Gramatyka angielska: strona czynna (active voice)

Dowiedz się, czym jest strona czynna i zapoznaj się ze sposobem tworzenia zdań w stronie czynnej w języku angielskim.

GRAMATYKA

Gramatyka angielska: strona czynna (active voice)

Strona czynna (active voice)

Strona czynna to dominująca strona, w jakiej tworzone są zdania w języku angielskim. Spotykamy się z nią niemal cały czas w rozmowach, filmach, radiu i każdej innej sferze życia – większość zdań, jakie tworzone są nie tylko w języku angielskim, ale i w większości języków, są w stronie czynnej. Jak wyglądają zdania utworzone przy jej użyciu? Zapraszamy do lektury.

Jak utworzyć zdanie w stronie czynnej?

Jeżeli umiesz tworzyć zdania w języku angielskim, z pewnością znasz już stronę czynną. W tym przypadku podmiot jest wykonawcą czynności, a osoba lub przedmiot, nad którym czynność jest wykonywana, to dopełnienie.

Mary is fixing a puzzle. (Mary układa puzzle.)

Students make notes. (Studenci sporządzają notatki.)

Cats love fish. (Koty uwielbiają ryby.)

Przykłady zdań w stronie czynnej dla różnych czasów

I go to school every day. (Chodzę do szkoły codziennie.)

I have already done the dishes. (Pozmywałem już naczynia.)

Keith fixed his bike two days ago. (Keith naprawił swój rower dwa dni temu.)

Sylvia was solving crossword puzzles at noon. (Sylvia w południe rozwiązywała krzyżówkę.)

The band had recorded their new album before they started they tour. (Zespół nagrał nowy album przed rozpoczęciem trasy koncertowej.)

He will contact you as soon as possible. (On się z tobą skontaktuje jak tylko będzie mógł.)
 

Strona czynna a strona bierna

Inną stroną, w której tworzymy zdania, jest strona bierna (passive voice). Wszystkiego o stronie biernej w języku angielskim dowiesz się tutaj.

Jak ma się strona czynna do strony biernej? W stronie czynnej, jak już wspomnieliśmy, podmiot jest wykonawcą czynności, a dopełnienie to osoba lub przedmiot, nad którą taka czynność jest wykonywana.

Strona bierna to przeciwieństwo strony czynnej. Osoba lub przedmiot, nad którą określona czynność jest wykonywana, to podmiot zdania w stronie biernej.

Mark carries a bag. (Zdanie w stronie czynnej) → A bag is carried (by Mark). (Zdanie w stronie biernej)

Umiejętność rozróżnienia i posługiwania się obiema stronami w języku angielskim to klucz do umiejętnego posługiwania się tym językiem. Znajomość strony czynnej i strony biernej umożliwiają ich użycie w odpowiednich sytuacjach, co wpływa na jakość naszych wypowiedzi. Warto również zauważyć, iż w języku polskim strona bierna jest używana rzadziej niż w języku angielskim.

 

Zapraszamy również do zapoznania się ze strukturami i konstrukcjami gramatycznymi, jakie występują w języku angielskim.

Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na te pytania! Rozwiąż quiz!

[1/5] Przetłumacz zdanie "I am washing my hands":

Anne Simons

0

0

0

0

0