Gramatyka angielska – zaimki both, either, neither – znaczenie i różnice

Omawiamy popularne zaimki i ich użycie w języku angielskim.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska – zaimki both, either, neither – znaczenie i różnice

Zaimki both, either, neither

Zaimki both, either oraz neither są bardzo popularne w języku angielskim. Wiążą się one z charakterystycznymi konstrukcjami, które trzeba znać – są one bardzo często używane, a zarazem bardzo przystępne do przyswojenia. Zaczynajmy!

Zaimek both oznacza oba, obaj, oboje, zarówno. Either oznacza albo, którykolwiek, jeden z dwóch. Neither jest formą negatywną od either i oznacza żaden, ani jeden ani drugi.

Wszystkie trzy zaimki używamy w wypadku, kiedy mamy do czynienia z dwoma rzeczownikami.

Both

Zaimek both stosujemy, kiedy mamy do czynienia z dwoma rzeczownikami. Wyrazem łączącym dla both jest and (both and … – zarówno … jak i …), jednak nie musi on występować w każdym zdaniu z both:

Both houses are located in the suburbs. - Oba domy znajdują się na przedmieściach.
Both the car and the bike are fabulous. - Zarówno samochód jak i motocykl są fantastyczne.

Jeżeli jasno wiadomo o czym mówimy z kontekstu, both nie musi bezpośrednio łączyć się z rzeczownikiem:

These are the tickets that I've bought. Take both. - To są bilety, które kupiłem. Weźcie oba.

Either

Either, w odróżnieniu od both, używamy przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej. Wyrazem łączącym dla either jest or (either or … – albo … albo ...):

Either device will do. - Jakiekolwiek urządzenie będzie w porządku.
Either you or Tommy have to do this. - Albo ty albo Tommy musi to zrobić.

Podobnie jak both, either nie musi łączyć się z rzeczownikiem, jeżeli kontekst jasno stanowi o sensie zdania:

These are the two options I told you about. Take either. - To są te dwie możliwości, o których Ci mówiłem. Wybierz którąkolwiek.

Neither

Neither używamy w zdaniach twierdzących przed rzeczownikami znajdującymi się w liczbie pojedynczej. Ponownie – mówimy tu o dwóch rzeczownikach, a łącznikiem dla neither jest słowo nor (neither nor … – ani … ani …):

Neither of the two fits me. - Żaden do mnie nie pasuje.
Neither you nor Sally knows what it means. - Ani ty ani Sally nie wie, co to znaczy.

Uwaga! W języku polskim powyższe zdanie jest przeczące. Zauważmy, że w języku angielskim sytuacja wygląda zupełnie inaczej – to słowo neither nadaje zdaniu znaczenie, dlatego też nie musimy dokonywać podobnego zabiegu do tego, jaki uczyniliśmy w języku polskim.

Jeżeli z kontekstu wynika jasno, o czym mówimy, neither nie musi poprzedzać rzeczownika:

Both seats are taken. You may pick neither. - Oba siedzenia są zajęte. Nie możesz wybrać żadnego z nich.

Jak widzicie, konstrukcje z both, either i neither nie są niczym trudnym. Teraz, kiedy wiemy jak się nimi posługiwać, zapraszamy do zapoznania się z wyrażeniami if i whether.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0