Gramatyka angielska: inwersja w języku angielskim

Inwersja wydaje się być trudnym elementem gramatyki języka angielskiego. Nieprawda! Z nami dowiesz się, czym jest inwersja w języku angielskim oraz nauczysz się poprawnie ją tworzyć.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: inwersja w języku angielskim

Inwersja w języku angielskim

Inwersja jest istotnym elementem gramatyki języka angielskiego. Najprościej mówiąc, inwersja jest zamianą kolejności poszczególnych elementów zdania. Jakie ma cele? Najczęściej używana przez zaawansowanych użytkowników języka angielskiego, inwersja służy nadaniu szczególnego stylu wypowiedzi (inwersja stylistyczna), oraz podkreśleniu jej elementu. Inwersję warto używać w formalnych pracach pisemnych na wyższym etapie nauki języka angielskiego. W mowie potocznej używana jest ona sporadycznie, głównie w sytuacjach formalnych. Zapoznajmy się ze sposobem tworzenia inwersji w języku angielskim. Zapraszamy!

Wyrażenia przydatne w procesie inwersji

Tworząc inwersję w języku angielskim, warto znać kluczowe wyrażenia, które bardzo często uczestniczą w tymże procesie.

Not only … but also … – nie tylko … ale również …
Under no circumstances … – w żadnym razie …
Little has been … – mało zostało …
Little … – niewiele …
Never … – nigdy …
Not until … – dopiero …/dopóki nie …
On no account – w żadnym wypadku …
Seldom … – rzadko …
Rarely … – rzadko …
No sooner … – jak tylko …
Scarcely … – dopiero co …
Only after … – dopiero po …
Nowhere … – nigdzie …
At no time … – nigdy …
So + przymiotnik + that … – tak … że

Tworzenie inwersji

Jak już wspomnieliśmy, inwersja polega na zmianie szyku zdania. To podmiot i czasownik posiłkowy zmieniają swoje miejsca. Początkowo tworzenie inwersji może wydać się nieco kłopotliwe, lecz jest to spowodowane tylko i wyłącznie faktem, że nie na co dzień mamy z nią styczność. Tak naprawdę jest ona bardzo łatwa i po wykonaniu kilku ćwiczeń nie będziecie mieć z nią żadnego problemu.

Not only is Tom clever, but also very handsome. - Tom jest nie tylko mądry, ale również bardzo przystojny.
Under no circumstances can you open the door. - W żadnym razie nie wolno ci otwierać drzwi.
Little has been said about the problem so far. - Mało zostało powiedziane o tym problemie do tej pory.
Never before have I seen him. - Nigdy wcześniej go nie widziałam.
On no account may you tell her that. - W żadnym wypadku nie możesz jej tego powiedzieć.
Seldom do we buy this product. - Rzadko kupujemy ten produkt.
No sooner had I come out than he came in. - Jak tylko wyszedłem, on wszedł.
Scarcely had I sent the message when she responded. - Dopiero co wysłałem tę wiadomość, a ona już odpisała.
Nowhere could we find his rollerskates. - Nigdzie nie mogliśmy znaleźć jego rolek.
Did I say that? - Czy ja to powiedziałem?
So beautiful was the weather that we went to the beach. - Pogoda była tak piękna, że udaliśmy się na plażę.

Jak widzicie, tworzenie inwersji w języku angielskim jest dziecinnie proste (a child's play). Inwersja wielokrotnie łączy się z również z różnymi konstrukcjami gramatycznymi – neither a także z okresami warunkowymi. Zapraszamy!

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0