najlepszych miejsc na świecie?
Have you ever... (dreamt of...) ? - Czy kiedykolwiek... (marzyłeś o...) ?
Do you find that... ? - Czy uważasz że...?
Are you one of those people who... ? - Czy jesteś jedną z osób które ... ?

 • Rozwinięcie:

Imagine... - Wyobraź sobie, że...
Let's suppose that... - Załóżmy że...
Take ... for example/instance. - Weźmy ... za przykład.
On the one hand - Z jednej strony
On the oher hand - Z drugiej strony
Nevertheless - Niemniej
In spite of - Pomimo
For instance - Na przykład
... seems to be – ... wydaje się być
Due to ... – Z powodu ...
How come ... ? – Jak to się stało, że ... ?
Yet, ... – Jednak, ...
The issue/problem is/will be ... – Ten problem jest/będzie ...
It is vital/essential/key to ... – Ważnym jest, aby ...

 • Zakończenie:

To sum up... - Podsumowując...
We have to ask ourselves a question ... – Musimy zadać sobie pytanie ...
We are ... . Are we? – Jesteśmy ... . Ale czy na pewno?
To my mind,... - W moim mniemaniu...
As far as I'm concerned, ... - Moim zdaniem
In my view, ... - W mojej opinii...

Nie zapomnij również sprawdzić innych zwrotów, które urozmaicą Twoją pracę. Znajdziesz je tutaj (ponad 100 różnych wyrażeń).

Przykładowy artykuł publicystyczny

Are we alone in space?

 Earth is home to us, people, and throughout centuries mankind has been asking itself whether we are the only form of life. Space seems to be an endless territory, which also expands all the time. Due to this, scientists are close to being positive that we are not alone – if so, how come we have not received a sign of life from other civilisation? Or have we?
 This question has puzzled researchers for hundreds of years. Reported UFO sightings have proved to be bogus in pretty much every single instance, but due to an immense number of planets in our galaxy, and even larger number in other galaxies, scientists feel certain that somewhere there is a civilisation that is similar to ours, yet because of great distance and lack of sufficient technology, they have not been able to communicate with us as yet.
 Yet, there are people who look at this issue purely from religious standpoint. According to them, we are the people that God created and the only form of life in the entire space. Unlikely to some as it may sound, this theory seems to hold true, at least until we learn that there is another civilisation living somewhere on a planet similar to earth.
 This issue will most likely continue to puzzle people for years. Still, due to a quick and steady technology development, we will soon have better tools to explore space with. Are we alone

Zapraszamy również do zapoznania się ze słownictwem na poziomie B1 i B2.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0