Gramatyka angielska: strona czynna (active voice)

Dowiedz się, czym jest strona czynna i zapoznaj się ze sposobem tworzenia zdań w stronie czynnej w języku angielskim.

GRAMATYKA
Gramatyka angielska: strona czynna (active voice)

Strona czynna (active voice)

Strona czynna to dominująca strona, w jakiej tworzone są zdania w języku angielskim. Spotykamy się z nią niemal cały czas w rozmowach, filmach, radiu i każdej innej sferze życia – większość zdań, jakie tworzone są nie tylko w języku angielskim, ale i w większości języków, są w stronie czynnej. Jak wyglądają zdania utworzone przy jej użyciu? Zapraszamy do lektury.

Jak utworzyć zdanie w stronie czynnej?

Jeżeli umiesz tworzyć zdania w języku angielskim, z pewnością znasz już stronę czynną. W tym przypadku podmiot jest wykonawcą czynności, a osoba lub przedmiot, nad którym czynność jest wykonywana, to dopełnienie.

Mary is fixing a puzzle. - Mary układa puzzle.
Students make notes. - Studenci sporządzają notatki.
Cats love fish. - Koty uwielbiają ryby.

Przykłady zdań w stronie czynnej dla różnych czasów

 • Present Simple
  I go to school every day. - Chodzę do szkoły codziennie.
 • Present Perfect
  I have already done the dishes. - Pozmywałem już naczynia.
 • Past Simple
  Keith fixed his bike two days ago. - Keith naprawił swój rower dwa dni temu.
 • Past Continuous
  Sylvia was solving crossword puzzles at noon. - Sylvia w południe rozwiązywała krzyżówkę.
 • Past Perfect
  The band had recorded their new album before they started they tour. - Zespół nagrał nowy album przed rozpoczęciem trasy koncertowej.
 • Future Simple
  He will contact you as soon as possible. - On się z tobą skontaktuje jak tylko będzie mógł.

Strona czynna a strona bierna

Inną stroną, w której tworzymy zdania, jest strona bierna (passive voice). Wszystkiego o stronie biernej w języku angielskim dowiesz się tutaj.

Jak ma się strona czynna do strony biernej? W stronie czynnej, jak już wspomnieliśmy, podmiot jest wykonawcą czynności, a dopełnienie to osoba lub przedmiot, nad którą taka czynność jest wykonywana.

Strona bierna to przeciwieństwo strony czynnej. Osoba lub przedmiot, nad którą określona czynność jest wykonywana, to podmiot zdania w stronie biernej.

Mark carries a bag. (Zdanie w stronie czynnej) → A bag is carried (by Mark). (Zdanie w stronie biernej)

Umiejętność rozróżnienia i posługiwania się obiema stronami w języku angielskim to klucz do umiejętnego posługiwania się tym językiem. Znajomość strony czynnej i strony biernej umożliwiają ich użycie w odpowiednich sytuacjach, co wpływa na jakość naszych wypowiedzi. Warto również zauważyć, iż w języku polskim strona bierna jest używana rzadziej niż w języku angielskim.

Zapraszamy również do zapoznania się ze strukturami i konstrukcjami gramatycznymi, jakie występują w języku angielskim.

Dodaj komentarz
0
0
0 0 0